Sunday, 8 March 2020

PLUS TWO BOTANY - PLANT GROWTH AND DEVELOPMENT - VIDEO CLASS

+1 Botany യിലെ Plant growth and development എന്ന യൂണിറ്റിന്റെ വളരെ ലളിതമായ അവലോകനം ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ സഹീര്‍ സാര്‍,  Science Master You Tube channel
ശ്രീ  സഹീർ സാറിന്  ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
Plant growth and development in Malayalam | plus one botany
Plant growth and development | part2 | plus one botany 

Plant growth and development- Part I
Plant growth and development- Part II

No comments: