2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 16 March 2019

SSLC MATHEMATICS VIDEO TUTORIALS BASED ON THE LESSONS CONSTRUCTIONS, CIRCLES, AND TANGENTS

പാലകാട് ജില്ലയിലെ കല്ലടി ഗവ.ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ ഗണിത അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ രാജേഷ് ‌എം സാര്‍ , പത്താം ക്ലാസ് കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിതികൾ,വൃത്തങ്ങൾ, തൊടുവകൾ എന്നീ പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠഭാഗങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ഗണിത ക്ലാസ്സിന്റെ വീഡിയോകള്‍ ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ്.ശ്രീ രാജേഷ് സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു
പത്താം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ നിർമ്മിതികൾക്കും ഒറ്റ വീഡിയോ - 7 നിർമ്മിതികൾ-
♦ഗണിതം  മധുരം
https://youtu.be/3tju54RomcA
പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പാഠങ്ങളാണ്
1.വൃത്തങ്ങൾ
2.തൊടുവകൾ
എന്നിവ.
ഈ പാഠഭാഗങ്ങളിലെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ 3 വീഡിയോകളിലൂടെ
♦ഗണിതം  മധുരം
VIDEO-1
https://youtu.be/dRiiZLNTYlA
VIDEO-2
https://youtu.be/r7_elafOv4s
VIDEO-3
https://youtu.be/4SrpHyFAzVM
MORE VIDEO CLASSES BY RAJESH SIR

MEDIAN 10TH Standard
https://youtu.be/5D3G7ewKjHI

SSLC Maths - Section Formula 

No comments: