2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 16 January 2020

SSLC SOCIAL SCIENCE I - UNIT 3 PUBLIC ADMINISTRATION- MEMORY CHART

SSLC സോഷ്യൽ സയൻസ്  I ലെ SSLC സോഷ്യൽ സയൻസ്  I ലെ 'പൊതുഭരണം'എന്ന മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ആശയങ്ങൾ ഉൾകൊള്ളിച്ചു തയ്യാറാക്കിയ ഓർമ്മ ചാർട്ട് ഷേണി  ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ റിയാസ് മോന്‍ ബി; AMHSS Vengoor .
ശ്രീ റിയാസ് മോന്‍ സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

SSLC SIOCIAL SCIENCE I UNIT III - PUBLIC ADMINISTRATION - MEMORY CHART
RELATED POSTS
MEMORY CHART BASED ON THE LESSON - SS UNIT II - REVOLUTIONS THAT INFLUENCED THE WORLD
MEMORY CHART BASED ON THE LESSON - SS UNIT IV -BRITISH EXPLOITATION AND RESISTANCE 
CLICK HERE TO DOWNLOAD MEMORY CHART BASED ON THE LESSON - UNIT 2 - WORLD IN THE TWENTIETH CENTURY 

No comments: