2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 21 March 2019

ANNUAL EXAM QUESTION PAPER AND ANSWER KEYS 2019 (POST UPDATED ON 22-03-2019 WITH ENGLISH ANSWER KEY STD 8)

8, 9 ക്ലാസ്സുകളിലെ വര്‍ഷാന്ത്യ പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യപേപ്പറുകളും ലഭ്യമായ ഉത്തര സൂചികകളും ഇന്ന് മുതല്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. കൂടുതല്‍  ഉത്തര സൂചികകള്‍ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും
STD 8

English Answer key by :Anil kumar P; AVHSS Ponnani, Malappuram
Maths Anwer key 1 by Shameem Farhath CHSS Adakkkundu
Maths Anwer key 2 By Santhsh Balakrishnan; GHSS Chalissery
Maths Answer Key 3 by Binoyi Philip; GHSS Kottodi, Kasaragod
Maths Question Paper Answer Key (corrected)4 by Baburaj P ; HSA Maths; PHSS Pandallur, Malappuram
PHYSICS ANSWER KEY 1 ENG MEDIUM BY NISHA VELAYUDHAN A+ EDUCARE ATHANIKKAL
PHYSICS ANSWER KEY 2 MAL MEDIUM BY NISHA VELAYUDHAN  ; A+EDUCARE- ATHANIKKAL – RAMANATTUKARA- VYDIARANGADI
BIOLOGY ANSWER KEY 1 ENG MEDIUM  :BY RIYAS , PPMHSS KOTTUKKARA

BIOLOGY ANSWER KEY MAL MEDIUM BY RIYAS, PPMHSS KOTTUKKARA 
BIOLOGY ANSWER KEY 3 MAL MEDIUM BY BEENA MANNIGHAPALLIYALI; GHSS MOOTHEDATH
CHEMISTRY ANSWER  1 KEY ENG MEDIUM BY SHINOY N.M A+ EDUCARE ATHANIKKAL
CHEMISTRY ANSWER KEY MAL MEDIUM BY SHINOY M M ; A+EDUCARE- ATHANIKKAL – RAMANATTUKARA- VYDIARANGADI
HINDI ANSWER KEY 1 : BY ASOK KUMAR N A GHSS PERUMPALAM , ALAPPUZHA
HINDI ANSWER KEY 2 BY SANDHYA RANI A.R ; GHSS VENNALA ERNAKULAM
SOCIAL ANSWER KEY 1  Mal. Med BY BIJU M; GHSS PARAPPA , KASARAGOD AND COLINE JOSE E; Dr.AMMRHSS KATTELA, TVM
SOCIAL ANSWER KEY ENG MEDIUM BYY ABDUL VAHID  U.C; SIHSS UMMATHUR
STD 9

CHEMISTRY ANSWER KEY I  ENG MED BY A +PLUS EDUCARE ATHANIKKAL, RAMANATTUKKARA
CHEMISTRY ANSWER KEY 2  MAL. MED BY A +PLUS EDUCARE ATHANIKKAL, RAMANATTUKKARA
Biology Answer key  1 Eng Medium by Sheni blog Team 
BIOLOGY ANSWER KEY 2 ENG MED BY MOHAMMED M K GHSS MANJERI MALAPPURAM
BIOLOGY ANSWER KEY 3  ENG MED BY VINOD KRISHNAN T V ; PCNGHSS MOOKKUTHALA 
BIOLOGY ANSWER KEY 4 BY A+PLUS EDUCARE ATHANIKKAL, RAMANATTUKKARA
BIOLOGY ANSWER KEY 5 MAL MED  BY A +EDUCARE, ATHANIKKAL, RAMANATTUKKARA
Physics Answer key 1 Mal Medium By : Manoj K.M, G.H.S.S Anakkara, Palakkad Dist.
Physics Answer Key 2 Eng Medium By Manoj K.M, G.H.S.S Anakkara, Palakkad Dist.
Physics Answer key 3 Mal medium by Nisha Velayudhan A+ Educare, Athanikkal
Physics Answer key 3 Eng  medium by Nisha Velayudhan A+ Educare, Athanikkal
SOCIAL ANSWER KEY MAL MED BY BY BIJU M; GHSS PARAPPA , KASARAGOD AND COLINE JOSE E; Dr.AMMRHSS KATTELA, TVM
SOCIAL ANSWER KEY 2 ENG MEDIUM BY : SABU JOHN P ; SCUGVHSS PATTANAKKAD, CHERTHALA
SOCIAL ANSWER KEY 3 : ENG MEDIUM  BY ABDUL VAHID U.C SIHSS UMMATHUR
HINDI ANSWER KEY 1 : BY ASOK KUMAR N A GHSS PERUMPALAM , ALAPPUZHA

HINDI ANSWER KEY 2 :BY SANDHYA RANI A.R ; GHSS VENNALA ERNAKULAM
PHYSICAL/ART/WORK EDUCATION ANSWER KEY 1  BY SHENI BLOG TEAM
ART EDUCATION ANSWER KEY 2 BY: SURESH KATTILANGADI, GHSS  KAATILANGADI , TANUR
ENGLISH ANSWER KEY 1 BY; ANIL KUMAR  P ; AVHSS PONNANI, MALAPPURAM
ENGLISH ANSWER KEY 2 BY MAHMUD K; AL FALAH ENGLISH SCHOOL, PERINGADI, MAHE

No comments: