2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 26 December 2019

SSLC HINDI WORKSHEETS / रूपरेखा MARCH 2020

< പത്താം ക്ലാസ് ഹിന്ദി വര്‍ക്ക്ഷീറ്റ് /रूपरेखा SSLC  2020 ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പട്ടഞ്ചേരി ഗവ : ഹൈസ്കൂളിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ അരുണ്‍ദാസ് സാര്‍. ശ്രീ അരുണ്‍ദാസ് സാറിന്  ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
SSLC HINDI WORKSHEETS
SSLC HINDI रूपरेखा MARCH 2020
MORE HINDI RESOURCES BY ARUNDAS S.R ; GHSS PATTANCHERY
SSLC HINDI D PLUS , C+ MODULE BY ARUNDAS S R
SSLC PRE MODEL EXAM 2018 QUESTION  PAPER SET 1  ARUNDAS
SSLC PRE MODEL EXAM 2018 QUESTION  PAPER SET 2 - ARUNDAS

SSLC PRE MODEL EXAM 2018 - PATAKATHA QUESTIONS  SET 1   ARUNDAS
SSLC PRE MODEL EXAM 2018 - PATAKATHA QUESTIONS  SET 2 ARUNDAS
SSLC PRE MODEL EXAM 2018 - PATAKATHA QUESTIONS  SET 3
 
ARUNDAS
STANDARD 10 - CHAPTER 1  - बीरबहूटी -MODEL WORKSHEET 1ARUNDAS
STANDARD 10 - CHAPTER 1  - बीरबहूटी -MODEL WORKSHEET 2 ARUNDAS 
SSLC HINDI EXAM MARCH 2019 ALL IN ONE SPECIAL POST CLICK HERE

No comments: