Thursday, 6 February 2020

SSLC MATHS - UNIT 2 AND 7 - QUESTIONS BASED ON CONSTRUCTIONS

SSLC ഗണിതം 2, 7 അധ്യായങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിർമ്മിതി ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ അലി പുകയൂർ.
സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്ടാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD QUESTIONS BASED ON CHAPTER 2 , 7

FOR MORE MATHS RESOURCES - CLICK HERE 

No comments: