2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 23 February 2019

THSLC MATHEMATICS D+ MODULE (ENGLISH MEDIUM) BY SHIBU T V

ഗണിതത്തിൽ വളരെ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ സ്കൂളിലെ 10-ാം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി തയ്യാറാക്കിയ D+ മൊഡ്യൂള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ്  ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വണ്ണാപുരം ഗവണ്‍മെന്റ് ഹെസ്കൂളിലെ ഗണിത അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ഷിബു ടി.വി.  പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുന്നതിന് ഈ നോട്ടസ് കുട്ടികള്‍ക്ക് പ്രയോജനകരമായിരുിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു.ഈ പഠനവിഭവം തയ്യാറാക്കിയ ശ്രീ ഷിബു സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ  നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു
CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS D+ MODULE FOR THSLC STUDENTS