DOWNLOADS


DATE
CIRCULAR / G.O
28-08-2020PRE-MATRIC SCHOLARSHIP -2020-21 CIRCULAR-1,2
28-08-2020PRE-MATRIC SCHOLARSHIP -2020-21 CIRCULAR-1,2
28-08-2020സര്‍ക്കുലര്‍ -നാഷണല്‍ മീന്‍സ് കം മെരിറ്റ്‌ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്‌ -സംബന്ധിച്ച് :-
26-08-2020കുട്ടികൾക്കും രക്ഷകര്‍ത്താക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കുമായി കോവിഡ് കാലത്തെ അനുഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നടത്തുന്ന ചിത്രരചന- നേർകാഴ്ച പദ്ധതി – ചിത്രരചനകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതികൾ സംബന്ധിച്ച്
21-08-2020SSLC SAY EXAM NOTIFICATION 2020
17-08-2020സമന്വയ മുഖേന നിയമനാംഗീകാരം നൽകിയ ഫയലുകളുടെ ഓഡിറ്റ് ഓൺലൈനായി സമന്വയ മുഖാന്തിരം നടത്തുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
04-08-2020ഹൈടെക് സ്കൂൾ ,ഹൈടെക് ലാബ് പദ്ധതി -സ്കൂളുകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ ഐ.സി. ടി ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും പരിരക്ഷിക്കുന്നതും സംബന്ധിച്ച മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
30-07-2020സർക്കാർ ഉത്തരവ് – പിന്നോക്ക സമുദായ വികസനവകുപ്പ്‌
08-07-2020ഒ.ഇ.സി.കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യം -സര്‍ക്കുലര്‍-സംബന്ധിച്ച്
30-04-2020Transfer and Promotion of DEO/DDE
15-05-2020School Admissions Guidelines
30-04-2020The Kerala Disaster and Public Health Emergency (special Provisions) Ordinance 2020
30-04-2020Extension of deputation of Officers on deputation during the currency of lock down - orders issued
30-04-2020എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളില്‍ പ്രഥമാദ്ധ്യാപകര്‍ റിട്ടയര്‍ ചെയ്യുന്ന ഒഴിവുകളില്‍ ബില്ല് മാറി നല്‍കുന്ന ക്രമീകരണം സംബന്ധിച്ച്  DPI ltr dated 29-04-2020
27-04-2020Deferement of EL Surrender - Exemption - Order issued G.O.P 49/2020 fin dtd 27/04/2020
27-04-2020Adhoc arrangement for paperless bill for the salary claim of 4/2020 - Extended - Reg  -No. Trv/1209/2020 Dtd27/04/20
25-04-2020Processing of salary bills in SPARK for the months 04/2020 to 08/2020 - Instructions - Issued.
24-04-2020Lockdown in the wake on COVID 19 - Absent days as "on duty" for the employees of State Public Sector Undertakings - Orders issued
24-04-2020 Arrangement for Paperless Bill for Salary claim of April 2020 by all Departments -Extension Approved
24-04-2020വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ മിനിസ്റ്റീരിയൽ വിഭാഗം ഗസറ്റഡ് ജീവനക്കാരുടെ വിരമിക്കൽ -സമ്പൂർണ അധിക ചുമതല -01 .05 .2020 മുതൽ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് 
24-04-2020പി.എ. റ്റു ഡി. ഇ .ഓ തസ്തികയിൽ നിരീക്ഷണകാലം പൂർത്തികരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
24-04-2020Use of Mask for Students during Exams And at the beginning of  Next Academic Year -SSK Direction
23-04-2020കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഉടലെടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ജീവനക്കാരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും ഒരു ഭാഗം താല്‍ക്കാലികമായി മാറ്റി വെക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്
23-04-2020കൊറോണ (കോവിഡ് 19) ലോക്ക് ഡൗണ്‍ ഇളവുകള്‍ - ഓഫീസുകള്‍ തുറക്കുന്നത് - നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 
23-04-2020ഓണ്‍ലൈന്‍ പ്രീ-സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപക പരിവര്‍ത്തന പരിപാടി - പ്രശിക്ഷ 2020- നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
25-04-2020AEO ഓഫീസുകളിലുയും വിദ്യാലയങ്ങളിലെയും വിരമിച്ച Senior Supdt, AEO/HM തസ്‌തികകളില്‍ പൂര്‍ണ അധിക ചുമതല ക്രമീകരണം നടത്തുന്നതിന് DDEമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഉത്തരവ്
22-04-2020പൊതുഭരണ വകുപ്പ്  - കോവിഡ് 19 തടയുന്നതിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ -സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് 
22-04-2020അക്ഷരവൃക്‌ഷം രചനകളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം -പത്രക്കുറിപ്പ്
20-04-2020പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം - കൊറോണ( കോവിഡ്  -19)ലോക്ക് ഡൗണ്‍ ഇളവുകള്‍ - ഓഫീസുകള്‍ തുറക്കുന്നത്- നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്  - circular dtd 20-04-2020
17-04-2020Treasury Regulations 2020-2021 reg
16-04-2020Bills with Digital Signature Clarification
16-04-2020Kerala Service Rules- Periodical Surrender of Earned Leave - Deferred- orders Issued
16-04-2020Salary of Daily Wages Teachers - Clarification
14-04-2020പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം – അവധിക്കാല സന്തോഷങ്ങള്‍ – വിനോദത്തിലൂടെ കണ്ടും കേട്ടും വായിച്ചും ചെയ്തും രസകരമായി ഓണ്‍ലൈന്‍ പഠനസംവിധാനങ്ങള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തു ന്നത് സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദേശ ങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
08-04-20202019-20 സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനത്തിൽ ട്രഷറി ക്യൂവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ബില്ലുകൾ / ചെക്കുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ
06-04-2020അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി – കുട്ടികള്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന രചനകള്‍ ‘സ്കൂള്‍വിക്കി’ യിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ഒരുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
30-03-2020സമഗ്ര ശിക്‌ഷ കേരള- കാന്‍വാസ് 2020 -അതിജീവനത്തിന്റെ വര്‍ണ്ണചിത്രങ്ങള്‍
28-03-2020COVID19 - Government offices and employees - restrictions - revised order - G.O.(Rt) No. 1282-GAD
27-03-2020മാര്‍ച്ച് 2020 - ചെക്കുകളും ബില്ലുകളും പാസാക്കി നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ട്രഷറി നിര്‍ദ്ദേശം
27-03-2020Daily Wages Salary during Lock Down Period
27-03-2020Directions for Paperless Bill for Salary Claim of March 2020 by all Departments
27-03-2020Treasury Regulations for the payment of March Salary
24-03-2020School Vacation &  Strengthening of surveillance measures and Construction of COVID-19 Cell in General Education Department - Orders
24-03-2020Mid Day Meal Scheme Covid 19 Instructions
23-03-2020Covid 9 Lock down Instructions
23-03-2020മാര്‍ച്ച് 21 മുതലുള്ള പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റി വെച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്
23-03-2020കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് തയ്യാറുള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊഫോര്‍മ
19-03-2020Promotion and posting in the cadre of Junior Superintendent and equated categories – Orders issued
19-03-2020ക്ലറിക്കൽ തസ്‌തകയിലെ സൂപ്പർ ന്യൂമററി നിയമനം -സ്ഥലം മാറ്റം അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
17-03-202001/01/2005 മുതല്‍ 01/01/2017 വരെയുള്ള ഡി എ അരിയര്‍ പി എഫില്‍ ലയിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയ പരിധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചുള്ള ഉത്തരവ്
16-03-2020MDMS Balance Rice Distribution Directions
07-03-2020പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ AA/APFO/PA to DEO എന്നീ തസ്തികകളിൽ സ്ഥലം മാറ്റം/ സ്ഥാനക്കയറ്റം നടത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
07-03-20202020-21 അധ്യയന വർഷത്തെ അധ്യാപകരുടെ റവന്യു ജില്ലാതല ഓൺലൈൻ പൊതുസ്ഥലം മാറ്റത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു്
06-03-2020ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് -ഗ്രേസ് മാർക്ക് അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
05-03-2020SSLC 2020 സ്‌പോര്‍ട്ട്‌സ് ഗ്രേസ് മാര്‍ക്ക് നല്‍കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ -സര്‍ക്കുലര്‍
29-02-2020എസ് എസ് എല്‍ സി ചോദ്യപേപ്പറുകളുടെ സോര്‍ട്ടിങ്ങ് ,വിതരണം,പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് ഇവക്കായുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ Circular II
29-02-2020SSLC 2020 ചോദ്യപേപ്പര്‍ വിതരണം /പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് /ഉത്തരക്കടലാസുകള്‍ മൂല്യ നിര്‍ണ്ണയ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് അയക്കല്‍ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ -Circular I
24-02-2020THSLC Valuation  2020 Circular
20-02-2020SSLC GRACE MARK CIRCULAR
19-02-2020ഇ -ക്യൂബ് ഇംഗ്ലീഷ് പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
19-02-2020Kerala State Biodiversity Conservation Award – Notification
19-02-2020കേരള സംസ്ഥാന ജനറൽ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് മറ്റ് സമാന പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപത്തുകക്ക് 2020 ജനുവരി 1 മുതൽ മാർച്ച് 31 വരെയുളള പലിശ നിരക്ക് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
19-02-2020Transfer & Promotion of HM/AEO
19-02-2020Un-recognized unaided schools following Kerala State Syllabus
19-02-2020SSLC IT Exam 2020 User Guide
18-02-2020General Administrative Department - Right to Information Act- directions
18-02-2020General Education Department -Padanolsavam-directions reg
18-02-2020Corrections in SPARK Directions
18-02-2020
Feb 22 Holiday Circular
15-02-2020
Transfer Application – Gazetted Ministerial
15-02-2020സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളുകള്‍ പുതിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
15-02-2020
സഹിതം പോര്‍ട്ടല്‍ സജ്ജമാക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും അനുമതി ഉത്തരവ്
14-02-2020General Education Department - higher secondary education - certificate -new model approved -orders issued G.O(Ms)No.28-G.Edn
14-02-2020 10% reservation for economically weaker sections in general category in the State- Criteria and Conditions
15-02-2020Circular- Case study on Smart School implementation
13-02-2020എയ്ഡഡ്-സർക്കാർ/എയ്ഡഡ് പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകരുടെയും അനധ്യാ പകരുടെയും സേവനപുസ്തകത്തിന്റെ പാർട്ട് I-ലെ വിവരങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനും പാർട്ട് II-ൽ സർവീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനും വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർമാരെ കൂടാതെ ഉപജില്ല ഓഫീസിലെ സീനിയർ സൂപ്രണ്ടുമാരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
11-02-2020
Final Seniority List of Junior Clerks reg
04-02-2020പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ സീനിയർ AA/AO(PF) AA/AO/APFO എന്നീ തസ്തികകളിൽ സ്ഥലംമാറ്റം/സ്ഥാനക്കയറ്റം നടത്തി – ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
04-02-2020SSLC 2020 A LIST Circular
01-02-2020Screening of CORONA VIRUS Awareness Video - |  Circular
01-02-2020Transfer Application – Gazetted Ministerial
31-01-2020GPAIS Premium - Date Extended
29-01-2020സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധീനതയിലുള്ള സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകരുടെയും പ്രൈമറി വിഭാഗം പ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും 2020 -21 വർഷത്തെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം – സംബന്ധിച്ച്.
29-01-2020നൈതികം - മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം എല്ലാ കുട്ടികളെയും കാണിക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശം :
29-01-2020 Insurance coverage for ICT equipments supplied to school- Claim Form
29-01-2020Application inviting for General Transfer – Junior Superintendent and equated categories
29-01-2020Inviting service card for Junior Superintendent promotion
29-01-2020Inviting service cards for Senior Clerks promotion
28-01-2020മതിയായ എണ്ണം കുട്ടികളില്ലാത്ത വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്കുള്ള പ്രത്യേക പ്രവര്‍ത്തന പദ്ധതി നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
28-01-2020 SSLC 2020- CCTV & Furnitures Direction
28-01-2020SSLC MODEL EXAMINATION FEBRUARY 2O2O -TIME TABLE (Revised)
28-01-2020Final Seniority list of HM/AEO for the period from 01.01.2017 to 31.12.2018
27-01-20208,9 ക്ലാസുകളിലെ IT വാര്‍ഷിക പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍
25-01-2020SSLC March2020 - IT Exam Circular
24-01-2020ഹ.സെ.വി -ജീവനക്കാര്യം -DPC യോഗ്യരായ HMമാർ CR സമർപ്പിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്
22-01-2020
24-01-2020പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം – എട്ട്, ഒമ്പത് ക്ലാസുകളിലെ 2019-20 അധ്യയന വർഷത്തെ വർഷാന്ത്യ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
24-01-2020ജീവനക്കാര്യം-മിനിസ്റ്റീരിയൽ വിഭാഗം ഗസറ്റഡ് ജീവനക്കാർ -2020 കലണ്ടർ വർഷം വിരമിക്കുന്നവരുടെ പട്ടിക- സംബന്ധിച്ച്.
24-01-2020ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ഉപജില്ലാവിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ സമാന തസ്തികയിൽ സ്ഥലം മാറ്റം -സംബന്ധിച്ച്
24-01-2020SSLC 2020 MODEL EXAMINATION TIME TABLE & CIRCULAR
22-01-2020PSC പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിനായി വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്കുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ 
17-01-2020Deduction of Tax at Source - Income Tax Deduction from Salaries during the financial year 2019-2020 under Section 192 of the Income -Tax Act 1961 20-01-2020
17-01-20202020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
15-01-2020പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
15-01-2020Hi-Tech School - Equipment to additional classrooms - List of 544 schools
15-01-2020ഹൈടെക് സ്കൂൾ പദ്ധതി – സ്കൂൾ കാമ്പസിലെ ഐടി ലാബുകൾ പൊതുവായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പാലിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
15-01-2020സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
14-01-2020നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
10-01-2020എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷ - മാര്‍ച്ച് 2020 - സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പരീക്ഷയിലെ ക്രമീകരണങ്ങള്‍
10-01-2020 Direction for conducting Little KITEs District Camp
10-01-2020Circular - KOOL online training premium mode
10-01-2020Circular - Submission of documents of Little KITES unit members
10-01-2020പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം – അന്തർജില്ലാ സ്ഥലംമാറ്റം (ഓൺലൈൻ) 2018-19, 2019-20 വർഷങ്ങളിൽ കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം സ്റ്റേ ചെയ്ത് ലിസ്റ്റുകളിൽ (ഭാഷാ വിഷയങ്ങൾ) സ്ഥലംമാറ്റം അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
09-01-2020സുരക്ഷിത വിദ്യാലയം - സ്‌പെഷ്യല്‍ പി ടി എ യോഗം -സര്‍ക്കുലര്‍
07-01-2020K-TET Notification 2020
06-01-2020Inspire Award 2019-20
03-01-2020സർക്കുലർ - നവകേരളം - ഉപന്യാസ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
01-01-20202020  ജനുവരി  മാസം 1  തീയതി മുതൽ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസുകളിലും ഒറ്റതവണമാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായുള്ള നിർദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .
31-12-2019Transfer & Posting - Junior Superintendents
3012-2019Transfer & Postings of Sr. Supdts
30-12-2019SSLC, HIGHER SECONDARY VHSE Examinations March 2020 - Directions
28-12-2019Transfer and Promotion / charge arrangment.
28-12-2019Seniority list of Typists - 01.01.2016 to 31.12.2017 reg.
24-12-2019DPC Lower 2020 - Confidential Report details HST,Junior Suptds reg
24-12-2019ഹെഡ് മാസ്റ്റർ /ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ സമാനതസ്തികയിലെ സ്ഥലംമാറ്റം - സംബന്ധിച്ച്
24-12-2019SSLC Exam. March 2020, Deputy Chief Superintendent in Gulf/ Lakshadweep
24-12-2019Circular - Hi Tech School survey & Audit -2019
23-12-2019List of schools to which Little KITEs batch alloted - 2019-22
21-12-2019LSS USS EXAMINATION FEBRUARY 2020 NOTIFICATION
10-12-2019 Use of e-TR-5 receipts in Government Departments - Modified instructions to be followed with effect from 01-01-2020 - Approved - Orders issued
10-12-2019 Transfer and Posting of Senior Superintendent -reg
05-12-2019Leave Travel Concession Claims of Officers - Clarification - Reg.
05-12-2019 Seniority - U.D Clerks reg
05-12-2019Conducting Second Terminal Examination Directions-More Clarifications
05-12-2019പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ /ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ  സ്ഥാനക്കയറ്റം -പരിത്യജപത്രം  അംഗീകരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
04-12-2019നിയമനാംഗീകാരം നിരസിച്ചതിനെതിരെ അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും ആയത് വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസുകളിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതും സംബന്ധിച്ച് നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
27-11-2019എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ അധിക ഡിവിഷൻ തസ്തികകളിൽ നിയമിതരായവർക്ക് പുതുക്കിയ കെ.ഇ.ആർ ഭേദഗതികൾ പ്രകാരമുള്ള നിയമന അംഗീകാരം - മാനേജർ സത്യപ്രസ്താവന ലഭ്യമാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
27-11-2019സംസ്ഥാന സർ‌ക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് വിരമിക്കുന്നത് വരെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് എല്ലാ മാസവും ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും സംഭാവന ചെയ്യുന്നതിന് അവസരമൊരുക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
27-11-2019Online Text Book Indent Last Date extended upto Nov 30
22-11-2019വിദ്യാലയങ്ങളും പരിസരവും വൃത്തിയുള്ളതായി സംരക്ഷിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്
21-11-2019ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് സമാന തസ്തികയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിരീക്ഷണ കാലം പൂർത്തീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
21-11-2019Modified Circular- Starting of new batch of KOOL online training
20-11-2019ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷന് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്- Dist wise list of schools for mentally challenged Children
20-11-2019Compassionate Transfer of Teachers 2018-19 - Rank list
20-11-2019കെ -ടെറ്റ് യോഗ്യത നേടുന്നതിന് അനുവദിച്ചിരുന്ന ഇളവ് ദീർഘിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
19-11-2019ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റ് ഇൻഷ്വറൻസ് പദ്ധതി - 2020 വർഷത്തേക്കുളള പദ്ധതി പുതുക്കൽ - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
16-11-2019ഇ-ഗവേർണൻസ് – വെഹിക്കിൾ മാനേജ് മെന്റ് സിസ്റ്റം (veels) – വാഹന സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
16-11-2019ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് / നൂൺമീൽ ഓഫീസർ /സ്റ്റോർകീപ്പർ ,ഹെഡ്ക്ലർക് തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരുടെ പരിവീക്ഷക്കാലം (പ്രൊബേഷൻ ) പൂർത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്
16-11-2019 Provisional Seniority List of JD/JC
14-11-2019Compassionate Transfer of teachers- 2018-19 -reg A1/5555/2019/DGE
14-11-2019റിവിഷൻ ഹർജികൾ സമന്വയ വഴി നിർവഹിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .H2/19500/2015/DGE 14.11.20119 
14-11-2019ഡിപ്ലോമ ഇൻ എലിമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ  (ഡി എൽ എഡ് - ഹിന്ദി ) കോഴ്സ് 2019 -21 - പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച് M2/7540/2019/DGE14.11.2019 
13-11-2019കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത സ്കോളർഷിപ്പുകൾ - അപേക്ഷ സമർപ്പണം/സൂക്ഷ്മപരിശോധന - സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ
11-11-2019കേരള സംസ്ഥാന ജനറൽ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട്, മറ്റ് സമാന പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ടുകൾ - നിക്ഷേപത്തുകക്ക് 2019 ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ ഡിസംബർ 31 വരെയുളള പലിശ നിരക്കു - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
11-11-2019 Ratio promotion - Junior Superintendent and equated categories - Orders issued
11-11-2019 Text Book Indenting 2020 -21
08-11-2019 പ്രധാനാധ്യാപകർ /ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ സമാന തസ്തികയിൽ സ്ഥലംമാറ്റം / സ്ഥാനക്കയറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
08-11-2019Circular-Guidelines for the usage of Broadband connectivity in schools
07-11-2019List of Gazetted officers retiring on 2020
07-11-2019Special Casual Leave for Employees who undergo Angioplasty
07-11-2019Guidelines for Submitting TA Bills - Revised Instructions
07-11-2019രക്ഷകര്‍ത്താക്കളുടെ അനുമതി കൂടാതെ വിദ്യാലയങ്ങളെ മതാധ്യാപനത്തിന് നിര്‍ബന്ധിക്കരുതെന്ന നിര്‍ദ്ദേശം
07-11-2019Revision of pay of Government employees, staff of educational institutions, local bodies, etc. - Constitution of Pay Revision Commission - Orders issued.
07-11-2019വിദ്യാലയം പ്രതിഭകളോടൊപ്പം - നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
07-11-2019എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ മിനിസ്റ്റീരിയൽ സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ എന്ന സംഘടനയുടെ അംഗീകാരം റദ്ദ് ചെയ്ത് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
02-11-2019List of Public Holidays 2020
02-11-2019UID Mismatch Correction Last Date Extended to 7-11-2019 - circular
01-10-2019Notification SSLC 2020 : THSLC : SSLC(HI) :THSLC(HI)
01-11-2019മഹാത്‌മാ ഗാന്ധിയുടെ ചിത്രം വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
30-10-2019SSLC 2019-20 സമ്പൂര്‍ണ്ണയില്‍ തിരുത്തലുകള്‍ വരുത്തുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശം
30-10-2019ഹെഡ് മാസ്റ്റർ /ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ സമാനതസ്തികയിലെ സ്ഥലംമാറ്റം - സംബന്ധിച്ച് .
28-10-2019 സീനിയർ സുപ്രണ്ടിന്റെയും തത്തുല്യ തസ്തികയിലെയും സ്ഥലംമാറ്റ ക്രമീകരണവും സ്ഥാനക്കയറ്റവും നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
28-10-2019സര്‍ക്കുലര്‍- ഹൈടെക് പദ്ധതി- പ്രാദേശിക പൂര്‍ത്തീകരണ പ്രഖ്യാപനം സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍
28-10-20192019 -20 അധ്യയനവർഷം -അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലംമാറ്റ നടപടികൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച്
22-10-2019സംസ്ഥാനത്തെ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകളിൽ നിലവിലുള്ള അധ്യാപകരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
22-10-20192019 -20 അധ്യയനവർഷം -അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലംമാറ്റ നടപടികൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച്
22-10-2019GAIN PF -DEO/AEO/HM Credit Card Circular dtd 22.10.2019
21-10-2019SSLC 2020 Directions from Pareeksha Secretary about Answer script ,CV cover uploading
17-10-2019ലയാള ദിനാഘോഷം -മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങൾ
17-10-2019OBC Pre-Matric Scholarship -2019-20 - Notification & Application form
17-10-2019Introduction of  e-bill for  Treasury Transactions
16-10-2019Promotion and Posting as HM/AEO
16-10-2019Transfer and Postings of HM/AEO
16-10-2019SSLC2020-പരീക്ഷാനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശം
15-10-2019Circular for Online Entry for Main Sheet, Additional Sheets and CV Covers for SSLC 2020
14-10-2019പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളില്‍ 1 മുതല്‍ 8 വരെ ക്ലാസുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം നിര്‍ദ്ദേശം
14-10-2019Provisional Seniority List of AA/AO/APFO From 01-01-2018 to 30-09-2019
14-10-2019Provisional Seniority List of PA to DEo from 01/02/2019 to 30/09/2019
12-10-2019Ban of Asbestos Sheet for Roofs in School Buildings reg
09-10-2019ഹയർ സെക്കന്ററി വരെയുള്ള അധ്യാപകർക്കായി സംസ്ഥാനതല ശാസ്ത്ര പ്രബന്ധ രചനാ മത്സരം
05-10-2019Last date for submission of application for NTSE/NMMS extended to 10.10.2019
05-10-2019Direction to register all temporary employees including recruitment through employment exchange (no provision basis) under TEN (temporary employee number) in SPARK - Issued
05-10-2019വൈദികരും സന്യാസികളും സ്വത്തുവകകൾ ഇല്ലാത്തവരുമായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ബാദ്ധ്യതരഹിത സാക്ഷ്യപത്രം നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ചു.
01-10-2019പാർട്ട് ടൈം തസ്തിക ഫുൾ ടൈം ആയി മാറുമ്പോൾ അധിക തസ്തികയാകുന്നില്ല എന്നതിനുള്ള സ്പഷ്‌ടീകരണം സംബന്ധിച്ച്
30-09-2019ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ട് (ഹയർ ഗ്രേഡ് ) ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
30-09-201960 -ാമത്  കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം -പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് ലോഗോ ക്ഷണിക്കുന്നു.
28-09-2019കൈറ്റ് വിക്‌ടേഴ്‌സ് ചാനൽ -പാഠപുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടികളുടെ സംപ്രേക്ഷണം -വിശദാംശങ്ങൾ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
28-09-2019അമിത ശബ്ദ ഉപയോഗത്തിന്റെ ദൂഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു വിദ്യാർഥികളിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ബോധവത്കരണ പരിപാടി സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
26-09-2019പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ AA/AO/AFO/PA to DEO തസ്തികകളിലേക്കു സ്ഥലം മാറ്റം / സ്ഥാനക്കയറ്റം എന്നിവ നടത്തി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
26-09-2019OBC Pre-Matric Scholarship 2019-20 Notification
26-09-2019പൊതുവിദ്യാഭ്യാസസംരക്ഷണയജ്‌ഞം - ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ നിയമനം -കണ്ണൂർ , വയനാട് ജില്ല  - വിജ്ഞാപനം
25-09-2019ഡിപ്പാർട്മെന്റൽ പ്രൊമോഷൻ  കമ്മിറ്റി (ഹയർ /ലോവർ)-2020 കൂടുന്നതിലേക്ക് -കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്
23-09-20192004, 2009 ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരമുളള ശമ്പളനിർണ്ണയത്തിൻമേൽ ഓഡിറ്റ് തടസ്സവാദം മുഖേന ശമ്പളത്തിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുളള ജീവനക്കാർക്ക് സമയബന്ധിത ഹയർ ഗ്രേഡിനു റീ-ഓപ്ഷൻ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു. 
20-09-2019പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ അഡിഷണൽ ഡി പി ഐ / ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഡി ഡി ഇ /ഡി ഇ ഒ തസ്തികയിലെ സ്ഥലംമാറ്റക്രമീകരണവും സ്ഥാനക്കയറ്റവും നടത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
18-09-2019സമന്വയ 2019 -20 -വർഷത്തെ തസ്തിക നിർണയ ഫയലുകൾ പരിശോധന നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
16-09-2019Probation Declaration in the Cadre of JS/NMO/SK and Head Clerks - reg
16-09-2019രാജിക്കുമുമ്പുള്ള സേവനകാലയളവ് സർവീസ് അനുകൂല്യങ്ങൾക്കു  പരിഗണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സ്പഷ്‌ടീകരണം
07-09-2019Special School Kalolsavam Manual
07-09-2019School Parliament Election - Notification
07-09-2019School Sasthrolsavm Manual 2019
06-09-2019Final seniority list of Kannada knowing HSA
06-09-2019Username and Password related to SAMANAWAYA - reg
06-9-2019 DLEd Course - Application related to Department Quota
04-09-2019 അധ്യാപകദിന സന്ദേശം - സന്ദേശം
04-09-2019 Additional Division (2006-07 to 2010-11) reg.
03-09-2019 Pre Primary School daily wages teachers reg.
02-09-2019 D.El.Ed(Hindi) course 2019-2021 - Self financing institute- reg
31-08-2019പെൻഷനേഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം (PRISM) - പെൻഷൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അധിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നു GO(P) No. 120/2019/Fin dtd    30-08-2019
31-08-2019 തസ്തികനിർണ്ണയം  2019 -20 -അപ്പീൽ -" സമന്വയ " വഴി മാത്രമായി പരിഗണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിർദേശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
31-08-2019 Special Rice to Students in connection with Onam - Circular
31-08-2019 Festival Fund and Atletic fund online remittance -Date extended
30-08-2019 Teachers Award -Notification
30-08-2019 Govt. Order -Promotion To The Post Of Sr.AA/AO(PF)
30-08-2019  Govt. Order -Promotion to the cadre of AA/AO/APFO
30-08-2019Notification of DLED - Hindi, Arabic, Urdu and Sanskrit Course reg.
29-08-2019 KOOL skill test conducted on 24.08.2019 - Result
27-08-2019Tamil knowing HSA eligible for out of turn promotion as HM - orders issued
27-08-2019NTSE/NMMS 2019-20 Press Release
27-08-2019സർക്കുലർ - ഫിറ്റ് ഇന്ത്യാ മൂവ്‌മെന്റ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിൽ ആചരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് സർക്കുലർ : സ്പോർട്സ്  -2 / 31461/ 2019 / ഡി ജി ഇ 27.08.2019
27-08-2019മതിയായ എണ്ണം കുട്ടികളില്ലാതെ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിലെ 51 എ അവകാശികളുടെ നിയമനം - സംബന്ധിച്ച്
26-08-2019Kerala School Sasthrolsavam- Manual
26-08-2019Link and user guide for Athletic fund -Circular |||User Guide |||Athletic Fund Link
26-08-2019Link and User Guide for Kalolsavam Fund  - Circular ||| User Guide ||| Kalolsavam fund link
24-08-20192019 -20 അർദ്ധവാർഷിക പരീക്ഷ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച്
24-08-2019Salary of Gazetted Employees - Instructions to DDOs - Reg.
22-08-20192019 - ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് . സർക്കുലർ
22-08-2019ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്/സമാന തസ്തികയിലേക്കുള്ള സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനായി സീനിയർ ക്ലാർക്കുമാരുടെ സേവനപുസ്തകം പരിശോധനക്കായി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
22-08-2019സീനിയർ ക്ലാർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനായി സർവീസ് കാർഡ് ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
20-08-2019Special school Kalolsava Manual
16-08-2019NTSE / NMMS 2019 Circular
16-08-2019SCIENCE SEMINAR 2019- Circular
16-08-2019അധ്യാപക സാഹിത്യമത്സരം 2019 വിജയികള്‍
16-08-2019ഒന്നാം പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷ - ടൈം ടേബിള്‍  ||പ്രൈമറി വിഭാഗം   ||ഹൈസ്കൂള്‍  വിഭാഗം||
14-08-2019ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തുന്ന ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് കോഴ്സ് - കേരളത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ തയ്യൽ ടീച്ചർ തസ്തികയിലേക്ക് യോഗ്യതയായി നിശ്ചയിച്ചു -ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
14-08-2019എച് എസ് ടി (ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ) യോഗ്യത ഭേദഗതി - ഉത്തരവ് തീയതി വരെ ബിരുദം നേടിയവരെയും 43,51 എ ,51 ബി അവകാശം സിദ്ധിച്ചവരെയും ഒഴിവാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
13-08-2019Kalolsavam - 2019-20 - judges reg: Press release
08-08-2019Inter district transfer of teachers 2019-20 reg
07-08-2019Minority Prematric Scholarship - school registation  instructions Circular I ||| Circular II ||
07-08-2019100 % കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത സ്‌കോളർഷിപ്പുകൾ (2019 -20 ) ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
07-08-2019ഡൽഹി രാഷ്ട്രീയ സംസ്കൃത സംസ്ഥാൻ ,തിരുപ്പതി രാഷ്ട്രീയ സംസ്കൃത വിദ്യാപീഠം എന്നീ  സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന പ്രഖ് ശാസ്ത്രി കോഴ്സ് പ്രീ ഡിഗ്രിയ്ക് (പ്ലസ് 2 ) തത്തുല്യമായി അംഗീകരിച്ചു -ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
05-08-2019Eid al-Fitr -holiday on 12th August,2019-sanctioned-orders issued
05-08-2019Final Seniority list of Tamil knowing HSA's reg.
02-08-2019കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2 തസ്തികയിലേക്കുള്ള തസ്തകമാറ്റ നിയമനം പരിത്യജിക്കുന്നതു അംഗീകരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
01-08-2019ഉദ്യോഗസ്ഥ - ഭരണപരിഷ്കാര (ഔദ്യോഗികഭാഷ ) വകുപ്പ് - ഭരണഭാഷാ പുരസ്‌കാരങ്ങൾ 2019 സംബന്ധിച്ച്
01-08-2019Vacancies at Model Residential Public School reg
01-08-2019സ്കൂൾ രേഖകളിൽ കുട്ടികളുടെ ജാതി / സമുദായം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്
01-08-2019Digital Signature Installation software package ||| Digital Signature software Installation help file
01-08-2019Digital Signature software Installation training centers
01-08-2019Video tutorial -Digital Signature software Installation
30-07-2019Implementation of digital signature certificate (DSC) Relaxation reg .circular dtd 29-07-2019
29-07-2019Charge Arrangement - gazetted Ministerial staff 31/07/2019
29-07-2019 LDC Provisional list 2013-2016
26-07-2019ജീവനകാര്യം-എച്എം മാർ സി ആർ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - 1. Circular 1|||2. Circular 2 |||
24-07-20192019-2020 അധ്യയനവർഷം തസ്തിക നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്ന അധ്യാപക അനധ്യാപകരെ നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങൾ -ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
24-07-2019സമന്വയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വഴിയുള്ള 2019 -2020 തസ്തികനിർണ്ണയം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ദീർഘപ്പിച്ചുനൽകി ഉത്തരവ്
24-07-2019Introduction of ETSB System - Issuance of Net banking facility by taking the employee details from SPARK - Further instructions - Reg.
24-07-2019Finance Dept - Statewide roll out of ETSB System - Further instructions  - reg
23-07-2019Pre Matric Scholarship 2019-20-Institution Registration - Circular No. 1 - reg
23-07-2019 Promotion, transfer and posting of JS, NMO, Noon Meal Co-Ordinator, Store Keeper and Head Clerk - Orders
20-07-2019 പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ എ എ / എ ഒ / എ പി എഫ് ഒ തസ്തികയിലെ സ്ഥലംമാറ്റം /സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു
20-07-2019ഐ.ടി. ഏകദിനപരിശീലനം ക്രമീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
19-07-2019Transfer and posting of ADPI/JD/DDE/DEO's reg
17-07-2019Transfer and posting of Senior Superintendents reg
17-07-2019Filling up of the post of Headmasters of High school
16-07-2019Exemption from 45 hours computer course for declaring probation period of teachers reg
16-07-2019Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued.  - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019
16-07-2019Census 2010 -Earned leave surrender  - collection of details of employees who availed excess amount reg
16-07-2019സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്
15-07-20192019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
15-07-2019ETSB - Netbanking Facility Directions
15-07-2019എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ -കോടതി തത്സ്ഥിതി ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച സ്പഷ്‌ടീകരണം
12-07-2019SAMANWAYA - Staff Fixation 2019-20 Ltr dtd 12-07-2019
12-07-2019Transfer and posting of Heads of Departmental High Schools/Asst. Educational officers/TeachersTraining Institutes and equated categories on Rs.39500-83000/- , Higher option allowed for the year 2019-20
12--07-2019Judgement on Primary Schools
11-07-2019Daily Wages Salary Revised - Circular
09-07-2019പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ എഎ/എഒ/എപിഎഫ്ഒ തസ്തികയിലെ സ്ഥലംമാറ്റം /സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു.
09-07-2019 ഉച്ചഭക്ഷണപദ്ധതി - ഭക്ഷണ/കുടിവെള്ള സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്
09-07-2019Introduction of ETSB System for disbursement of pay and allowances of all Government employees - Fixing interest rate and permitting internet banking for all individual TSB accounts - Approved - Orders - Issued.
09-07-2019Circular - Distribution of Primary Hi Tech Lab equipments
09-07-2019അഡ്‌ഹോക് -ഡി പി സി (ലോവർ ) 2019 -കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
05-07-2019സമന്വയ വഴിയുള്ള തസ്തിക നിർണയം 2019 -20 സംബന്ധിച്ച്  - Circular dtd 05-07-2019
05-07-2019സ്കൂള്‍ കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം പൊതുമാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്  - circular dtd 03-07-2019
02-07-2019KER Amendment G. O. (P) No. 6/2019/G.Edn dtd 30-06-2019
02-07-2019SSLC EXam March 2019 -Certificate Correction reg.
02-07-2019Government Employees from 2009-10 onwards - Transfer of Principal portion of Housing Loan Portfolio to Punjab National Bank and Federal Bank Limited - Monthly Instalments - Repayment for the Month of June, 2019 - Sanctioned - Orders issued.
02-07-2019House Building Advance sanctioned to State Government Employees during 2018-2019-Transfer of Principal portion of House Building Advance portfolio to Punjab National Bank - Orders issued.
02-07-2019എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ 2016 -2017 വർഷം ദിവസവേതാനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തിയത് -അംഗീകാരത്തിനുള്ള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
01-07-2019Correction of SPARK data - guidelines for DDOs and other employees
01-07-2019ജീവനക്കാര്യം adhoc DPC -യോഗ്യരായ എച് എം മാർ CR  സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
01-07-2019എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ - ജീവനക്കാർക്കെതിരെ മാനേജർമാർ സ്വീകരിച്ച അച്ചടക്ക നടപടി - സസ്‌പെന്റ് ചെയ്ത അധ്യാപകരെ തിരികെ സർവീസിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാത്തത് - പൊതുനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
01-07-2019Transfer and posting of HM/AEO's - Higher Option
29-06-2019എച് എസ് ടി (ഫിസിക്കൽ സയൻസ്) യോഗ്യത ഭേദഗതി -പ്രാബല്യ തീയതി വ്യക്തമാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
29-06-2019സമന്വയ -തസ്തികനിർണ്ണയം നിയമനംഗീകാരം എന്നിവ ഓൺലൈൻ ആയി നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
29-06-2019സ്പെഷ്യൽ  കാഷ്വൽ ലീവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴിവിൽ പകരം അധ്യാപകരെ ദിവസവേതനത്തിൽ നിയമിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു
28-06-2019Retrospective promotion in the cadre of JS and JS HG - Orders issued
28-06-2019Charge Arrangement -(Retirement- 30-06-2019)
27-06-2019INTRODUCTION OF ETSB SYSTEM - DETAILED INSTRUCTIONS TO DDOS, TREASURY OFFICERS AND EMPLOYEES
27-06-2019Finance Department - the Kerala Service Rules - Compassionate Employment Scheme - Granting of increments to candidates appointed against supernumerary posts under compassionate employment - orders issued. - G.O.(P) No. 70-Fin 20-06-2019
27-06-2019General Education Department - Conduct of State Eligibility Test (SET) for July - Prospectus Approved - Orders issued. - G.O.(Rt) No. 2545-GEDN dt 26-06-2019
27-06-2019ഡിപ്പാർട്മെന്റൽ പ്രൈമറി ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാരിൽനിന്നും സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്പർ ചെക്ക് ഓഫീസറായി  39500 -83000 രൂപ ശമ്പളനിരക്കിൽ നിയമിച്ചു -ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
27-06-2019Promotion of Faircopy Superintendent-reg
27-06-2019ആഡ് ഹോക്ക് ഡി പി സി (ഹയർ) 2019 - പി എ ടു ഡി ഇ ഓ ,സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലേക്കുള്ളവരുടെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്- സംബന്ധിച്ച്
27-06-20192018 -ലെ മലയാള ഭാഷാ പഠന ചട്ടങ്ങൾ 2019 -20 ലെ സ്കൂൾ പരിശോധന -നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .
26-06-2019SAMANWAYA - Online Staff Fixation   2019-20 - Instructions reg.H2/19500/2019/DGE DTD 26-06-2019
25-06-2019IFMS - Online Submission of bills - Implementing Digital Signature for e-submitting all bills to Treasuries by the DDOs of all the Departments - Approved - Orders issued.
25-06-2019Promotion/Transfer/By Transfer - Higher Secondary Principals reg.
25-06-2019സമന്വയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ നിയമനംഗീകാര പ്രൊപ്പോസലുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് 29 .06 .2019 സമയം അനുവദിച്ചുതരവാകുന്നു
22-06-2019സാലറി ചലഞ്ച് - തുക ഈടാക്കൽ/പരാതികൾ - മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം സംബന്ധിച്ച്.
22-06-2019ആഡ് ഹോക്ക് ഡി പി സി (ഹയർ) 2019 - പി എ ടു ഡി ഇ ഓ ,സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലേക്കുള്ളവരുടെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്- സംബന്ധിച്ച്
22-06-2019State Teachers Award 2019 - 20 - Notification
21-06-20192018 -ലെ മലയാള ഭാഷാ പഠന ചട്ടങ്ങൾ 2019 -20 ലെ സ്കൂൾ പരിശോധന -നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .
19-06-2019Treasury Fixed Deposit Scheme - Revision of rates of interest - Sanctioned Orders issued
19-06-2019Introduction of eTSB for disbursement of Pay and Allowances of all employees & introduction of Internet Banking facility for personal TSB Accounts
19-06-2019Staff Fixation 2019-20 through SAMANYAYA Software -Exceptions reg.
18-06-2019പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം - 2018-19 വര്‍ഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം -1000 കുട്ടികളില്‍ കൂടുതല്‍ കുട്ടികളുള്ള  166 സ്കൂളുകള്‍ക്ക്  കിഫ്ബി ഫണ്ട് വഴി മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ നിര്‍മ്മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഭരണാനുമതി
17-06-2019ഐ.ഇ.‍ഡി.കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ നിയമനം - കോൺഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
17-06-2019OEC Lumpsum Grant Date Extended
17-06-2019Promotion and Transfer of DDE/DEO
15-06-2019Approval of appointment through SAMANWAYA Software reg.
15-06-2019 Promotion of Clerks as Senior Clerks - Retrospective Promotion - Orders issued
15-06-2019പ്രീ-പ്രൈമറി അധ്യാപക പരിശീലന കോഴ്സ് 2019 -2021 -അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
14-06-2019പട്ടികജാതി,പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പ് -ഏകലവ്യ/ആശ്രമ/മോഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം മുഖേനയുള്ള നിയമനം 2019 -2020 -ലേക്കുള്ളത് -സംബന്ധിച്ച്
10-06-2019സീനിയർ സുപ്രണ്ടിന്റെയും തത്തുല്യ തസ്തികയിലെയും സ്ഥലംമാറ്റ ക്രമീകരണവും സ്ഥാനക്കയറ്റവും നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
10-06-2019Implementation of IFMS-DSC and dead line for Manual submission for GPF related online modules - instructions issued
10-06-2019Additional Indenting of Text Books -Instructions
10-06-2019Transfer & posting of officers in the cadre of Heads of Departmental HM/AEO(Linguistic Minority Tamil) as Rs 39500 - 83000 for the year 2019 -20 -orders issued
10-06-2019Transfer & posting of officers in the cadre of Heads of Departmental HM/AEO(Linguistic Minority Kannada) - orders issued
10-06-2019NMMS Scholarship Results Instructions
10-06-2019"സമന്വയ" വഴിയുള്ള തസ്തിക നിർണയം -2019 -20 -  സമ്പൂർണയിൽ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .
07-06-2019തിരുവനന്തപുരം ഗവ .ജി വി രാജാ സ്പോർട്സ് സ്കൂളിലുണ്ടായ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .
06-06-2019ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി - സി എഫ് എസ് ലോക ഭഷ്യ സുരക്ഷാദിനാചരണം  -പ്രതിജ്ഞ 07-06-2019
06-06-2019കെ.എ.എസ്.ഇ.പി.എഫ് .- ഗയിൻ പി.എഫ്. സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ജില്ലാ/ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർക്കും സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകർക്കുമുള്ള നിർദേശങ്ങൾ
06-06-2019ഹയർ സെക്കന്ററി ,വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി വകുപ്പുകളുടെ സംയോജനം -മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്
04-06-2019Promotion Order -P A To DEO
03-06-2019General Provident Fund (Kerala) Rules - Withdrawal of Temporary Advance from the Fund - Revision of upper monetary limit for various categories of Sanctioning Officers - Orders issued
03-06-2019തസ്തിക നിർണയം 2019 -20 " സമന്വയ " സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പരിശീലനം സംബന്ധിച്ച്.
03-06-2019സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ ദിനവേതനടിസ്ഥാനത്തിൽ താത്കാലിക അധ്യാപക നിയമനം -മാർഗനിർദേശങ്ങൾപുറപ്പെടുവിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു.
03-06-2019എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ ദിനവേതനടിസ്ഥാനത്തിൽ താത്കാലിക അധ്യാപക നിയമനം -മാർഗനിർദേശങ്ങൾപുറപ്പെടുവിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു.
01-06-20192009-Right of Children to Free and Compulsory Education (വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം) സംസ്ഥാനത്തു പൂർണമായി നടപ്പിലാക്കുന്നത് - വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്  ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ അംഗീകരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 
01-06-2019Appointment in the post of Director of General Education -orders issued
27-05-2019e-PPO സമ്പ്രദായം സംസ്ഥാനത്തു നടപ്പിലാക്കി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
27-05-20192019 -2021 അദ്ധ്യയന വർഷത്തേക്ക് സ്വാശ്രയ  മേഖലയിലെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ എലമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ കോഴ്‌സിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു
25-05-20192019 -2021 അദ്ധ്യയന വർഷത്തേക്ക് ഗവണ്മെന്റ് / എയ്ഡഡ് മേഖലയിലെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ എലമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ കോഴ്‌സിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു
25-05-2019സീനിയർ സുപ്രണ്ടിന്റെയും തത്തുല്യ തസ്തികയിലെയും സ്ഥലംമാറ്റ ക്രമീകരണവും സ്ഥാനക്കയറ്റവും നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
25-05-2019ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി -സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള കുടിവെള്ള സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധന നടത്തുന്നത് -സംബന്ധിച്ച് .
25-05-2019പാഠപുസ്തകത്തിലെ തിരുത്തലുകള്‍ - പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള അറിയിപ്പ്
25-05-2019OEC Pre-Metric Scholarship 2019-20 - Circular I
25-05-2019Transfer and postings of Head  of Departmental High Schools/AEOs/TTIs and equated categories on Rs 39500-83000/- for the year 2019-2010
25-05-2019അധ്യാപകരുടെ ഓൺലൈൻ സ്ഥലംമാറ്റം -അന്തർജില്ലാ / ജില്ലാതല അന്തിമസ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സംബന്ധിച്ച് 
25-05-2019E-Grants Software Directions for Data Entry
22-05-2019പെൻഷൻ - 01.07.2014 നു ശേഷം വിരമിച്ച് പ്രീ-റിവൈസ്ഡ് സ്കെയിലിൽ പെൻഷൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് പത്താം ശമ്പളപരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഫലമായി പെൻഷനിൽ വന്ന കുറവ് പേഴ്സണൽ അലവൻസായി അനുവദിച്ചു നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു 
22-05-2019House Building Advance sanctioned to State Government Employees from 2009-10 onwards - Transfer of Principal portion of Housing Loan Portfolio to Punjab National Bank and Federal Bank Ltd - Monthly Instalments - Repayment for the Month of May, 2019 - Sanctioned - Orders issued. 
21-05-2019ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി - 2019-20 അധ്യയനവര്‍ഷാരംഭത്തിന് മുന്നോടിയായി നടപ്പാക്കേണ്ട അടിയന്തര നടപടികള്‍
21-05-2019ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി - സ്കൂളുകളിലെ അക്കൗണ്ട് ബാലന്‍സ് കൃത്യമാക്കുന്നതിനും അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങള്‍ പുതിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയറില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
21-05-2019ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് സമാന തസ്തികയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ പെൻ നമ്പർ ശേഖരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്എൻഇപി/19245/2019
21-05-2019സര്‍ക്കുലര്‍- സ്കൂളുകളിലെ ഐ.ടി -ഐ സി ടി അധിഷ്ഠിത പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദേശങ്ങള്‍
21-05-2019Little KITEs -Batch allotted for the year 2019-21
16-05-2019സ്കൂൾ പി ടി എ ഫണ്ട് സമാഹരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
14-05-2019റവന്യൂ ജില്ലാതല സ്ഥലം മാറ്റം -2019 -20 താത്ക്കാലിക സ്ഥലം മാറ്റം ഉത്തരവ് 14-05-2019
13-05-2019Payment of Dearness Allowance to State Government Employees - Revised rates effective from 01/01/2018 and 01/07/2018 - Payment of Arrears - Orders issued.  - GO(P) No.57/2019/Fin Dated 13-05-2019
13-05-2019Provisional List for HM/AEO Transfer 2019-2020
13-05-2019Assigning DDO charge to an officer in the absence of original DDO - Instruction issued - reg
13-05-2019Co-operative recovery through SPARK - Modified instructions - Issued - Regarding
09-05-2019PTA Award Circular and proforma, Joseph Mundassery Award- Notifications
1.Joseph Mundassery Award
2.PTA Award Circular
3.PTA Award proforma
09-05-2019ഹയർ സെക്കന്ററി വകുപ്പ് - പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊമോഷൻ 2019 കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - circular
09-05-2019ഭിന്ന ശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നത്തിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ  സംബന്ധിച്ച് - circular
09-05-2019അംഗീകരമില്ലാത്ത സ്കൂളുകളിൽ 1 മുതൽ 9 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തുടർപഠനംസാധ്യമാകുന്നതിനായിഅംഗീകാരമുള്ള സ്കൂളുകളിലെ 2 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രവേശനം സാധ്യമാകുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് dtd 30-4-2019
08-05-2019SSLC SAY  Exam Notification 2019
08-05-2019SSLC Revaluation/Photocopy/scrutiny - Circular
06-05-2019പെൻഷൻ പദ്ധതി പുന:പരിശോധനാ സമിതിയുടെ പ്രവർത്തന കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് നല്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
06-05-2019കേരള സംസ്ഥാന ജനറൽ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട്, മറ്റ് സമാന പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ടുകൾ - നിക്ഷപത്തുകയ്ക്ക് 2019 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ ജൂൺ 30 വരെയുള്ള പലിശ നിരക്ക് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
06-05-2019ഹയർ സെക്കന്ററി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് -ജീവനക്കാര്യം -പ്രധാനാധ്യാപകർ /ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍മാരിൽ നിന്നും ഹയർ സെക്കന്ററി പ്രിൻസിപ്പൽ തസ്തികയിലേക്കുള്ള നിയമനം -സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക -2019 -ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .
04-05-2019സംസ്ഥാനത്തെ ഗവണ്മെന്റ് / എയ്ഡഡ് യു പി / ഹൈസ്കൂളുകളിലെ  സ്പെഷ്യൽ ഫീസ് അക്കൗണ്ടിൽ അവശേഷിക്കുന്ന തുകയുടെ വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച്
30-04-2019പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം -2019 -20 അധ്യയന വർഷത്തെ പ്രധാന ഐ സി ടി പരിശീലനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ -സ്പഷ്‌ടീകരണം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
30-04-2019സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷ്വറൻസ് പദ്ധതി (മെഡിസെപ്) - പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് റിലയൻസ് ജനറർ ഇൻഷ്വറൻസ് കമ്പനിക്ക് നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
27-04-2019Payment of DA to State Government Employees and Dearness Relief to State Service Pensioners/Family Pensioners -Revised rates effective from 01/01/2018 and 01/07/2018 - Payment of arrears- Modified orders issued
26-04-2019സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ വായ്പയും മുൻകൂറും - 2019 ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ തിരിച്ചടവ് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
26-04-2019HSA(Common Pool) - Seniority List reg.
20-04-2019സീനിയർ സുപ്രണ്ടിന്റെയും തത്തുല്യ തസ്‌തകയിലുള്ളവരുടെയും 40500 -85000 ശമ്പള നിരക്കിലുള്ള ആനുപാതിക ഹയർ ഗ്രേഡ് (റേഷ്യോ പ്രൊമോഷൻ ) അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു
20-04-2019Provisional seniority list of officers in the cadre of PA to DEO reg.
20-04-2019സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ വായ്പയും മുൻകൂറും - 2019 ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ തിരിച്ചടവ് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
11-04-2019അവധിക്കാല അധ്യാപക പരിശീലനം 2019 - 20 ഡി4/13420/2019/ഡിപിഐ dt 08.04.2019
11-04-2019ഹെഡ്മാസ്റ്റർ / ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർ സമാന തസ്തികയിലെ  01.01.2017 മുതൽ 31.12.2018 വരെയുള്ള സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് താത്കാലികമായി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്.എസ് വൈ(2)/9134/2019/ഡിപിഐ 08.04.2019
08-04-2019Payment of Dearness Allowance to State Government Employees and Dearness Relief to State Service Pensioners/Family Pensioners - Revised rates effective from 01/01/2018 and 01/07/2018 - Orders
08-04-2019Dearness Relief on pension to State Govt. Pensioners and Family Pensioners including those coming under UGC/AICTE/Medical Education Schemes and those drawing DR at Central Rates w.e.f 01.01.2018 and 01.07.2018  - Circular No.30/2019/Fin Dated 06-04-2019
08-04-2019സീനിയോറിറ്റി 01.01.2016 മുതൽ 31.12.2017 വരെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ നിയമിതരായ എൽ.ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റുമാരുടെ സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സംബന്ധിച്ച്
30-03-2019Revision of the Upper Monetary Limit for various categories of Sanctioning Authorities for sanctioning NRA/Conversion of TA to NRA-Orders issued
30-03-2019സർക്കുലർ - കൊടുംചൂടും അതിവരൾച്ചയും -മധ്യവേനലവധി കാലത്തു സ്കൂളുകളിൽ ക്ലാസുകൾ നടത്തരുതെന്ന നിർദേശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
29-03-2019Retirement of Gazetted Officers
29-03-2019Promotion of HM/AEO - Relinquishment of Sri.K.Sureshkumar, Govt SMVM, Trivandrum
29-03-2019എയ്ഡഡ് - 2006-07 മുതല്‍ 28.01.2016 വരെ അധിക തസ്തികകളില്‍ നടത്തിയ നിയമനങ്ങള്‍ക്ക് തത്തുല്യ എണ്ണം സംരക്ഷിതാധ്യപകരെ നിയമിക്കല്‍ - സ്പഷ്ടീകരണം നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
28-03-2019സര്‍ക്കുലര്‍- 2019-20 അധ്യയന വര്‍ഷത്തെ പ്രധാന ഐ.സി.ടി പരിശീലനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
27-03-2019പ്രിസം (PRISM) - സോഫ്റ്റ്‌വെയർ മുഖേന ഓൺലൈനായി പെൻഷൻ അപേക്ഷകൾ തീർപ്പാക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ വകുപ്പുകളിലും നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
27-03-2019പെൻഷനേഴ്സ് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം - PRISM -പെൻഷൻ അനുവദിക്കാൻ അധികാരപ്പെടുത്തിയ ജീവനക്കാർക്കുളള നിർദ്ദേശം.
27-03-2019DLED ഹിന്ദി വിജ്ഞാപനങ്ങൾ റദ്ദു ചെയ്യുന്നത്‌ സംബന്ധിച്ച്
27-03-2019വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ച വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.
27-03-2019SSLC MARCH 2019  PRACTICAL EXAMINATION IN VOCATIONAL SUBJECTS - IED STUDENTS TIME TABLE
22-03-2019https://lh6.googleusercontent.com/-kfEHnq18sSE/VFHgsDyhA0I/AAAAAAAABXU/hDOp3dH-paA/w31-h15-no/icon-new.gifInstructions on usage and maintenance of ICT equipments during vacation
19-03-2019https://lh6.googleusercontent.com/-kfEHnq18sSE/VFHgsDyhA0I/AAAAAAAABXU/hDOp3dH-paA/w31-h15-no/icon-new.gifNSIGSE 2014-15 - Account Correction - Reg:- Notification and Students List
13-03-2019 DLED - Hindi Self Financing Notification - 2019-20 reg
11-03-2019Primary HM - Higher Grade - Circular reg.
11-03-2019HSA Seniority List (Common Pool)
11-03-2019Individual login to all employees in SPARK - Instructions - Issued
11-03-20192018-2019 അധ്യയന വർഷത്തെ എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ നിയമനകൾക്കും പി എസ് സി വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ഒഴിവുകളിലേക്കുമുള്ള നിയമനത്തിന് കെ ടെറ്റ് യോഗ്യത നേടുന്നതിന് 31 .03 2019 വരെ ഇളവ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു.
11-03-2019Final seniority list of Headmasters/AEOs for the period from 01.01.2016 to 31.12.2016 published - Orders issued
11-03-20192018-2019 അധ്യയന വർഷത്തെ എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ നിയമനകൾക്കും പി എസ് സി വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ഒഴിവുകളിലേക്കുമുള്ള നിയമനത്തിന് കെ ടെറ്റ് യോഗ്യത നേടുന്നതിന് 31 .03 2019 വരെ ഇളവ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു.
11-03-2019സീനിയർ സുപ്രണ്ടിന്റെയും തത്തുല്യ തസ്തികയിലെയും സ്ഥലംമാറ്റ ക്രമീകരണവും സ്ഥാനക്കയറ്റവും നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
11-03-2019Transfer of Panchayath Schools reg.
08-03-2019Deployment of Protected Teachers / Approval of appointment reg
08-03-2019SSLC Grace Mark Circular Circular dtd 07-03-2019
07-03-2019Govt. Order approving Expert Committee on School Education
06-03-2019Cash Award to Students, Coach & Managers those who won Prices from National School Competitions from 2016-17 & 2017-18 -reg.
06-03-2019സർക്കാർ സ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെ സഹതാപാർഹ സാഹചര്യത്തിന്മേൽ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റത്തിനായി - അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്
06-03-2019Transfer/Promotion and posting of Junior Superintendent/Noon Meal Officers/Store Keepers - Partial modification - Orders
05-03-2019KER Amendment-reg GO(P)No.3/2019/GEdn dtd 28.02.2019
05-03-2019House Building Advance Scheme to State Government Employees - House Building Advance allotment 2018-19 - Extension of date for encashment - Instructions issued - reg.
05-03-2019പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ സർക്കാർ പ്രധാനാധ്യാപകർ  /ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ സമാന തസ്തികകളിൽ 2019 -20 വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള പൊതുസ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
01-03-2019IED - SSLC 2019 - List of CWSN candidates for Examination Proceedings  first list ||Proceedings Second List ||
01-03-2019Transfer/Promotion and Postings of Junior Superintendents/Noon Meal Co-ordinator/Noon Meal Officer/Store Keeper
27-02-2019sslc exam 2019- directions for question paper distribution- conducting of exam and sending of answer scripts reg
27-02-2019Ratio Promotion in the cadre of Junior Superintendents -Allowed
27-02-2019 കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസ്സിസ്റ്റന്റുമാർക് വിവിധ ഗ്രേഡുകളിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകികൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
27-02-2019സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റ നിയമനം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു .
25-02-2019ടൈപ്പിസ്റ്റ് നിന്നും തസ്തികമാറ്റം കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2 തസ്തികയിൽ നിയമനം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
25-02-2019കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2 തസ്തികയിലേക്കുള്ള തസ്തികമാറ്റ നിയമനം പരിത്യജിക്കുന്നതു അംഗീകരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 
25-02-2019 ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ടുമാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം /സ്ഥാനക്കയറ്റം- ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
23-02-2019ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ടുമാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം /സ്ഥാനക്കയറ്റം- ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
21-02-2019Transfer and posting of Junior Superintendents/Noon Meal Co-ordinator/Noon Meal officer/Store Keeper & Head Clerks
21-02-2019 സീനിയർ സുപ്രണ്ടിന്റെയും തത്തുല്യ തസ്തികയിലെയും സ്ഥലംമാറ്റ ക്രമീകരണവും സ്ഥാനക്കയറ്റവും നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
21-02-2019ഹൈസ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകർ / ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ സമാനതസ്തികയിലെ സ്ഥലംമാറ്റം / സ്ഥാനക്കയറ്റം ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
21-02-2019SSLC  Postponed Exams of 18-02-2019 Model Exam  rescheduled 0n 28-02-2019  Circular 
21-02-20192019 -20 അധ്യയന വർഷത്തെ അധ്യാപകരുടെ റവന്യു ജില്ലാതല ഓൺലൈൻ പൊതുസ്ഥലം മാറ്റത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 
18-02-20192018-19 സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനത്തിലെ ട്രഷറി ക്രയവിക്രയങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്- സംബന്ധിച്ച്
18-02-2019Annual Exam Time Table 2018-2019 LP, UP and HS
15-02-2019PRISM -Pensioners Portal New Directions Dated Feb 13, 2019
15-02-2019SSLC (HI) & THSLC (HI) Examinations March 2019-Centralized Valuation Camp – Appointment of Assistant Examiners -Application invited ..Circular
08-02-2019സമേതം" ഓൺലൈൻ സ്കൂൾ ഡാറ്റാ ബാങ്കിലെ ഡാറ്റാ കൃത്യമാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
08-02-2019General Education Department- Higher Secondary- creation of posts in teacher,principal and lab assistant -sanctioned -orders issued G.O(Ms)No.14-G.Edn dtd 06-02-2019
04-02-2019Order of the Hon'ble Kerala Administrative Tribunal dated 13.12.2018 in O.A.No.2339/2018 filed by Shri.Rajendra Prasad M,PA to DEO,Mavelikkara- Complied with-Orders
04-02-2019General Education Department- estta- district education officer post -transfer -sanctioned-orders issued G.O(Rt)No.293-G.Edn
04-02-2019Fund sanctioning for installation of Projector mounting,White Screen reg. Circular
02-02-2019Transfer/Promotion and posting of JS/Noon Meal Co-ordinator/NMO/Store Keeper and Head Clerks - Orders issued
01-02-2019Arabic/Urdu/Sanskrit LP/UP Language Teachers Examination 2019 - Revised Time table
01-02-2019CE Mark Entry,Grace Mark Entry,Cancellation Circular : Instructions to HMs & DEOs
01-02-2019പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ മിനിസ്റ്റീരിയല്‍ വിഭാഗം (ഗസറ്റഡ്) ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റം - സംബന്ധിച്ച്
29-01-2019പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ എഎ /എഏ/എപി/ എഫ്ഒ തസ്തികയിലെ സ്ഥലംമാറ്റം/സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി  ഉത്തരവാകുന്നു
29-01-2019പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ PA to DEO തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു
29-01-2019ടൈപ്പിസ്റ്റിൽ നിന്നും തസ്തികമാറ്റം മുഖേന കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-II തസ്തികയിൽ നിയമനം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
29-01-2019കേരളത്തിലെ സർവ്വകലാശാലകൾ നടത്തുന്ന ബി എ അറബിക് & ഇസ്ലാമിക ഹിസ്റ്ററി) ഡബിൾ മെയിൻ ബിരുദം എൽ പി / ഉ പി വിഭാഗങ്ങളിലെ അറബിക് തസ്തികയിലെ നിയമനത്തിന് യോഗ്യതയായി നിശ്ചയിച്ചു -ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
28-01-2019Guidelines issued for applying House Building Loan Scheme for Govt.Employees & Teachers - 2018-19
28-01-2019Standard  Xth Equivalency Examination February 2019 SAY - Notification
24-01-2019SSLC MARCH 2019 -Revised Time Table
24-01-2019Finance Department- estta- Kerala State Insurance Dept- group personal accident insurance project-time extended -orders issued G.O(P)No.3-FIN dtd 18-01-2019
23-01-2019SSLC Model Exam 2019 - Revised Time Table and Circular dtd 22-01-2019
23-01-2019SSLC Social Exam 2019 - New Pattern of Exam and Circular dtd 21-01-2019
23-01-2019എട്ട് ,ഒമ്പത് ക്ലാസ്സുകളിലെ 2018 -19 അധ്യയന വർഷത്തെ വർഷാന്ത്യ ഐ ടി പരീക്ഷ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
22-01-2019General Education Department- Higher Secondary Education-aided -by transfer appointment -selection committee-amended -orders issued G.O(Rt)No.247-G.Edn
21-01-2019പ്രധാനാധ്യാപകർ / ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ സമാനതസ്തികയിലെ സ്ഥലംമാറ്റം ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു order dtd 19-01-2019
21-01-2019സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധീനതയിലുള്ള സ്കൂളുകളുടെ അധ്യാപകരുടെയും പ്രൈമറി വിഭാഗം പ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും 2019 -20 വർഷത്തെ പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം സംബന്ധിച് - Circular
19-01-2019Medical Insurance Scheme for State Employees and Pensioners (MEDISEP) - Evaluation of eligible bids submitted and selection of insurer - Committee constituted - Orders issued. - G.O.(Ms) No. 17-Fin dtd 16-01.2019
19-01-2019SSLC EXAMINATION 2019 -Provisional A-list Verification -Instructions to  Hm's and Deo's
17-01-2019SSLC EXAMINATION 2019 - IT  EXAMINATION CIRCULAR
17-01-2019Promotion and posting of Fair Copy Superintendent - Orders issued
17-01-2019Inter District Transfer 2018-2019 - revised Circular - reg
15-01-2019General Education Department-'Padanolsavam'-directions reg No.M2-442-G.Edn
14-01-2019Kerala Finance Code, Volume I - Amendment to Article 326(a) - Orders issued
14-01-2019Kerala Financial Code, Volume I - Amendment to Article 245 A - Orders issued.
14-01-2019Kerala Financial Code, Volume I - Amendment to Article 245A - Orders issued
11-01-2019Salary Challenge-Rectification of Issues on account of Salary Challenge in SPARK -Instruction issued-reg.121/2018/Fin dtd 24/12/2018    
11-01-2019Circular-Physical verification report of Hi Tech school equipments delivered to schools
11-01-2019Circular - Starting of New Little Kites Units and Selection of Little Kites Members - Reg
11-01-2019School PTA -Aided School Manages included in the PTA Executive Committee As Ex-Officio Members
10-01-2019SSLC MODEL EXAM 2019 - Circular and Time Table
08-01-2019 08 .01 2017 മുതൽ 16 .10 2018 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ /ജില്ലാവിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ തസ്തികകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി  ലിസ്റ്റ് -ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
08-01-2019Misuse of Concession to CWSN Students reg.
08-01-2019 08 .01 2017 മുതൽ 16 .10 2018 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ /ജില്ലാവിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ തസ്തികകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി  ലിസ്റ്റ് -ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
08-01-2019എസ്.എസ്.എല്‍. സി ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള പരീക്ഷാനുകൂല്യ ലഭിക്കുന്നതിനായി മെഡിക്കല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് സമര‍പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു..
28-12-20181960 ലെ കേരള സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ - ഭൂസ്വത്തുക്കളും മറ്റു നിക്ഷേപങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് 2018 ലെ പത്രിക സമർപ്പണം - ഓൺലൈൻ (ഇന്റർനെറ്റ്) വഴി - സംബന്ധിച്ച്.123/2018/Fin dt 28/12/2018
28-12-2018ഇംഗ്ലീഷ്, സംസ്കൃതം, അറബിക്ക്, ഉരുദു ഭാഷകള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഗവേഷണ മാതൃകകള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തലും വികസിപ്പിക്കലും സംബന്ധിച്ച്
28.12-2018ഹിന്ദി പരീക്ഷ നടത്തുന്നതിന് അനുവാദം ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
22-12-2018Posting of Deputy Supdts in Gulf and Lakshadeep Revised Guidelines
22-12-2018Transfer and posting - reg
22-12-2018General Education Department -writing SSLC examination for IED student - medical certificate reg G.O(Rt)No.5307-G.Edn 18/12/2018
22-12-2018Athletic Fund 2019- Online Payment Date Extended
22-12-2018LSS USS EXAMINATION FEBRUARY 2019 NOTIFICATION
21-12-2018DPC Lower _confidential Report details -reg
20-12-2018ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് / നൂൺമീൽ ഓഫീസർ /സ്റ്റോർകീപ്പർ ,ഹെഡ്ക്ലർക് തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരുടെ പരിവീക്ഷക്കാലം (പ്രൊബേഷൻ ) പൂർത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു  ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
19-12-2018
Social Science Talent Search Examination-Circular
19-12-2018 കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസ്സിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2 തസ്തികയിലേക്കുള്ള തസ്തികമാറ്റ നിയമനം പരിത്യജിക്കുന്നതു -അംഗീകരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
19-12-2018ടൈപ്പിസ്റ്റിൽ നിന്നും തസ്തികമാറ്റം കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസ്സിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2 തസ്തികയിൽ നിയമനം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
17-12-2018 Transfer and posting of JS/NM Co-ordinator/NM Officer/Store Keeper and Head Clerks reg.
14-12-2018Treasury Fixed Deposits - Revision of rates of interest - Sanctioned - Orders issued.GO(P)No 193/2018/Fin  dt   12/12/2018
14-12-2018പ്രളയക്കെടുതിയിൽ നഷ്ടപെട്ട എസ്.എൽ.ഐ, ജി.ഐ.എസ്, മോട്ടോർ പോളിസി രേഖകളുടെ തനിപ്പകർപ്പ് സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.GO(P)No 190/2018/Fin  dt   10/12/2018   
14-12-2018General Provident Fund (Kerala) Rules 2011 - Implementation of an integrated system for online submission of various GPF Applications - approved - Orders issued GO(P)No 189/2018/Fin  dt   10/12/2018
14-12-2018സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെന്ഷന്കാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. circular 117/2018/Fin  dt 12/12/2018  
11-12-2018പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യെജ്ഞം പദ്ധതിയുടെ നടപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ നിർവഹണഉദ്യോഗസ്ഥരെപരിശീലനപരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
11-12-2018കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ - അപേക്ഷകർക്കുള്ള യോഗ്യതകൾ പരിഷ്കരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
11-12-2018ക്യാൻസർ പെൻഷൻ, ക്ഷയരോഗികൾക്കുള്ള പെൻഷൻ വിതരണത്തിന് മണി ഓർഡർ സംവിധാനം തുടർന്നും ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് - നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
06-12-20187 Kg Special Rice to school children in connection with Christmas - circular
05-12-2018സീനിയർ സുപ്രണ്ടിന്റെയും തത്തുല്യ തസ്തികയിലെയും സ്ഥാനക്കയറ്റം -തിരുത്തൽ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
05-12-2018ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് / നൂൺ മീൽ ആഫീസർ / സ്റ്റോർ കീപ്പർ ,ഹെഡ് ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരുടെ പരിവീക്ഷക്കാലം (പ്രൊബേഷൻ)പൂർത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 
03-12-20182018 -19 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 
01-12-2018Ratio promotion in the cadre of Junior Superintendents - Allowed -Orders issued
29-11-2018വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ മിനിസ്റ്റീരിയൽ വിഭാഗം ഗസറ്റഡ് ജീവനക്കാരുടെ വിരമിക്കൽ -സമ്പൂർണ അധികച്ചുമതല 01 .12 .2018 മുതൽ അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
29-11-2018പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ഡ്രൈവര്മാർക് ആനുപാതപ്രകാരമുള്ള സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
29-11-2018സീനിയർ സുപ്രണ്ടിന്റെയും തത്തുല്യ തസ്തികയിലെയും സ്ഥലംമാറ്റ ക്രമീകരണവും സ്ഥാനക്കയറ്റവും നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
29-11-2018എയ്ഡഡ് പ്രൈമറി സ്കൂൾ ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാർക്‌ ഹയർ ഗ്രേഡ് അനുവദിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്
27-11-2018സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകള്‍, ടി.ടി.ഐകള്‍, ഡയറ്റുകള്‍ എന്നിവയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അധ്യാപക രക്ഷാകര്‍തൃ സമിതികളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം കാര്യക്ഷമവും സുതാര്യവുമാക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്- സംബന്ധിച്ച്
27-11-2018 കൈറ്റ് - "സമഗ്ര" ഉപയോഗം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതു -സംബന്ധിച്ച്
27-11-2018 സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി -2018 -19 - ഉച്ചക്കഞ്ഞി എന്ന പദപ്രയോഗം പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് -സംബന്ധിച്ച് 
27-11-2018Transfer and Posting - Panchayath Schools reg.
26-11-2018Adoption of Digital Payment - Transaction modes for Government Department and Institutions - Reg. 107/2018/Fin    dtd  21/11/2018   
26-11-2018Transfer and Posting - HM/AEO reg.
23-11-2018കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തുന്ന ബി എ ഉറുദു & ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി ഡബിൾ മെയിൻ കോഴ്സ് പാർട്ട് ടൈം/ഫുൾ  ടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ (ഉറുദു ),പാർട്ട് ടൈം /ഫുൾ ടൈം എച് എസ് ടി ഉറുദു തസ്തികയിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിന് അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയായി നിശ്ചയിച്ചു - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
21-11-2018പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി - 01.04.2013 നു ശേഷം പാര്‍ട്ട് ടൈം തസ്തികയില്‍ നിന്നും ബൈ ട്രാന്‍സ്ഫര്‍/ബൈ പ്രമോഷന്‍ മുഖേന ഫുള്‍ ടൈം തസ്തികയിലേക്ക് നിയമിക്കപ്പെടുന്ന പാര്‍ട്ട് ടൈം ജീവനക്കാരെ/അധ്യാപകരെ KSR ഭാഗം III പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ്  
19-11-2018House Building Advance - Updating KYC details in SPARK and submission of KYC details to  Punjab National Bank and Federal Bank Ltd for employees who have availed House Building Advance from Government 105/2018/Fin dt.17/11/2018
19-11-2018Transfer and Posting of HM/AEO's reg
19-11-2018DIET Lectures - Deputation -reg
17-11-2018ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ്GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018
17-11-2018പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018
15-11-2018ഡി പി സി (ഹയർ) 2019 -കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
14-11-2018കാലവർഷക്കെടുതി - മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് പെൻഷൻകാരുടെ ഒരു മാസത്തെ പെൻഷൻ നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ
14-11-2018 Higher Secondary - Confidential Report
14-11-2018തൃശൂർ ജില്ലയിൽ കൈപ്പമംഗലം മണ്ഡലത്തിലെ സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ ശേഖരിച്ചു വിറ്റു കൊണ്ട് പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹായം നൽകിയ മാതൃക സംസ്ഥാനത്തു എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
13-11-2018വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുറപ്പാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച്
12-11-2018സംസ്ഥാനതലത്തിൽഹൈസ്കൂൾ ,ഹയർസെക്കണ്ടറി/വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി  വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള ഐ ടി മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
09-11-2018KSR Part I, അനുബന്ധം XII A യും അനുബന്ധം XII C യും ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള ശൂന്യവേതനാവധി അപേക്ഷകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പുതുക്കിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
09-11-2018Launching Mobile App for Treasury Savings Bank (TSB) and Pensioner's portal
09-11-20182019-20 വർഷത്തേക്കാവശ്യമായ 1 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ KITE വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഓൺലൈനായി ഇൻഡന്റിങ് നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
05-11-2018SSLC - Circular - Concession for CWSN - Date correction circular dtd 05-11-2018
02-11-2018പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ /ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ  സ്ഥാനക്കയറ്റം -പരിത്യജപത്രം  അംഗീകരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
02-11-2018Transfer and Promotion - Linguistic Minority Tamil reg.

Final Seniority list of Tamil knowing HSA's eligible for out turn promotion as Headmaster/AEO for the year 2018 -19
01-11-2018 Treasury Fixed Deposits  -  Revision of rates of interest
01-11-2018 സാലറി ചലഞ്ച് - ശമ്പള ബില്ല് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ 
31-10-2018 സാലറി ചലഞ്ച് - പുതുക്കിയ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍  
30-10-2018 Cluster coordinators reg -119/2018 dtd 23-08-2018
30-10-2018Fair copy Suptd - Higher Grade - reg
30-10-2018നവകേരള പുനർനിർമിതി - കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്യാമ്പയിൻ -സംബന്ധിച്ച് -മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങൾ
30-10-2018ഹൈ-സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിലെ 2018 -19 അധ്യനവർഷത്തെ അർദ്ധവാർഷിക ഐ ടി പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
29-10-2018എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷ മാര്‍ച്ച് 2018 - കേടുപാട് സംഭവിച്ച സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ മാറ്റി നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
29-10-2018ക്ലസ്റ്റർ കോ ഓർഡിനേറ്റർമാരായി നിയമിക്കപ്പെട്ട അധ്യാപകരുടെ സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകൾ സ്പഷ്‌ടീകരണം സംബന്ധിച്ച്
29-10-2018Circular - SSLC Exam Concession for CWSN- Circular No.IED/40000/18/DPI  dated 25.10.2018
29-10-2018എസ്.എസ്.എല്‍ സി പരീക്ഷ  മാര്‍ച്ച് 2019 -  സവിശേഷ സഹായം ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് എസ്.എസ്.എല്‍ .സി പരീക്ഷാനുകൂല്യം നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 
25-10-2018സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - പെൻഷൻകാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 97/2018/Fin dtd 23/10/2018  
24-10-2018Athletic Fund Collection through online - direction -reg  || SBI online link for collection ||
23-10-2018
23-10-2018
23-10-2018
23-10-2018
23-10-2018
23-10-2018
20-10-2018ഭരണപരിഷ്കാരം ഔദ്യോഗികഭാഷാ വകുപ്പ് 2018 ലെ മലയാളദിനാഘോഷവും ഭരണഭാഷാവാരാഘോഷവും സംബന്ധിച്ച്
16-10-2018പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ/ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ / ജില്ലാവിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റവും സ്ഥാനക്കയറ്റവും നൽകി -ഉത്തരവാകുന്നു
16-10-2018Holiday on 17-10-2018 reg. 27-10-2018 will be a working day
16-10-2018Promotion/Transfer and posting of JS/NMO/Noon Meal Co-Ordinator/Store Keeper and Head Clerk - Orders issued
16-10-2018 Ratio promotion in the cadre of JS/NMO/Noon Meal Co-Ordinator/Store Keeper - Orders issued
Order No.C5/3000/2017/DPI(1)  dated 12.10.2018
Order No.C5/3000/2017/DPI(2)  dated 12.10.2018
16-10-2018പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ/ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ / ജില്ലാവിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റവും സ്ഥാനക്കയറ്റവും നൽകി -ഉത്തരവാകുന്നു
15-10-2018Kerala Service Rules - Special Casual Leave to employees who donate blood components
15-10-2018Transfer and posting of HM's reg.
12-10-2018Circular -  IT Mela
11-10-2018കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവ മാന്വൽ പരിഷ്കരണം -ഭേദഗതി വരുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
11-10-2018
11-10-20182009 ലെ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ച വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു
11-10-2018Provisional Seniority list of Tami knowing HSA's reg.
11-10-2018 Transfer/Promotion and posting of Officers in the cadre of Head of Departmental High Schools (Linguistic minority Kannada) Orders issued
11-10-2018ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികകളിൽ നിന്നും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നേടാൻ അര്ഹതയുള്ളവരുടെ പ്രൊവിഷണൽ സെലക്ട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്
09-10-2018 Finance Department - CMDRF - One month salary challenge - reg
09-10-2018അവധി യാത്രാ ആനുകൂല്യം - പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിന്റെ മാറ്റം - സ്പഷ്ടീകരണം
09-10-2018Finance Department -  'Nil' bill submission to treasuries by the Drawing and Disbursing Officer - Permission granted
09-10-2018മിനിസ്റ്റീരിയൽ വിഭാഗം ഗസറ്റഡ് ജീവനക്കാർ - 2019 - കലണ്ടർ വർഷം വിരമിക്കുന്നവരുടെ പട്ടിക സംബന്ധിച്ച്
09-10-2018സ്കൂൾ പാർലമെൻറ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2018 -19 -പുതുക്കിയ തീയതികൾ സംബന്ധിച്ച്
06-10-2018മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന - പി എഫില്‍ നിന്ന്‍ താല്‍കാലിക മുന്‍കൂര്‍  അനുവദിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക അനുമതി നല്‍കി ഉത്തരവാകുന്നു
06-10-2018പട്ടികജാതി-പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളില്‍പ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളെ  ദളിതര്‍ എന്നേ വിശേഷിപ്പിക്കാന്‍ പാടില്ല. - സര്‍ക്കുലര്‍
05-10-2018സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കും അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കുമുള്ള ഭവന നിര്‍മ്മാണ വായ്പ - തുക കൈപ്പറ്റുന്നതിനുള്ള സമയം ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നത് - 2018-19 ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതത്തില്‍ നിന്നുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് 
05-10-2018കേരള സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിനായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ലോഗോ ക്ഷണിക്കുന്നു - Notification
02-10-2018Gandhi Jayanthi  - Activities to be conducted in School
02-10-2018Internal Audit - Balance amount reg:-
29-09-2018ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ടുമാരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം- ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
29-09-2018ന്യുനപക്ഷ പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് -ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകളുടെ സമർപ്പണം /സൂക്ഷ്മപരിശോധന -തീയതി ദീർഘിപ്പിച്ചത് സംബന്ധിച്ച്
27-09-2018മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന - പി എഫില്‍ നിന്ന്‍ എന്‍ ആര്‍ എ അനുവദിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക അനുമതി നല്‍കി ഉത്തരവാകുന്നു
27-09-2018Transfer/Promotion and posting of Junior Superintendents/Noon Meal Co-ordinator/Noon Meal officer/Store Keeper & Head Clerks
25-09-2018CMDRF(Flood 2018) Contribution -Circular
25-09-2018User Manual CMDRF(Flood 2018) Contribution Details
24-09-2018Finance Department— SPARK PMU - Ensuring the correctness of data entered in SPARK - Instructions
22-09-2018പട്ടികജാതി വികസനം -ഇ -ഗ്രാന്റ് പദ്ധതി -കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്- എൻ 2/ 42632/ 2018 /ഡിപിഐ dtd  22.09.2018
22-09-2018ന്യുനപക്ഷ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് - അപേക്ഷ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ-എൻ 2/ 68 / 2018 /ഡി പി ഐ dtd  22.09.2018
22-09-2018നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ് -ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ -പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് -എൻ 2 / 71 / 2018 / ഡി പി ഐ dtd 22.09.2018
19-09-2018സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകുന്നു
17-09-20182018 ജൂലൈ 1 മുതല്‍ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെയുള്ള ജനറല്‍ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ടും മറ്റ് അനുബന്ധ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ടുകളിലുമുള്ള നിക്ഷേപത്തുകകൾക്കുള്ള പലിശ നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു
17-09-2018General Transfer
17-09-2018 Transfer and Postings of Sr. Supdt. - reg
17-09-2018HM Transfer
17-09-2018 Pay and Pension Revision 2014 - Payment of Fourth Instalment of Arrears
17-09-2018ഐ .ഡി .എം .ഐ (ഇൻഫ്രാ സ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ്‌ മൈനോറിറ്റി ഇന്സ്ടിട്യൂഷൻസ് ) പദ്ധതി - അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്  - Press release
15-09-20182006-07 മുതൽ 28.01.2016 വരെ അധിക തസ്തികയിൽ നടത്തിയ നിയമനങ്ങൾ -ജി.ഓ.(പി)നും 10/10/ പൊവിവ തീയതി 12.01.2010 ഉത്തരവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സ്പഷ്‌ടീകരണം -സംബന്ധിച്ച്
12-09-2018Transfer and Promotion of  of DDE/DEO 
12-09-2018 House Building Advance for State Government Employees - Availing bank financing with interest subvention
12-09-2018മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നല്‍കുന്നത് - മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍
12-09-2018പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതി - സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പെൻഷനിൽ തുടരാനുള്ള മൊബിലിറ്റി ആനുകൂല്യത്തിനു അർഹതയുള്ളവർ ഓപ്ഷൻ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം ഇളവു വരുത്തുന്നത് - കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
12-09-2018സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ /എയ്ഡഡ് / അംഗീകാരമുള്ള സ്കൂളുകളുടെ പരിശോധന - മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
1.പരിപത്രം  2.പ്രൊഫോർമ 1 to 5
11-09-2018മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നല്‍കുന്നത് - മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ 
10-09-2018Fund Collection date extended to 12th September -Press release
10-09-2018Flood Relief Collection from Students on September 11 - Instruction to deposit in account- Directions
07-09-2018പ്രളയക്കെടുതിയില്‍ എസ്.എസ്.എല്‍.സി ഉള്‍പ്പെടെ പൊതുപരീക്ഷകളുടെ സര്‍ട്ടിഫികറ്റ് നഷ്ടമായവര്‍ക്ക് ഡ്യൂപ്ലികേറ്റ് സര്‍ട്ടിഫികറ്റ്  നല്‍ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് dt 07-09-2018
07-09-2018 DIET Lecture interview postponed
07-09-2018വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും 11.09.2018 ന് പ്രളയ ദുരന്തത്തിൽപെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഫണ്ട് ശേഖരണം സംബന്ധിച്ച്
1. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം
2 .പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറിയുടെ കത്ത്
3 .പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ  സർക്കുലർ   
06-09-2018Pre Matric Scholarship  Submission/Scrutiny -Instructions
06-09-2018KERALA TEACHER ELIGIBILITY TEST  OCTOBER 2018 NOTIFICATION (Malayalam)
06-09-2018House Building Advance - Verification of e-KYC/KYC by Punjab National Bank and Federal Bank Ltd for employees who have availed House Building Advance from Government
06-09-2018HSE - ദുരിതാശ്വാസ  പ്രവർത്തനം - 2018 -വിദ്യാർത്ഥികളിലൂടെ ഫണ്ട് ശേഖരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് circular dtd 06-09-2018
06-09-2018SCERT counselling with UNICEF Notification
05-09-2018സംരക്ഷിതാധ്യാപകരുടെ പുനർവിന്യാസം - യു .പി വിദ്യാലയങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ഹെഡ് ടീച്ചർ ഒഴിവിൽ എൽ .പി .എസ് .റ്റി . മാരെ നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
05-09-2018ഡിപ്പാർട്മെന്റൽ പ്രൊമോഷൻ കമ്മിറ്റി -(ഹയർ / ലോവർ ) - 2019 കൂടുന്നതിലേക്കായി -കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപോർട്ടുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
05-09-2018ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനം - 2018 -വിദ്യാർത്ഥികളിലൂടെ ഫണ്ട് ശേഖരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
04-09-2018General Administration Department - Government Celebrations or festivals banned for one year
04-09-2018പട്ടികജാതി /പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽപെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളെ "ദളിതർ "  എന്ന് വിശഷിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല - നിർദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
03-09-2018Collection of funds from educational institutions for CMDRF on 11-09-2018 reg.
01-09-2018Department Test July 2018 _New Dates
01-09-2018National Teachers Day - Press Release
01-09-2018പ്രൊ.ജോസെഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്മാരക സാഹിത്യ അവാർഡ് 2018
01-09-2018State Teachers Award 2018 declared
01-09-2018State PTA Award 2017-18
01-09-2018Appointment of DIET lecture on deputation basis - interview for the candidates-call letter
31-08-2018School working day on 01/09/2018 reg - Press release
31-08-2018HSE - Saturday Working Day reg.
31-08-2018ഡിവിഷൻ കുറവുമൂലം തസ്തിക നഷ്ടപ്പെട്ടു അധ്യാപക പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി ക്ലസ്റ്റർ കോർഡിനേറ്റർമാരായി നിയമിക്കപ്പെട്ട അധ്യാപകരുടെ സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകൾ നിശ്ചയിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
29-08-2018Finance Department- SPARK PMU - Training / Processing Support given by unauthorized Persons - Warning and Instructions for Strict Compliance - reg.
29-08-2018Income Tax Return E filing date Extended to 15-09-2018
29-08-2018Digital Signature made mandatory- GO(P)No 136/2018/Fin dtd 23/08/2018
29-08-2018പ്രളയ ബാധിക മേഖലകളിൽ സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ സംബന്ധിച്ച്  
ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം 
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ സന്ദേശം
29-08-2018APPLICATION FORM & INSTRUCTION FOR GETTING DUPLICATE CERTIFICATE ISSUED FROM PAREEKSHA BHAVAN OF VARIOUS EXAMINATIONS  DUE TO FLOOD
25-08-2018English Teachers Training at RIE Bangalore reg
24-08-2018Urgent repairs of Government Buildings damaged in the recent floods - entrusting works to the accredited agencies  
23-08-2018Sampoorna Data Collection Last Date August 31
23-08-2018സ്കൂളുകളില്‍ വെള്ളം ഉയര്‍ന്നത് കാരണം കെട്ടിടങ്ങളില്‍ അടയാളം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിര്‍ദ്ദേശം
23-08-2018Instructions for Flood Affected ICT Equipments
23-08-2018Special/Additional English instead of Malayalam in schools Directions
23-08-2018First Year IMP/SUPP Exam- 2018 Examination scheduled to be held on 03-09-2018 postponed
23-08-2018HSE - ONAM EXAMINATION - POSTPONED - REG.
21-08-2018 ബഹു: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ 2017-18 ലെ പ്രത്യേക ഉത്സവബത്ത നല്‍കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
21-08-20181.അധ്യാപക പരിശീലന  പരിപാടി മാറ്റിവെച്ചു
21-08-2018കാലവർഷക്കെടുതി -സർട്ടിഫിക്കറ്റും പുസ്തകങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് സഹായവുമായി വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ്
21-08-2018അംഗപരിമിതരായ കുട്ടികൾക്കായുള്ള പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് 2018 -19 -ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
20-08-2018സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും 2017 -18 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത വിതരണംചെയ്തത് സംബന്ധിച്ച്  ഭേദഗതി ഉത്തരവ്പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
17-08-2018Urgent Circular to CBSE / ICSE Schools
17-08-2018CMDRF-  Contribution from August 2018 salary of employees- reg 
16-08-2018Option for Contribution to Chief Minister Distress Relief Fund enabled in SPARK -Circular
11-08-2018NTSE/NMMS 2018-19 Circular
11-08-2018Independence Day Celebrations Directions
11-08-2018Sasthrolsavam 2018- Topics
10-08-2018ഓണം പ്രമാണിച്ച് ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും പെന്‍ഷനും മുന്‍കൂറായി നല്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി 
09-08-2018School parliament election 2018-19 Postponed
09-08-2018സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2017 -18 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ച്  ഉത്തരവാകുന്നു
09-08-2018AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS 
09-08-2018സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും  2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ്  അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു
09-08-2018Inspire 2018-19 registration date extended
08-08-2018Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions
08-08-2018സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള തുടര്‍ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
08-08-2018പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യെജ്ഞo  പദ്ധതി - പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യെജ്ഞo  പദ്ധതിയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനായി രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാന കർമ്മ സമിതിയിലും ,ജില്ലാതല കർമ്മ സമിതിയിലും കൂടുതൽ അംഗംങ്ങളെകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
03-08-2018Pre- matric 2018 -19 N2/68/2018/DPI dtd 02.08.2018
03-08-2018Treasury Savings Bank Accounts - Revision of interest rate
03-08-2018Circular for Reporting vacancies in the cadre of Senior Clerk
03-08-2018 Service card called for promotion in the cadre of Senior Clerk
02-08-2018Press release on First Term Exam and SSLC Exam March 2019
02-08-2018Ratio promotion in the cadre of JS - Orders issued
02-08-2018Promotion of Clerks as Senior Clerks - Orders issued
02-08-2018 Promotion/By transfer appointment in the cadre of Principals in Panchayath Higher Secondary Schools under common pool
02-08-2018Promotion of Clerks as Senior Clerks - Orders issued
31-7-2018Circular -Conducting School Level Camp
31-7-2018Circular -Little KITEs unit activities for the year
31-7-2018Circular -School Wiki award 2018
31-7-2018HSE Principal promotion -reg
30-7-2018School Parliament election 2018 -19 -reg
30-7-20182018 -ലെ മലയാളഭാഷാ പഠനച്ചട്ടങ്ങൾ -നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്  സംബന്ധിച്ചു
1) H(3)/52140/2016/DPI dtd 30.07.2018
2) H(3)/52140/2016/DPI dtd 26.07.2018
30-7-2018Ad-hoc DPC(Higher) 2018 - Confidential Report -reg
30-7-2018Relinquishment order
30-7-2018File Audit -reg
28-7-2018GAIN PF Circular dated 27.07.2018 to Aided school HM's &AEOS
26-7-20182018-19 വര്‍ഷത്തെ പൊതു പരീക്ഷകള്‍ക്കുള്ള ഉത്തര കടലാസ്സുകള്‍, സി.വി കവരുകള്‍ എന്നിവയുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കി പരീക്ഷാഭവനില്‍ ഓണ്‍ലൈനായി റിപോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
26-7-2018General Education Department- D.El.Ed course- conducting skill test examination-sanctioned-orders issued G.O(Rt)No.2790-G.Edn dt 24-07-2018
26-7-2018പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - വനിത വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ - വനിത ഹെല്‍പ്പ് ലൈന്‍ - മിത്ര 181 - പ്രചരണം സംബന്ധിച്ച്
26-7-20182018 - 19 വർഷത്തെ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികോത്സവത്തിനാവശ്യമായ  സാധനസാമഗ്രികൾ സ്പോണ്സർഷിപ്പിലൂടെ വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ചു  -Sports 2/42463/2018/DPI 24.07.2018
26-7-2018മാതാവും പിതാവും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലാത്ത കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ സംരക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ലഭ്യമാക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്
26-7-20182018 - 19 വർഷത്തെ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികോത്സവത്തിനാവശ്യമായ  സാധനസാമഗ്രികൾ സ്പോണ്സർഷിപ്പിലൂടെ വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ചു  -Sports 2/42463/2018/DPI 24.07.2018
25-7-2018Changing of damaged certificates of SSLC Exam March 2018 reg.
26-7-2018D.L.E.D. (Arabic-Urdu)- 2018-2019-Open Quota- admission-reg.M(2)/14535/2018/DPI dtd 23.07.2018
26-7-2018Inviting Service Cards for JS promotion - Reg
26-7-2018Compassionate Assistance to the dependants of the employee who dies in harness and  enrolled under NPS
24-7-2018ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകർക്ക് പ്രത്യേക ഐസിടി  പരിശീലനം ക്രമീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു NEP3/45318/2018
24-7-2018ദിവസ വേതന/കരാർ ജീവനക്കാരുടെ വേതനം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവാകുന്നു  GO(P)No 112/2018/Fin Dt 21/07/2018
20-7-2018Vacation Salary -Clarification -reg 
20-7-2018 Transfer - AA/AO/AA/APFO
20-7-2018Higher option Transfer order -reg
20-7-2018ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രേണ്ടുമാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം /സ്ഥാനക്കയറ്റം  -ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്
19-7-2018KSFE Recovery from the salary of State Government Employees through SPARK - Clarification issued.
19-7-20182018-19 വര്‍ഷം തസ്തിക ന‍ഷ്ടമാകുന്ന അനദ്ധ്യാപകരെ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനുവേണ്ടി മാത്രം അനദ്ധ്യാപക തസ്തികകള്‍ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നിലവിലുള്ള മാനദണ്ഡമായ 1500 കുട്ടികള്‍ എന്നത് 1200 ആയും 700 എന്നത് 500 ആയും കുറച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
19-7-2018General Education Department- newly appointed teachers in govt,aided school-training -sanctioned -orders issued
19-07-2018General Education Department- newly appointed teachers in govt,aided school-training -sanctioned -orders issued
16-07-2018കൊതുകു വലയും സൈക്കിളും വാങ്ങുന്നതിനുള്ള 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ മുൻകൂർ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള പത്രിക
16-07-2018Promotion/Transfer and Posting of JS/NMO/Noonmeal Co -ordinator -Store Keeper -orders issued
13-07-2018പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ അക്കാദമിക് /മിനിസ്റ്റീരിയൽ ജീവനക്കാരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സമാഹരിക്കുന്ന സംബന്ധിച്ച് -D(4)/43364/2018/DPI dtd 12.07.2018
12-07-2018Transfer and Posting of PA to DEO
12-07-2018Transfer and Posting of Senior Superintendent -reg
12-07-20182018-19വര്‍ഷത്തെ തസ്തിക നിര്‍ണ്ണയം - തസ്തിക നഷ്ടപ്പെട്ട് പുറത്താകുന്ന അധ്യാപകരെ 1:40 അനുപാതത്തില്‍ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
12-07-2018സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018   
12-07-2018House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders
10-07-2018Teachers Bank - 2018 -19
1.H2/42500/2018/DPI dated 10.07.2018
2.Proforma 1
3.Proforma 2       
07-07-2018HM/AEO Higher option -regD5/7000/2018/DPI dtd 06.07.2018         
09-07-2018Renewing Teachers Bank  
1) No.H2/42500/2018/DPI  dated 04.07.2018
2) No.H2/42500/2018/DPI  dated 05.07.2018
3) No.H2/42500/2018/DPI  dated 06.07.2018
 4) No.H2/42500/2018/DPI  dated 07.07.2018
07-07-2018Final Seniority list of Senior Lectures in DIET reg. 06.07.2018
07-07-2018HM/AEO Higher option -reg D5/7000/2018/DPI 06.07.2018
04-07-2018Distribution of weekly Iron and Folic acid Tablets 2018 -19 reg
04-07-2018Renewing Teachers Bank -reg
04-07-2018DA Arrear claims can Submit Separately -Instructions
03-07-2018Lectures in DIET on deputation -reg 
03-07-2018Staff Fixation 2018 -19
03-07-2018Health Insurance For State Govt Employees  Employee Registration : Employee User Manuel
02-07-2018Distribution of Education Calendar 2018-19 reg
02-07-2018Conducting History Quiz 2018-19 by Archives dept reg.
02-07-2018National Teachers day celebrations , TTI , PPTI Kalolsavam reg
02-07-2018Distribution of stamps and flags in schools reg.
02-07-2018Conducting Science Seminar competition reg
02-07-2018General Education Department- general education protection project- official appointed on deputation basis -orders issued
29-06-2018File Audit - Instructions - No.O&M/81725/18/DPI 28.06.2018
29-06-2018Rashtriya Indian Military College Entrance   Examination December 2018 Circular 
29-06-2018Transfer and posting of officers - Linguistic Minority Tamil reg
29-06-2018Linguistic minority -Kannada reg.
29-06-2018ഡയറ്റ് ലക്ചറര്‍ നിയമനം  - വിജ്ഞാപനം റദ്ദ് ചെയ്ത് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്  - സംബന്ധിച്ച്
29-06-2018Full additional charge
27-06-2018NFTW - Cash award for HS, HSS & VHSS Students NFTW/555/2018/DPI dtd 26.06.2018
27-06-2018ദേശീയ അധ്യാപകക്ഷേമ ഫൌണ്ടേഷൻ ക്യാഷ് അവാർഡ് - പത്രക്കുറിപ്പ്
27-06-2018ഗുരുവന്ദനം' പരിപാടി സ്കൂളുകളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
26-06-2018Daily wages basis teachers to attend meeting - Permission reg.DPI/80963/2018-H221.06.2018
26-06-2018Permission to include more members in Little Kites Unit reg.
26-06-20182004, 2009 ശമ്പള പരിഷ്കരണം - ആഡിറ്റ് തടസ്സവാദം മുഖേന ശമ്പളത്തിൽ കുറവ് വന്ന ജീവനക്കാർക്ക് റീ - ഓപ്ഷൻ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 96/2018/Fin dtd 22/06/2018
26-06-2018Kerala Service (Fifth Amendment Rules) 2018 GO(P)No 90/2018/Fin dtd 14/06/2018
26-06-2018Kerala Service (Sixth Amendment Rules) 2018 GO(P)No 91/2018/Fin dtd 14/06/2018
26-06-2018Kerala Service (Seventh Amendment Rules) 2018 GO(P)No 92/2018/Fin dtd 16/06/2018
26-06-2018Kerala Service (Seventh Amendment Rules) 2018 GO(P)No 93/2018/Fin dtd 16/06/2018
23-06-2018Sixth working day report on school education 2018-19 Report
23-06-2018Finance Department—Pay Revision arrears— Third installment—Directions to process the same in SPARK—Modified instructions to re process the erroneous first& second installment 
23-06-2018 Science Seminar 2018 -19  reg.Circular dtd 20-06-2018
21-06-2018General Education Department- estta- Sri.K.C.Sasikumar-filed case- final judgement - sanctioned-orders issued G.O(Rt)No.2187-G.Edn 12/06/2018
21-06-2018ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രേണ്ടുമാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം /സ്ഥാനക്കയറ്റം  -ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച് 
20-06-2018File Audit -DPI Press release
20-06-2018MHRD-National Award to Teachers Notification
16-06-2018മതിയായ എണ്ണം കുട്ടികളില്ലാത്ത വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അധ്യാപക നിയമനകൾക്കു മാർഗ്‌നിദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു -ഉത്തരവാകുന്നു
16-06-20182015-2016 ലെ തസ്തകപുനര്നിര്ണയത്തിന് ശേഷംതസ്തികയില്ലാതെ പുറത്തുനിന്ന കാലയളവ് പുനർക്രമീകരിക്കുമ്പോൾപ്രസ്തുത അധ്യാപക/അനധ്യാപകജീവനക്കാർക്ക് അധികതുകനൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽതിരിച്ചുപിടിക്കണമെന്നനിർദേശം നടപ്പിലാക്കേണ്ടതില്ലെന്നു-ഉത്തരവ്പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു .
16-06-2018D.L.Ed. (Hindi)- Self Financing -List of candidates selected for Admission-reg.
16-06-2018B.Ed. Training Course
16-06-2018Staff Fixation Order 2018-19 Order No: H(2)/21500/2018/DPI   dtd 16.06.2018
13-06-2018Formation of Smart Energy Club 2018 Circular || Enrolment form ||
13-06-2018SSLC Certificate Distribution Circular
13-06-2018Dearness Allowance for Government Employees and Dearness Relief for pensioners  - Revised
13-06-2018School Kalolsavam 2018-19:Allotment of fund
13-06-2018Transfer/promotion and posting of JS/NMO/Noon Meal Co-ordinator/Store Keeper and Head Clerks - Orders issued
13-06-2018 Circular for correction of CR -reg
11-06-2018General Education     General Education Department- Higher secondary education- qualification of communicative English post-amended -orders issued G.O(Ms)No.78-G.Edn
11-06-2018General Education Department- to give equivalent certificate - standing committee constituted -orders issued G.O(Rt)No.2038-G.Edn
07-06-2018Smart Energy Programme 2018 reg.
07-06-2018Permission to conduct Kairali vijnhana Pareeksha reg
06-06-2018Financial Assistance to the poor children who excel in kalolsavam reg
06-06-2018പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗ വികസനവകുപ്പ് - ഏകലവ്യ /ആശ്രമം/മോഡൽ  റെസിഡന്റിൽ സ്കൂളുകൾ 2018 -19  അധ്യയന വര്ഷം ഒഴിവുള്ള തസ്തികകളിൽ അധ്യാപകരെ നിയമിച്ചുനിയമിച്ചു ഉത്തരവ്
06-06-2018പി എ ടു ഡിഇഒ / സീനിയർ സുപ്പീരിന്റെണ്ടെന്റ് (ഹയർ ഗ്രേഡ് ) തസ്തികയിലുള്ള സ്ഥലംമാറ്റവും നിയമനവും - 40500 -85000 രൂപ ശമ്പളനിരക്കിൽ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
06-06-2018സീനിയർ സുപ്രണ്ടിന്റെയും   തത്തുല്യ തസ്തികയിലുള്ളവരുടെയും 40500 -85000  ശമ്പള നിരക്കിലുള്ള  ആനുപാതിക ഹൈർഗ്രേഡ് (Ratio promotion)അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു
06-06-2018സീനിയർ സുപ്രണ്ടിന്റെയും തത്തുല്യ  തസ്തികയിലെയും  സ്ഥലംമാറ്റക്രെമീകരണവും സ്ഥാനക്കയറ്റവും  നൽകി  ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
04-06-2018NMMS 2018-19 - Circular 2 N2/51820/2017/DPI
02-06-2018Centre for Cultural Resources and Training -Details of proposed Training Programmes during the year 2018-2019
02-06-20182018 ഏപ്രില്‍ 1 മുതല്‍ ജൂണ്‍ 30 വരെയുള്ള ജനറല്‍ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ടും മറ്റ് അനുബന്ധ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ടുകളിലുമുള്ള നിക്ഷേപത്തുകകൾക്കുള്ള പലിശ നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു
02-06-2018Bio diversity prize reg. - School details
01-06-2018Submission of Renewal list of CWSN students(std1 to 8) for Financial Assistance reg
01-06-20182017 -18 അധ്യയന വര്ഷം പുതുതായി ആരംഭിച്ച V,VIII  എന്നീ  ഡിവിഷനുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ടിസി  നൽകുന്നത് -സംബന്ധിച്ചു്
01-06-2018Directions on Sixth Working Day Activities- urgent
01-06-2018സ്‌കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി - 2018 -19 -പൊതുമാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ  NMA1/37000/2018/DPI     30.05.2018
01-06-2018Confidential Report reg
30-05-20181). Transfer and Postings of HM/AEO, Panchayath High School HM - orders - reg
 1) Order No.D5/7000/2018/DPI  dated 30.05.2018
 2) Order No.D5/12500/2018/DPI  dated 30.05.2018
30-05-20181).ഹൈടെക് സ്കൂൾ പദ്ധതി - സമഗ്ര വിഭവ പോർട്ടൽ വിന്യസിക്കുന്നതിനുള്ളസമീപനരേഖ അംഗീകരിച്ചുംമാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ബാധകമാക്കിയും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
2).സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പോർട്ടൽ -സമീപന രേഖ
30-05-2018 വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ മിനിസ്റ്റീരിയൽ വിഭാഗം ഗസറ്റഡ് ജീവനക്കാരുടെ വിരമിക്കൽ - സമ്പൂർണ അധിക ചുമതല 01.06.2018  മുതൽ അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
28-05-2018Praveshanolsava Ganam || Lyrics || Minister Message ||
28-05-2018കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗണ്‍സിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍  വായന പക്ഷാചരണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
28-05-2018Transfer and posting of A.A/A.O/APFO reg
26-05-2018സ.ഉ.(സാധാ)നമ്പർ1938/2018/ പൊവിവ     25.05.2018     പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിലെ ജില്ലാവിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റം /സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി നിയമിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
25-05-2018General Education Department- vaccination -directions reg G.O(Rt)No.1905-G.Edn
24-05-2018Free Uniform distribution 2018-19 - directions
24-05-2018എൽ.പി.എസ്.റ്റി/യൂ.പി.എസ്.റ്റി . -നിയമനത്തിനുള്ള യോഗ്യത(മലയാളം മീഡിയo) ഭേദഗതി വരുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.സ.ഉ.(കൈ)നം.67/2018/പൊ.വി.വ.     22.05.2018
24-05-2018Higher secondary education - admission -sanctioned -orders issued G.O(Ms)No.65-G.Edn DTD 19-05-2018
23-05-2018Sixth working Day - Directions DPI Circular dtd 22-05-2018
21-05-2018DLED Course - Govt/Aided - Notification
21-05-2018General Instructions for registering new employees in SPARK using Form No.1 - Erratum
20-05-2018Bio metric punching system in all govt ,self governing and grant-in-aid institutions -directions G.O(Ms)No.108-GAD dtd 20.05.2018
20-05-2018Directions to Implement "Ente Maram" Project "
20-05-2018പോലീസ് അന്വേഷണം ആവശ്യം വരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കുട്ടികളെ ചോദ്യം ചെയ്യല്‍ / മൊഴിയെടുക്കല്‍ ഹെഡ്‌മാസ്റ്റര്‍ അഥവാ പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍  എന്നിവരുടെ സമ്മതവും സഹകരണത്തോടെയും ആവണം
20-05-2018K TET June 2018 Notification : Online Link
20-05-20182018 - 2019 Measures to be taken before the re-opening of Schools -reg
19-05-2018School admission - High Court Judgement 1|| Judgement 2 ||
19-05-2018എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ 2018 -2019 അദ്ധ്യയനവര്ഷം ദിനവേതനടിസ്ഥാനത്തിൽ താത്കാലിക അധ്യാപക നിയമനം -മാർഗനിർദേശങ്ങൾപുറപ്പെടുവിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു.സ.ഉ.(സാധാ)നമ്പർ1841/2018/ പൊവിവ 18-05-2018
19-05-2018സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ 2018-2019 അദ്ധ്യയനവര്ഷം ദിനവേതനടിസ്ഥാനത്തിൽ താത്കാലിക അധ്യാപക നിയമനം -മാർഗനിർദേശങ്ങൾപുറപ്പെടുവിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു. 1840/2018
18-05-2018പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് 05.04.2018  ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ)നമ്പർ 1327 / 2018 /പൊവിവ- പിഴ തീർത്തു വരുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
18-05-2018KERALA TEACHER ELIGIBLITY TEST  JUNE 2018 - NOTIFICATION (Malayalam)
18-05-2018LSS EXAMINATION FEBRUARY 2018 Revaluation-Circular
18-05-2018പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് 05.04.2018  ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ)നമ്പർ 1327 / 2018 /പൊവിവ- പിഴ തീർത്തു വരുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു സ.ഉ.(സാ ധാ )നമ്പർ1490/2018 / പൊവിവ     18.04.2018
17-05-2018ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി - സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി  -മാർഗനിർദേശങ്ങൾ/കർമ്മ പദ്ധതി -സംബന്ധിച്ച് N2/90010/2017/DPI     17.05.2018
15-05-2018Noon Meal programme 2018-19 Directions
14-05-2018BEST PTA AWARD 2018-19
14-05-2018Prof.Joseph Mundassery smaraka sahithya Award for Teachers
14-05-2018State Teachers Award 2018-19- Directions
14-05-2018Nursing Teacher Education Course (Pre Primary Teachers Training Course)
14-05-2018Higher Secondary Education - Academic - Single Window System for admission to Plus One Course for the academic year - Prospectus Approved - Orders issued. - G.O.(Rt) No. 1724-G.Edn dtd      08/05/2018
10-05-2018HM/AEO transfer provisional list 2018-19
10-05-2018General Education Department- D.Ed course renamed as D.El.Ed-sanctioned -orders issued G.O(Rt)No.1700-G.Edn
08-05-2018Appointment of teachers at Model Residential Schools reg.||Circular  ||Application form and vacancy report
08-05-2018സർക്കാർ /എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ വിവിധ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾക്കു ഫണ്ട് ലഭ്യത - H1/22573/2017/DPI03.05.2018
08-05-2018Pre- Primary Teachers Training -application called for -reg
07-05-2018Seniority List _of KannadaHM/AEO's for promotion as DEO in Kasaragod Dist reg
07-05-2018SSLC SAY EXAMINATION  MAY 2018 NOTIFICATION
04-05-2018SSLC EXAMINATION MARCH 2018 REVALUATION /PHOTOCOPY / SCRUTINY  CIRCULAR
01-05-2018വിദ്യാർഥികൾക്ക് സൗജന്യ പാഠപുസ്തകവും കൈത്തറി യൂണിഫോമും വിതരണം -സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം
26-04-2018വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം  - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12  ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു
26-04-2018 സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
26-04-2018Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK
26-04-2018SSA Vacation Training Permission to attend Training in Other Districts
23-04-2018ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ ഒരു പ്ലാവിൻതൈ -പരിസ്ഥിതിദിനം -നിർദേശങ്ങൾ
23-04-2018ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ ഒരു പ്ലാവിൻതൈ -പരിസ്ഥിതിദിനം -നിർദേശങ്ങൾ
23-04-2018മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019  സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ 
21-04-2018സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കരുടെ വായ്പയും മുൻകൂറും - 2018 ഏപ്രിൽ മാസത്തെ തിരിച്ചടവ് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 
21-04-2018Online Staff Fixation - Data Correction DPI ltr dtd 21-04-2018
21-04-2018General Education Department- BSC plant Biology and Plant Biotechnology ,Kerala- HST,Natural science- qualified -fixed-orders issued G.O(Ms)No.41-G.Edn 16-04-2018
21-04-2018Pension - Revision of pension and other related benefits consequent on Revision of pay scales from - Modification - Orders issued. - G.O.(P) No. 56-FIN 03-04-2018
20-04-2018Transfer and Posting of DDE's & DEO's Reg.
20-04-2018 പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫീസർ /സീനിയർ എ.എ./ (നോൺ മീൽ )/ സീനിയർ എ എ / എ ഓ (പി എഫ് )എ എ /എ ഓ / എ പി /എഫ് ഓ തസ്തികയിൽ സ്ഥലം മാറ്റം/ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു.
20-04-20182017-18 വര്ഷാവസാനത്തിൽ ട്രഷറി ക്യു വിലേക്ക്   മാറ്റിയ ബില്ലുകൾ /ചെക്കുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ   
20-04-2018സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ  ആഭ്യന്തര പരിശോധനാ സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനു കർശന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 33/2018/Fin  dtd 20/04/2018
17-04-2018വ്യയ നിയന്ത്രണ നടപടികൾ - പുതുക്കിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ GO(P)No 66/2018/Fin dtd 17/04/2018
17-04-2018വ്യയ നിയന്ത്രണ നടപടികൾ - പുതുക്കിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ GO(P)No 66/2018/Fin dtd 17/04/2018
16-04-2018High Tech School Survey 3rd Phase Circular dtd 13-04-2018
13-04-2018ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രേണ്ടുമാരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം -ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച് 13.04.2018
11-04-2018Probation reg:24675/2018 dtd 20-03-2018
09-04-2018വിവിധ  സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന  ഫാറങ്ങളും സെര്ടിഫിക്കറ്റുകളും ദ്വിഭാഷാരീതിയിലായിരിക്കണമെന്നു   നിർദ്ദേശം നൽകികൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു .
09-04-2018അംഗീകരമില്ലാത്ത സ്കൂളുകളിൽ 1 മുതൽ 9 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തുടർപഠനംസാധ്യമാകുന്നതിനായിഅംഗീകാരമുള്ള സ്കൂളുകളിലെ 2 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രവേശനം സാധ്യമാകുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.സഉ(സാധാ)നം./1327/2018 /പൊ വി വ 05.04.2018
07-04-2018Revision of pension and other related benefits consequent on Revision of Pay scales from 01/07/2014 - Modification  GO(P)No 56/2018/Fin dtd  03/04/2018  
07-04-2018Finance Department- Medical Insurance Scheme for State Government Employees and Pensioners(MEDISEP)-directions -reg No.28-2018-FIN. dtd 04-04-2018
07-04-2018SSLC Valuation Camps -Holiday on April 14
07-04-2018Education Expert Committee Suggestions Called for
01-04-2018Pay and Pension Revision 2014 - Payment of Third installment of Arrears - Revised order 
31-03-2018മധ്യവേനലവധിക്കാലത്തു സ്കൂളുകളിൽ പഠനപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്  നിരോധിച്ചു നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
31-03-2018 വിശ്വാസ് സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ പ്രീമിയം/വരിസംഖ്യ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു
31-03-2018വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ മിനിസ്റ്റീരിയൽ വിഭാഗം ഗസറ്റഡ് ജീവനക്കാരുടെ വിരമിക്കൽ -സമ്പൂർണ അധികാര ചുമതല 01.04.2018  മുതൽ അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ്  
31-03-2018 സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ വിവിധ  അധ്യാപക തസ്തികകളിലെ (ഹൈ സ്കൂൾ അസിസ്റ്റന്റ് / ഭാഷ/ സ്പെഷ്യലിസ്റ് /പ്രൈമറി അധ്യാപക ജീവനക്കാർ സഹതാപാർഹ അന്തർജില്ലാ സ്‌ഥലം മാറ്റം -ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു്
28-03-2018SPARK - General Instructions for Strengthening Security 
28-03-2018Probation - Head Clerks,Junior Superintendents,Noon Meal officer,Store Keeper
28-03-2018സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ വിവിധ  അധ്യാപക തസ്തികകളിലെ (ഹൈ സ്കൂൾ അസിസ്റ്റന്റ് / ഭാഷ/ സ്പെഷ്യലിസ്റ് /പ്രൈമറി അധ്യാപക ജീവനക്കാർ സഹതാപാർഹ അന്തർജില്ലാ സ്‌ഥലം മാറ്റം -ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു്
28-03-2018കെ -ടെറ്റ് -കേരള വിദ്യാഭ്യാസ ചട്ടങ്ങളിൽ ഭേദഗതി - സ്പഷ്‌ടീകരണം  സംബന്ധിച്ച് 
27-03-2018Pay and Pension Revision  2014 - Payment of Third installment of Arrears - Revised order 
27-03-2018Application inviting for General Transfer in the cadre of JS/NMO/Store Keeper- Application inviting for General Transfer in the cadre of JS/NMO/Store Keeper
27-03-2018Probation - Head Clerks,Junior Superintendents,Noon Meal officer,Store Keeper
27-03-2018സേവനത്തിൽനിന്നു വേലവിലക്കിയ കണ്ണൂർ അരോളി എച് എസ്  എസ് - ലെ പ്രഥമാധ്യാപകൻ ശ്രീ സതീഷ് കുമാർ കെ പി യെ സേവനത്തിൽ തിരികെ പ്രവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു ഉത്തരവ് :-
27-03-2018Reckoning of Aided School Dervice or Aided College Service for Pension  - clarification G.O dtd 47/2018 dtd 21-03-2018
22-03-2018Working day for teachers on 31 st March reg DPI ltr dtd 22-03-2018
22-03-2018Vacation Training - Registration through Training management system reg.circular dtd 22-03-2018
21-03-2018 Important ICT Training for the year 2018 -19- Guidelines - NEP/63676/2018/DPI     21.03.2018
21-03-2018 Panchayath Schools - Seniority list of HM's reg. order dtd 21-03-2018
20-03-2018Conducting IT exam for the candidates who could not attend IT  Exam in 2018 and old scheme candidates reg.
20-03-2018Uniform Allowance for Scouters and Guiders reg
20-03-2018 Probation order -reg
20-03-2018Probation declaration -reg
17-03-2018Sampoorna Data Collection Date Extended circular dtd 17-03-2018
17-03-2018Conducting JRC C Level Examination on March 31.. DPI ltr dtd 15-03-2018
16-03-2018കേരള പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് താൽകാലിക/ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടാത്ത പിൻവലിക്കലുകൾ - തുക അനുവദിക്കാൻ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ധനവിനിയോഗാധികാര പരിധി പുനർ നിർണ്ണയിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു
14-03-2018സർക്കാർ ജീവനക്കനക്കാർക്കും അധ്യാപകർക്കുമുള്ള ഭവന വായ്പ - 2017-18 ലെ ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒന്നാം ഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് - ഭവന നിർമ്മാണ വായ്പ തുക കൈപ്പറ്റുന്നതിനുള്ള തിയതി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നത് - നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു  circular 18/2018/Fin  09/03/2018
14-03-2018ഓഫീസുകളിൽ പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സ്വീപ്പിങ് ഏരിയ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനു നിലവിലുള്ള മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഭേദഗതികൾ വരുത്തി  ഉത്തരവാകുന്നു  GO(P)No 34/2018/Fin Dt. 06/03/2018
14-03-2018-Promotion of HMs in Primary Schools GO(Ms)No.27/2018/GEdn  dtd   06.03.2018
14-03-2018SSLC-Option for enter "Transgender" GO(P)No.5/2018/GEdn   dtd   06.03.2018
09-03-2018Results of NuMATS State Level Aptitude Test 2018
09-03-2018General education protection project-construction works in school- administrative sanction accorded -orders issued
09-03-2018Change in Exam Time Class VIII IX of March 27   
09-03-2018Drinking water for Birds and Pets -reg.
09-03-2018Mikavulsavam 2018 - Circular & Guidelines   
08-03-2018SSLC Valuation New Circular   
07-03-2018DPC - Inviting CR - Reg   
07-03-2018Prize money distribution to Coaches & Managers Circular & Format for Cash Award   
07-03-2018Category change of Typist to Confidential Assistant Grade II - Orders issued
07-03-2018SSLC 2018 : Examination Day Online Activities: Instructions
07-03-2018CWSN - 5th Order and DEO wise list - 2018||DEO wise list - 2018 ||Order No.IED/69670/17/DPI   dated 07.03.2018
6-03-2018SSLC 2018 -CWSN 4th List |||Corrections |||Special order |||
06-03-2018CWSN Fourth List- DEOwise
06-03-2018SSLC March 2018 - Room & Seating Management Instructions
06-03-2018SSLC 2018 Bell Timings
06-03-2018CWSN - 3rd Order and DEO wise list - 2018 -Order No.  IED/69670/17/DPI  dtd 05.03.2018
03-03-2018Noon Meal Programme Excess Rice Distribution to students reg. DPI ltr dtd 03/03/2018
03-03-2018Promotion and Transfer of HSA'S as HM/AEO/Principal of TTI'S.. order dtd 28-02-2018
03-03-2018"Sampoorna " software - Online data collection -reg:-
03-03-2018SSLC Exam March 2018 Instruction to Chief Superintendent & Invigilators 
01-03-2018Protection of school children-conducting school classes in pre KER building-directions reg No.53-M1-2018-G.Edn dtd 27/02/2018
28.02.2018Sports- Cash Award reg.Circular No:1/11256/2016/DPI dtd 28.02.2018  Circular || Format - Cash Award ||
27.02.2018Minority Pre Matric Scholarship 2014 -15N2/21836/2014/DPI dtd 22.02.2018
27.02.2018HSST principal promotion (common pool) reg:
24.02.2018CWSN(2) -SSLC Examination March 2018 -Order No.IED/69670/17/DPI  dated 23.02.2018
23.02.2018 Qualification for promotion to the cadre of HM in Aided Primary Schools
23.02.2018School Sureksha Authority - 2016 
21.02.2018ORC school nodal teacher included in PTA executive committee- orders issued G.O(Ms)No.17-G.Edn 
22.02.2018DA - Time limit for crediting arrears to Provident Fund account - Extended
22.02.2018SSLC/THSLC EXAMINATION MARCH 2018 GRACE MARK CIRCULAR 
21.02.2018  Summer coaching camp selection 2018-19
21.02.2018 Online Transfer 2018 - 19 A5/96000/2017/DPI DTD 21.02.2018
17.02.2018Chiak Scholarship Circular: N2/10507/DPI dtd 12.02.2018
17.02.2018 Pre-Matric Scholarship 2018-19 - NSP - School Registration - Reg:-
17..02.2018Regularisation of of service of Teachers who are appointed for additional posts in Aided Schools Schools before 01-06-2011
17.02.2018General instructions for preparation of Bill in SPARK for the period prior to 2/2011 in the case of employees having PEN Circular 09/2018/Fin dtd  08/02/2018
16.02.2018SSLC EXAMINATION – MARCH 2018 CENTRALIZED VALUATION - APPLICATION FOR EXAMINERSHIP INVITED..CIRCULAR
15.02.2018Directions from DPI on Noon Meal during Exam Time
15.02.2018e-treasury - Collection of Government money through all branches of e-treasury integrated banks - inclusion of Union bank GO(P)No 16/2018/Fin dt   08/02/2018
14.02.2018Gen Edu Department- Students Police cadet project- reg
14.02.2018Higher Secondary Education- general transfer of higher secondary school teachers - criteria and guidelines -order amended
12.02.2018 Summer Coaching camp selection 2018 - 19
12.02.2018 Probation Declaration
09.02.2018IT Annual Exam Std 8, 9  reg.Circular
09.02.2018Academic Master Plan Submission _Instructions
08.02.2018General transfer of gazetted ministerial-application called for -reg.D1/5600/17/DPI  dtd  06.02.2018
07.02.2018Internal arrangement of Office Attendants - Orders issued
06.02.20182018 ജനുവരി 1 മുതൽ മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള ജനറൽ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ടും മറ്റ് അനുബന്ധ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ടുകളിലുമുള്ള നിക്ഷേപത്തുകയ്ക്കുള്ള പലിശ നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു. G.O 13/2018 Fin dtd 02/02/2018
05.02.2018Provisional seniority list of DIET Lectures
05.02.2018Ratio promotion in the cadre of Junior Superintendent (HG) - Orders issued
05.02.2018SSLC A,B List Publishing, CE Mark, Grace Mark Entry , Cancellation Reg. Circular dtd 03-02-2018 
05.02.2018THSLC - Publishing A list, CE mark Entry, Gracemark Entry , Cancellation reg.
