Friday, 21 February 2020

STANDARD VIII -PHYSICS REVISION QUESTIONS & ANSWERS (ENG MEDIUM)

എട്ടാം ക്ലാസ്സ്‌  ഫിസിക്സിലെ  എല്ലാ പാഠങ്ങളുടേയും പരിശീലനചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളം   (EM) തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ വി.എ  ഇബ്രാഹിം സാര്‍, ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് സൗത്ത് ഏഴിപ്പറം, എറണാക്കുളം.
സാറിന് ഞങ്ങളുടെ  നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
PHYSICS REVISION QUESTIONS & ANSWERS  (ENG MEDIUM)
RECENT POST BY EBRAHIM SIr
STANDARD IX PHYSICS - PRACTICE QUESTIONS AND ANSWERS - ALL CHAPTERS
FOR MORE RESOURCES FROM EBRAHIM SIR - CLICK HERE

1 comment:

SSE said...

Great efferts sir