2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 10 December 2019

SSLC SECOND TERM EXAM - MATHS VIDEO CLASSES BY SCHOOL MEDIA

നാളെ ( 11/12/19) ബുധൻ നടക്കുന്ന SSLC മാത്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഉപകാരമാകുന്ന ക്ലാസുകളുടെ  വീഡിയോ ലിങ്കുകൾ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ്ശ്രീ നസീര്‍ സാര്‍, School Media You tube channel.
ശ്രീ നസീര്‍ സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

1) സൂചക സംഖ്യകൾ
1)ത്രികോണമിതി (Trignometry) Part -1
2)ത്രികോണമിതി (Trignometry) Part -1
3)ത്രികോണമിതി (Trignometry) Part -1 
1) ഘന രൂപങ്ങൾ 
2) ഘന രൂപങ്ങൾ 
VIDEOS WITH PLAY LIST

No comments: