2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 10 November 2019

NMMS EXAM 2019 - NMMSE MODULE PREPARED BY DIET KASARAGOD

NMMS പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന  കുട്ടികള്‍ക്കായി  ഡയറ്റ് കാസറഗോഡ് തയ്യാറാക്കിയ പരീക്ഷാ പാക്കേജ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ചുവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ഡയറ്റിന്റെ  വെബ് സെറ്റിന്റെ ലിങ്കില്‍നിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

NMMSE MODULE2019  BY DIET KASARAGOD
RELATED POSTS
NMMSE QUESTION BANK 2019 - BY DIET KOTTARAKKARA
NMMSE QUESTION BANK BY DIET THIRUVANTHAPURAM
NMMSE QUESTION PAPERS FROM 2015, 2016, 2017, 2018 (SAT & MAT)
NTSE QUESTION PAPERS 2015, 2016, 2017, 2018 (SAT & MAT) MAT

No comments: