Thursday, 26 March 2020

SSLC PHYSICS MODEL QUESTION PAPER ANALYSIS IN VIDEO FORMAT

SSLC ഫിസിക്സ്‌ മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങൾ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് റഹീസ് പുകയൂർ, Nibras HSS Moonniyur. സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു .
SSLC PHYSICS QUESTION AND ANSWER SOLVING PART 1
SSLC PHYSICS QUESTION AND ANSWER SOLVING PART 2

.
RELATED POSTS
SSLC PHYSICS MODEL QUESTION PAPER MAL MEDIUM
SSLC PHYSICS MODEL QUESTION PAPER ENG MEDIUM

RELATED POSTS
SSLC MODEL QUESTIONS AND ANSWERS   IN VIDEO FORMAT  (4 VIDEOS)
SSLC PHYSICS MODEL QUESTION PAPER 2020 - ENG MEDIUM
SSLC PHYSICS SECOND TERM SAMPLE QUESTION PAPER MAL MED
SSLC PHYSICS SECOND TERM SAMPLE QUESTION PAPER ENG MED 

No comments: