2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 12 January 2020

SSLC EXAM MARCH 2020 - CHANGES IN THE PATTERN OF SOCIAL QUESTION PAPER, SAMPLE QUESTION PAPER (ENG MEDIUM)

2020 സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര വിഷയത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്രമീകരണത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ഹള്‍, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യപേപ്പർ (ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം) ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ഏവര്‍ക്കും സുപരിചിതനായ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഉമ്മത്തൂര്‍  SIHSS ലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ യു സി അബ്ദുള്‍ വാഹിദ് സാർ
ശ്രീ വാഹിദ് സാറിന്  ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE CHANGES IN THE PATTERN OF SOCIAL EXAM 2020
SOCIAL SCIENCE MODEL QUESTION PAPER 2020(NEW PATTERN)
FOR MORE SOCIAL RESOURCES - CLICK HERE

No comments: