Saturday, 1 February 2020

SSLC IT THEORY QUESTION POOL 2020 - PREVIOUS YEAR QUESTIONS AND ANSWERS BY DHANYA

പത്താം ക്ലാസ്  IT പരീക്ഷയുടെ  മുൻ വർഷങ്ങളിലെ തിയറി ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഷെണി ബ്ലോഗിലൂടെ  ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ധന്യ ടീച്ചർ MKH MMO VHSS , Mukkom.
ടീച്ചർക്ക് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD IT THEORY QUESTION POOL 2020 
FOR MORE IT RESOURCES - CLICK HERE

No comments: