2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 10 January 2020

SSLC SOCIAL SCIENCE I - EASY A PLUS NOTES - ALL CHAPTERS (MAL MEDIUM)

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം 1 ലെ എല്ലാം അധ്യായങ്ങളെയും  ഉള്‍കൊള്ളിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ 2020  Easy A+ Notes ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ചെയ്യുകയാണ്  വെള്ളിനേഴി ഗവ ഹൈസ്കൂളിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ രാജേഷ് കെ സാര്‍ . ഈ പഠനവിഭവം തയ്യാറാക്കിയ രാജേഷ് സാറിനും ജി.എച്ച്.എസ്. ചെര്‍പ്പുളശ്ശേരിയിലെ അധ്യാപിക ശ്രീമതി സുജിത കെ.ജി ടീച്ചര്‍ക്കം  ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു .
SSLC SOCIAL SCIENCE I - EASY A PLUS NOTES - ALL CHAPTERS
RELATED POST
CLICK HERE TO DOWNLOAD SOCIAL SCIENCE ii  REVISION NOTES - ALL CHAPTERS

No comments: