Monday, 25 November 2019

STANDARD 9 - PHYSICS- UNIT 6 - CINEMA VIDEO TROLL BASED ON THE LESSON GRAVITATION

9 ക്ലാസിലെ ഗുരുത്വാകർഷണം എന്ന ഫിസിക്സ് പാഠം സിനിമാ വീഡിയോ ട്രോൾ ആയി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ജി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് നിലമ്പൂര്‍ .  
ശ്രീ സുരേഷ് സാറിനു ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. 
STANDARD 9 - PHYSICS   GRAVITATION MOVIE   VIDEO TROLL BY SURESH K - CLICK HERE
MORE RESOURCES  BY SRI SURESH SIR - CLICK HERE

No comments: