2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 12 December 2019

SSLC CHEMISTRY- PRODUCTION OF METALS - REVISION QUESTIONS AND ANSWERS BY FARHAN O.P

പത്താം ക്ലാസ് chemistry -യിലെ ലോഹനിർമാണം എന്ന പാഠഭാഗത്തെ പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും റിവിഷന് ഉപകാരപ്പെടും വിധം ക്രമീകരിച്ച്  ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ്  NIT, Calicut ലെ വിദ്യാര്‍ഥി Farhan OP , Kunnamangalam.
ഫര്‍ഹാന്‍ ഒ.പി ക്ക്  അഭിനന്ദിനങ്ങള്‍.....
പത്താം ക്ലാസ് - രസതന്ത്രം - ലോഹനിര്‍മാണം -റിവിഷന്‍ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും

FOR MORE CHEMISTRY RESOURCES - CLICK HERE

No comments: