Tuesday, 17 March 2020

SSLC MATHEMATICS VIDEOS FOR SURE C+

SSLC ഗണിതം ബുദ്ധിമുട്ടായി കരുതുന്ന കുട്ടികൾക്ക് C+ നേടാനുള്ള എളുപ്പമാർഗ്ഗങ്ങൾ 7 പാഠഭാഗങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി 15 ചെറിയ വീഡിയോകളിലൂടെ വിശദീകരിക്കുകയാണ്
മണ്ണാർക്കാട് കല്ലടി ഹൈസ്കൂളിലെ ഗണിത അധ്യാപകനും സ്റ്റേറ്റ് റിസോഴ്സ് അധ്യാകനുമായ  ശ്രീ  Rajesh M, GHSS Kalladi, Palakkad.
സമാന്തര ശ്രേണികൾ
https://youtu.be/P0V2x6i-0NE
https://youtu.be/_DtGgRcSaU4
https://youtu.be/jFaDvwHUoTU
https://youtu.be/58EGMss8ogc
വൃത്തങ്ങൾ
https://youtu.be/cvMOWyBmejU
https://youtu.be/OuHjekS0-wE
സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം
https://youtu.be/92LKG_jL1Eg
രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യങ്ങൾ
https://youtu.be/ID0JkWALCHc
ത്രികോണമിതി
https://youtu.be/pdvtwRP-TDY
https://youtu.be/_9xgRgOKh1Y
സൂചക സംഖ്യകൾ
https://youtu.be/W-TiXWJsq4M
https://youtu.be/913-6yAO5QE
https://youtu.be/jLBN_NwmJe8
ജ്യാമിതിയും ബീജഗണിതവും
https://youtu.be/-F-vndoPnPA
ബഹുപദങ്ങൾ
https://youtu.be/2sqUFrd-xdM

FOR MORE MATHS RESOURCES - CLICK HERE

No comments: