2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 7 December 2019

SSLC MALAYALAM II(BT) - SECOND TERM- REVISION CAPSULE BY SURESH BABU

പത്താം ക്ലാസ്  മലയാളം അടിസ്ഥാന പാഠാവലിയില്‍ രണ്ടാം പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള പാഠഭാഗങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ റിവിഷന്‍ കാപ്സ്യൂള്‍  ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് അരീക്കോട് ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ മലയാളം അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ സുരേഷ് ബാബു സാര്‍.
ശ്രീ സുരേഷ് സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടുംഅറിയികുന്നു.

SSLC MALAYALAM II (ADISTHANA PADAVALI) -SECOND TERM- REVISION CAPSULE BY SURESH BABU  SIR
RELATED POST
SSLC  - MALAYALAM I -KERALA PADAVALI(AT) -SECOND TERM  REVISION CAPSULE
RECENT MALAYALAM RESOURCES
SSLC MALAYALAM STUDY MATERIAL BY ANIL VALLIKUNNU 
പത്താം ക്ലാസ് -അടിസ്ഥാന പാഠാവലി- പഠന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ - PART I  BY ANIL VALLIKUNNU
പത്താം ക്ലാസ് മലയാളം - വ്യവഹാര രൂപങ്ങള്‍  - രമേശന്‍ പുന്നത്തിരിയന്‍

No comments: