2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 17 June 2019

MATHS CLASS 9 - SURFACE AREA - VIDEO LESSON

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്  മാത്സ് ക്ലാസ് യൂണിറ്റ് 1 ( പരപ്പളവ് ) അവതരണം
schoolmedia channelന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയത് വിജിത്ത് മാസ്റ്റർ കുറ്റിപ്പുറം.
schoolmedia channel നും വിജിത്ത് മാസ്റ്റർക്കും ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദി.... വീഡിയോ ലിങ്ക് ചുവടെ ..
https://youtu.be/MskMCUprFDM

.

No comments: