2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 10 March 2019

SSLC MATHS STUDY MATERIAL - FINAL TOUCH(ENGLISH MEDIUM)- ALL CHAPTERS

SSLC പരീക്ഷയ്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഗണിതത്തിലെ എല്ലാ യൂനിറ്റുകളില്‍ ചോദിക്കുവാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി  Final Touch എന്ന പേരില്‍ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾക്കായി  തയ്യാറാക്കി  ബ്ലോഗിലൂടെ ഷേണി ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് SOHSS AREEKODE ലെ ഗണിത അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ  കെ.സി ഉബൈദുള്ള സാര്‍.ശ്രീ ഉബൈദുള്ള സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS STUDY  MATERIAL FINAL TOUCH(ENGLISH MEDIUM) BY  K.C UBAIDULLA
FOR MATHS RESOURCES - CLICK HERE

4 comments:

nandanam said...

Sir please attach answer key

nandanam said...

Sir please link the answer key too.

Unknown said...

Sir plz link the answer key

Anonymous said...

Sir please provide the answer keys at the earliest.