12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 10 July 2019

SSLC PHYSICS - UNIT 2 - VIDEO LESSONS

പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സ് രണ്ടാം അധ്യായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ഏഴിപ്പുറം ഗവണ്‍മെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍  ശ്രീ.വി എ ഇബ്രാഹിം സാര്‍.
ശ്രീ ഇബ്രാഹിം സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗ്  ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. 
1. Solenoid -വൈദ്യുതവാഹിയായ ചാലകച്ചുറ്റിലെയും (current carrying circular coil) സോളിനോയിഡിലെയും ധ്രുവത (polarity) Right Hand Thumb Rule ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം പരീക്ഷണത്തിലൂടെ സാധൂകരിക്കുന്നു. -വീഡിയോ
2. വൈദ്യുതിപ്രവഹിക്കുന്ന ചാലകത്തിനുചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന കാന്തികമണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശ Right Hand Thumb Rule ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്തിയതിനുശേഷം കാന്തസൂചി ഉപയോഗിച്ചള്ള പരീക്ഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ ദിശ ശരിയെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നു. - വീഡിയോ

3. Working of Fuse -ഓവര്‍ലോഡ്, ഷോര്‍ട്ട് സര്‍ക്യൂട്ട് എന്നിവയുണ്ടാകുമ്പോള്‍ ഫ്യൂസ് എരിഞ്ഞ് സര്‍ക്യൂട്ട് വിഛേദിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യം.

VIDEOS WITH PLAYLIST
FOR MORE RESOURCES FROM EBRAHIM SIR - CLICK HERE

No comments: