2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 10 November 2019

SSLC CHEMISTRY UNIT 6 - NOMENCLATURE OF ORGANIC COMPOUNDS AND ISOMERISM

പത്താം ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രിയിലെ ആറാം അധ്യായാമായ ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ നാമകരണവും ഐസോമെറിസവും എന്ന പാഠത്തിലെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളുടെ അവതരണം ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ്  ശ്രീ സഹീര്‍ സാര്‍, സയന്‍സ് മാസ്റ്റര്‍ You Tube Channel.
ശ്രീ സഹീര്‍ സാറിന്  ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
SSLC chemistry organic compounds | 10th chemistry organic | nomenclature and isomerism of organic compounds - part 1
SSLC chemistry organic compounds | part2 | tenth chemistry | nomenclature of organic compounds |

SSLC chemistry organic compounds | tenth chemistry | nomenclature of organic compounds | part 3 |
SSLC chemistry organic compounds | tenth chemistry | nomenclature of organic compounds | part 4 |
VIDEOS WITH PLAY LIST

1 comment:

Unknown said...

please post the other class as soon as possible