INTRODUCTION OF ETSB SYSTEM - DETAILED INSTRUCTIONS TO DDOS, TREASURY OFFICERS AND EMPLOYEES..see downloads for details**ഡിപ്പാർട്മെന്റൽ പ്രൈമറി ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാരിൽനിന്നും സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്പർ ചെക്ക് ഓഫീസറായി 39500 -83000 രൂപ ശമ്പളനിരക്കിൽ നിയമിച്ചു -ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു....ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുകൾൾOEC Lumpsumgrantന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ജൂലൈ 10 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു, 2019 ജൂലൈയില്‍ നടക്കുന്ന ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റല്‍ ടെസ്റ്റിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.ഓണ്‍ലൈനായി ജൂലൈ 5നകം അപേക്ഷിക്കണം.** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 15 May 2019

STANDARD V - ENGLISH UNIT 1- DISCOURSES BASED ON THE LESSON "THE MIRROR"

Smt.Jisha K, HSA(English), GBHSS Tirur, who is familiar to the viewers of our blog is sharing with us a few discourses based on the lesson "The Mirror"  in the English text book of Std V ,Unit 1.
Sheni blog team extend our heartfelt gratitude to Smt.Jisha Teacher for her sincere effort.

CLICK HERE TO DOWNLOAD DISCOURSES BASED ON THE LESSON " THE MIRROR"

No comments: