2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 9 March 2019

STANDARD VIII I - IT THEORY NOTES - ALL CHAPTERS (ENG MEDIUM)

8-ാം ക്ലാസ്സിലെ IT പാഠപുസ്തകത്തിലെ എല്ലാ യൂണിറ്റുകളുടെയം നോട്ട്സ് (ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം) ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ്  ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വണ്ണപുരം ഗവണ്‍മെന്റ് ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂളിലെ ഗണിത അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ഷിബു ടി.വി.  ആദ്യമായാണ് 8-ാം ക്ലാസ്സിലെ  IT നോട്ട്സ് ഷേണി ബ്ലോഗിലേയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീ ഷിബു സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ  നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു
CLICK HERE TO DOWNLOAD IT STUDY NOTES STD VIII - ALL CHAPTERS (ENG.MEDIUM)
MORE RESOURCES BY SHIBU SIR
CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS D+ MODULE FOR THSLC STUDENTS

No comments: