2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 23 February 2019

THSLC MATHEMATICS D+ MODULE (ENGLISH MEDIUM) BY SHIBU T V

ഗണിതത്തിൽ വളരെ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ സ്കൂളിലെ 10-ാം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി തയ്യാറാക്കിയ D+ മൊഡ്യൂള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ്  ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വണ്ണാപുരം ഗവണ്‍മെന്റ് ഹെസ്കൂളിലെ ഗണിത അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ഷിബു ടി.വി.  പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുന്നതിന് ഈ നോട്ടസ് കുട്ടികള്‍ക്ക് പ്രയോജനകരമായിരുിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു.ഈ പഠനവിഭവം തയ്യാറാക്കിയ ശ്രീ ഷിബു സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ  നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു
CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS D+ MODULE FOR THSLC STUDENTS