Thursday, 5 March 2020

SSLC MATHEMATICS - CHAPTER - MEDIAN -VIDEO CLASS

SSLC maths 11ആം ചാപ്റ്ററിലെ മധ്യമം കണ്ടെത്താനുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ്  ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ അലി പുകയൂർ.
സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയം കടപ്പാടും അറിയി ക്കുന്നു.
മധ്യമം/median/SSLC/സ്ഥിതിവിവരകണക്/Statistics

No comments: