2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 2 January 2020

SSLC HISTORY D+ NOTES (ENG MEDIUM) BY HASEENA M TEACHER

പത്താ ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പഠനത്തില്‍ പിന്നോക്കം നില്‍കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടി സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം I ലെ പ്രധാന ആശയങ്ങളെ ഉള്‍കൊള്ളിച്ച്  തയ്യാറാക്കിയ "History D+ Capsule "ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് അത്തവനാട് ജി.എച്ച്.എസ്സിലെ അധ്യാപിക ശ്രീമതി ഹസീന എം ടീച്ചര്‍,  വൈരങ്കോട്. ശ്രീമതി ഹസീന ടീച്ചര്‍ക്ക് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയക്കുന്നു.  

No comments: