2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 7 December 2019

SSLC CHEMISTRY - NOMENCLATURE OF ORGANIC COMPOUNDS - VIDEO TUTORIALS(PART 6 TO 10)

പത്താം ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ നാമകരണവും ഐസോമെറിസവും എന്ന അധ്യായത്തിലെ അവസാന ഭാഗങ്ങളുടെ അവതരണം ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ സഹീര്‍ സാര്‍, സയന്‍സ് മാസ്റ്റര്‍ You Tube Channel.
ശ്രീ സഹീര്‍ സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

Nomenclature of organic compounds | SSLC chemistry unit 6 | part5 |
SSLC chemistry | organic compounds | nomenclature | part 6
Organic compounds |part7| nomenclature | nomenclature of alkene 

SSLC chemistry | organic compounds | nomenclature | part 8
Nomenclature of organic compounds | SSLC chemistry | part9 |

Nomenclature of organic compounds | organic chemistry | part10
Nomenclature of organic compounds | organic chemistry | part 11

No comments: