2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 13 January 2020

SSLC SOCIAL SCIENCE - UNIT 2 - WORLD IN THE TWENTIETH CENTURY - MEMORY CHART

SSLC സോഷ്യൽ സയൻസ്  I ലെ രണ്ടാം അധ്യായം 'ലോകം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ' എന്നതിലെ ആശയങ്ങൾ ഉൾകൊള്ളിച്ചു തയ്യാറാക്കിയ ഓർമ്മ ചാർട്ട് ഷേണി  ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ റിയാസ് മോന്‍ ബി; AMHSS Vengoor ശ്രീ റിയാസ് മോന്‍ സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD MEMORY CHART BASED ON THE LESSON - UNIT 2 - WORLD IN THE TWENTIETH CENTURY 
FOR MORE SOCIAL RESOURCES CLICK - HERE 
TO JOIN OUR WHATSAPP GROUP - CLICK HERE

No comments: