2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 10 January 2020

SSLC KERALA PADAVALI - REVISION CAPSULE 2020 - ALL CHAPTERS

പത്താം ക്ലാസ്  മലയാളം കേരള പാഠാവലിയിലെ മുഴുവന്‍ അധ്യാങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ റിവിഷന്‍ കാപ്സ്യൂള്‍  ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് അരീക്കോട് ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ മലയാളം അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ സുരേഷ്  അരീക്കോട്.
ശ്രീ സുരേഷ്  ബാബു സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയികുന്നു.
 
1. കാലാതീതം   കാവ്യവിസ്‍മയം 
2.അനുഭൂതികള്‍ ആവിഷ്‍കാരങ്ങള്‍
3.സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍
4. വാക്കുകള്‍ സര്‍ഗ്ഗതാളങ്ങള്‍
5. കലകള്‍ കാവ്യങ്ങള്‍ 
TO DOWNLOAD  KERALA PADAVALI -ALL- CHAPTERS - REVISION NOTES - CLICK HERE

No comments: