2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 3 January 2020

SSLC BIOLOGY - GENETICS- RADIO PROGRAMME BY ALL INDIA RADIO

ജീവികളിലെ ജനിതക മാറ്റങ്ങള്‍ എന്ന  വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ആകാശവാണി എഫ്.എം ഡയറി എന്ന പരിപാടിയില്‍ Indian Institute of Science Education and Research ലെ അസി.പ്രഫസര്‍ ദിലീപ് മമ്പള്ളില്‍ സാര്‍  സംസാരിക്കുന്നത് കേള്‍ക്കാം.
പത്താം ക്ലാസ് ബയോളജി പഠിക്കുന്നവര്‍ക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്കും ഉപകാരപ്രദം....
SSLC GENETICS - RADIO PROGRAMME BY AIR

1 comment:

Anonymous said...

Sir english version cheythoode by:- @sabithanu111 from al-irshad trippanachi