03.02.2018Panchayath High School Headmasters Seniority list
03.02.2018Higher Secondary Principal Promotion: 1.Circular || Seniority List ||
01.02.2018LSS/USS Exam Postponed to Feb 24 ltr dtd 31-01-2018 
01.02.2018Finance Department - Strengthening of TSB system - Further Guidelines issued.Circular 08/2018/Fin dtd 30/01/2018   
31.01.2018HSA appointment in Government Schools - revised percentage GO(P)No.6/2018/GEdn dtd 23.01.2018
31.01.2018Transfer,Promotion and Posting of JS/NMO,Store keeper
31.01.2018 By Transfer - Physical Education Instructors
29.01.2018Promotion, Transfer and posting of PA to DEO
29.01.2018Ratio promotion in the cadre of Senior superintendent
29.01.2018Transfer and promotion of senior superintendent
29.01.2018Ratio promotion in the cadre of Senior superintendent
29.01.20181960 ലെ കേരള സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ - ഭൂസ്വത്തുക്കളും മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് 2017 ലെ പത്രികാ സമർപ്പണം - സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു  circular No:13/2018/Fin dtd 25/01/2018   
27.01.2018Using writing boards in SSLC Exam 2018 reg.DPI ltr dtd 27-01-2018
27.01.2018OISCA International - Starting "Love Green Clubs" in Schools reg.Circular dtd11-01-2018
25.01.2018SSLC CE MARK PUBLISHING REG.ltr dtd 24-01-2018
25.01.2018SSLC EXAMINATION MARCH 2018 - CONCESSION TO CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS - FIRST LIST ||1.  Order   ||  2.DEO list  ||
23.01.2018Duty Leave for attending Education seminar of recognised Teachers Association in connection with Annual Conference reg.order dtd 17-01-2018
23.01.2018Duty Leave for attending Education seminar of recognised Teachers Association in connection with Annual Conference reg.order dtd 17-01-2018
23.01.2018Sanskrit Exam 2017- 18 Circular
23.01.2018Child Rights Commission Directions
21.01.2018Thrown out teachers - Details called for -reg.  ||1. Notification ||2 Form I  || 3. Form III ||
20.01.2018SSLC EXAMINATION 2018 IT-EXAMINATION CIRCULAR
20.01.2018Hai School Kuttikkootam renamed as Little KITES-Circular
20.01.2018Provisional A-list for SSLC March 2018 published - Circular
20.01.2018General Transfer of Panchayath school teachers and Primary HMs Circular A5/96000/17/DPI dtd 17.01.2018
20.01.2018Endorsement -Promotion of AA/AO/APFO
19.01.2018ശമ്പള പരിഷ്കരണം 2014 - അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 07/2018/Fin dtd  19/01/2018
19.01.2018Application Invited for District Coordinators -Notification..
19.01.2018Provisional seniority list of Class IV emloyees in the Directorate
19.01.2018Ratio promotion junior superintendents
16.01.2018Typist ratio promotion 
15.01.2018Text Book Distribution 2018-19 First Volume reg.
12.01.2018General Education Department- High tech school project- ICT equipment- contract between KITE and school-sanctioned-orders issued G.O(Rt)No.165-G.Edn dtd 10/01/2018
12.01.2018General Education Department- High tech school project- ICT hardware purchase-renewed guideline -orders issued G.O(Rt)No.97-G.Edn  dtd  06/01/2018
11.01.201829.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018
11.01.2018GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018
10.01.2018Amendment in KER for promotion as HM in High schools Gazette Notification
09.01.2018Finance Department - Updation of employee details in SPARK database - Further Guidelines  03/2018/Fin    dtd  08/01/2018    
09.01.2018HBA - ഭവന നിർമ്മാണ വായ്പ തുക കൈപ്പറ്റുന്നതിനുള്ള തിയ്യതി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നത്  - 2017-18 ലെ ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒന്നാം ഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് - നിർദ്ദേശങ്ങൾ      04/2018/Fin dtd  08/01/2018
09.01.2018Pay Revision 2014 - Rules for fixation of Pay - Modified GO(P)No 157/2017(88)/Fin dtd 19/12/2017
09.01.2018SSLC EXAMINATION-2018_Modification of Social Science Exam
08.01.2018Aided School Teachers - -Thrownout  cases 1)Circular No:  H2/44444/2017/DPI dtd 08-01-2018   2)Proforma (Form I to IV)   
08.01.2018Deduction of Tax at Source - Income Tax Deduction from Salaries during the financial year 2017-18 under Section 192 of the Income -Tax Act 1961. 01/2018/Fin dtd 06/01/2018    
08.01.2018Pay Revision 2014 - Notional Fixation of Pay to Higher Secondary School Principals in the Department of Higher Secondary Education on completion of 15 Years of Service in the post of Higher Secondary School Teacher- Sanctioned GO(P)No 1/2018/(92)/Fin dtd 01/01/2018
08.01.2018New ICT Guidelines for the Purchase of ICT Equipments
08.01.2018SSLC CWSN Date Extended Circular dtd 05-01-2018
05.01.2018English Diploma course - Reg -Notification
05.01.2018Inviting application for English Teachers
05.01.2018Inter District Transfer - Compassionate Ground - Notification reg.
04.01.2018SSLC Model Exam  Feb 2018 Circular & Time Table
04.01.2018Transfer and Promotion of AA/AO/APFO- Endorsement dtd 04-01-2018
04.01.2018Vidyarangam Kala Sahithya Vedi Sargasahithi 2018 -Adhyapaka Sahithya Shilpashala  Circular & Form
04.01.2018High Tech School Project - School Survey Second Phase  reg. Circular dtd 03-01-2018
30.12.2017 K-TET Examination - Scribe -reg:-
29.12.2017Implementation of GAINPF system - Introduction of online PF admission and closure in GAINPF
29.12.2017സമയ ബന്ധിത ഹയർ ഗ്രേഡ് അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
29.12.2017HM Transfer and Promotion
29.12.2017SSLC IT MODEL EXAM 2018 NOTIFICATION
23.12.2017Donation to CM'S Okhi Disaster Relief fund from the salary of Dec2017  - Revised Circular circular dtd 23-12-2017
22.12.2017Donation to CM'S Okhi Disaster Relief fund - Revised Circular circular dtd 21-12-2017
22.12.2017പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെ പെൻഷൻ വിഹിതം അടവാക്കുന്നതിൽ വ്യക്തത വരുത്തി ഉത്തരവാകുന്നു 94/2017/Fin dtd  20/12/2017
22.12.2017Pay Revision 2014- Rules for Fixation of Pay - Modified- Orders Issued.GO(P)No 157/2017/Fin dtd  19/12/2017
22.12.2017RMSA - Application invited on deputation basis
22.12.2017IED Special EducatorD6/68105/2017/DPI dtd 19.12.2017
19.12.2017പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്/ദിവസ വേതന/കാഷ്വൽ/കരാർ ജീവനക്കാരുടെ വേതന ബില്ലുകൾ മാറുന്നതിനുള്ള ശീർഷകം.
19.12.2017Direction from DPI on 58th School Kalolsavam
16.12.2017Staff Fixation 2016-17-Directions - 110/J2/17/GEdn dtd 15.12.2017
15.12.2017Transfer and Posting of DEO's order dtd 13-12-2017
15.12.2017LSS USS EXAMINATION FEBRUARY 2018 NOTIFICATION
15.12.2017Transfer and posting and promotion of JS/NMO/StoreKeeper - Orders issued
15.12.2017Working Day to Schools on February 17 instead of DEC 16 reg .
15.12.2017Request to donate two days salary of Govt.Employees and Teachers to CM'S Okhi Disaster Fund
13.12.2017Energy Conservation Day Celebration on Dec 14 - pledge to be taken..reg.
13.12.2017Staff Fixation 2016-17 Time limit Extended DPI ltr dtd 13-12-2017
13.12.201758Th School Kalolsavam 2018, January 6 to 10 at Thrissur - Directions to Team Managers and stage Managers
12.12.2017School Protection Programme -Direction from DPI on appointing DEO as Nodal Officer
12.12.2017Sanskrit Scholarship Exam 2017-18 on 29 &30 Jan 2018 reg.
12.12.2017Provisional Seniority list of DIET Lecturers from 01.01.2006 to 31.05.2017
12.12.2017 Transfer & posting Linguistic minority Tamil
12.12.2017HM/AEO Transfer
12.12.2017Junior Red Cross Exam 2017 - Notification
08.12.2017Updation of employee details in SPARK database - Further Guidelines issued. CircularNo:87/2017/Fin dtd 06/12/2017    
06.12.2017എല്ലാ പൊതു മേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ജീവനക്കാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ അലവൻസ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 154/2017/Fin dtd 03/12/2017
06.12.2017എല്ലാ പൊതു മേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ജീവനക്കാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ അലവൻസ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 154/2017/Fin dtd 03/12/2017
06.12.2017MLA ADF - സ്കൂളുകളെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്ന പദ്ധതിക്കായി ആസ്ഥി വികസൻ ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നതിനു അനുമതി - മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ച് ഉത്തരവാാകുന്നു.GO(P)No 153/2017/Fin dtd 01/12/2017  
05.12.2017സംസ്ഥാന ലൈഫ് /ഗ്രൂപ് ഇൻഷുറൻസ് വരിക്കാരുടെ പ്രീമിയം സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ വിശ്വാസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഇൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ദീർഘിപ്പിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 152/2017/Fin dtd  30/11/2017    
05.12.2017 Transfer/promotion-Linguistic minority tamil order NO:D4/6551/2017 DPI dtd 30-11-2017
05.12.2017Retirement details of Gazetted  ministerial staff 
01.12.2017DPC(Lower) 2018 - Confidential report -reg:-DPI ltr dtd 01/12/2017
30.11.2017Text Book Indenting Time Limit Extended ltr dtd 30-11-2017
30.11.2017Nabi Dinam December 1 Holiday declared
30.11.2017SSLC Exam 2018 - Remittance of fess with Superfine 
30.11.2017Quotation Notice - National Taekwondo Championship 2017 -Kannur
29.11.2017Transfer and postings of Senior Superintendent
29.11.2017File Adalath -Urgent (O&M)O&M(1)/78518/2017/DPI dtd 28.11.2017    
25.11.20171)Staff fixation - correction order
2)Staff Fixation 2016-17 Circular
3)Staff Fixation 2017-18 Guidelines
25.11.2017Food/Drinking water sample testing -NABL accreditation N.M.B.(2)/41503/17/DPI  dated 22.11.2017
25.11.2017Strengthening of TSB System - Guidelines 83/2017/Fin dtd 24/11/2017
24.11.2017Noon Meal Directions- Circular dtd 21-11-2017
24.11.2017Pay Revision arrears—Second installment—Directions to process the same in SPARK— Modified instructions to re process the erroneous first installment-82/2017/Fin    dtd 21/11/2017    
24.11.2017ദേശീയ പെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ അംഗമായിരിക്കുന്ന എയിഡഡ് സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകരുടെ പെൻഷൻ വിഹിതം അടവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത വരുത്തി ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 149/2017/Fin dt 18/11/2017   
24.11.2017Pay Revision arrears—Second installment—Directions to process the same in SPARK— Modified instructions to re process the erroneous first installment-82/2017/Fin    dtd 21/11/2017    
23.11.2017Staff fixation - Redeployment of protected teachers -GO(Ms)No.149/2017/GEdn dtd 22.11.2017
22.11.2017HM Transfer -reg order dtd 21/11/2017
22.11.2017Final Seniority list of Tamil Knowing HSA
22.11.2017Inter District Transfer - Instructions reg.
21.11.20172017 ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ ഡിസംബർ 31 വരെയുള്ള ജനറൽ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ടും മറ്റ് അനുബന്ധ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട്കളിലുമുള്ള നിക്ഷേപത്തുകയ്ക്കുള്ള പലിശ നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു. GO(P)No 148/2017/Fin dtd 7/11/2017
21.11.2017ട്രഷറി ഇടപാടുകളിൽ ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് -നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു  GO(P)No 146/2017(82)/Fin dtd 14/11/2017
21.11.2017Pay Revision 2014 - Periodical enhancement of allowances - Kept in abeyance GO(P)No 146/2017(82)/Fin dtd 14/11/2017
21.11.2017Final seniority list of DDE, DEO  order No:D3/78967/2016/DPI Dtd 18.11.2017
21.11.2017School Kalolsavam - Instructions Y(1)/56496/2013/DPI dtd 21.11.2017
21.11.2017Magic Planet visit -School Excursion  Circular No:M4/54653/2016/DPI dtd 01.11.2017
20.11.2017Text Book Indent Third for the year2018-- directions
20.11.2017Second Term Exam 2017 - Time Table - HS Section||LP/UP||Muslim Schools||
18.11.2017KERALA TEACHER ELIGIBLITY TEST DECEMBER 2017 NOTIFICATION
16.11.2017Final seniority list of Kannada knowing HSA order No:/6550/2017 DPI dtd 15-11-2017
16.11.2017Duty Leave to BLO'S reg .Order dtd 15-11-2017
16.11.2017State IT Mela 2017 EP(3)/83513/2017/DPI dtd  15.11.2017
16.11.2017ട്രഷറികളിൽ പണമായി സ്വീകരിക്കുന്ന ജി.പി.എഫ്, എസ്.എൽ.ഐ, ജി,ഐ.എസ് തുടങ്ങിയവയുടെ മാസവരി/ലോൺ ചെലാനുകളിൽ വരിക്കാരന്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഉൾപ്പടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താത്തത് മൂലമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഹരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് Circular: 78/2017/Fin dtd. 10/11/2017
13.11.2017ദേശീയ പെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ അംഗമായിരിക്കെ മരണമടയുന്ന ജീവനക്കാരുടെ ആശ്രിതർക്ക് ആശ്വാസ ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് GO(P)No 141/2017/Fin dtd  08/11/2017
13.11.2017Prematric application verification pending -reg.DPI ltr dtd 13-11-2017
13.11.2017Health Insurance Scheme:Expression of Interest  for Kerala Govt.Employees and Pensioners Health Insurance Scheme
11.11.2017KPSHA Scholarship Exam - Circular(KPSHA) || Ltr from DPI || Exam Centres ||
09.11.20178th National Painting Competition for School Students 2017 - 18 - reg .Notification
09.11.2017General Education - Transfer/Promotion of DEO'S as DDE reg
08.11.2017Vacancy of Programme Officer at RMSA -  Notification
08.11.2017Inviting applications for appointment in SCERT on Deputation basis C3/75489/2017/DPI dtd 06.11.2017
07.11.2017SAY Exam for standard Students reg.DPI ltr dtd 03-11-2017
07.11.2017Samunnathi - Scholarship - reg.Circular No:N2/78769/2017/DPI dtd 03.11.2017
07.11.2017Sasthra Varam -Notification - Education Minister
07.11.2017Celebration of Science Promotion Week 2017 -reg.Circular No:QIP(2)/81492/2017/DPI dtd 07.11.2017
07.11.2017 Celebration of Science Promotion Week 2017
07.11.2017 Minister Message 
03.11.2017Kalolsavam -Manual Correction
02.11.2017അപേക്ഷകളും ഹർജികളും മലയാളത്തിൽതന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
02.11.2017Press release about news of recognition of vidyabharati schools
01.11.2017Entering details of SSLC students DPI Circular  dtd 01-11-2017
01.11.2017KTET Examination -Time extension - Orders
01.11.2017DPC 2018 (Higher)-Defect List Publication
01.11.2017SSLC 2017-18 Posting of Chief & Deputy Chief in Gulf || Lakshadweep ||
31.10.2017 Charge arrangement
31.10.2017Relinquishment Order
30.10.2017OBC Prematric Scholarship Notification 2017-2018
30.10.2017Bharana Bhasha week celebrations H3/72472/2017/DPI dtd 8.10.2017
27.10.2017SRADHA - Module for publication
26.10.2017SSLC EXAMINATION MARCH 2018 NOTIFICATION ||THSLC NOTIFICATION ||
SSLC (HI)  NOTIFICATION ||THSLC (HI)NOTIFICATION ||
25.10.2017Transfer/promotion and posting of Js/NMO/Store Keeper - Orders issued
25.10.2017 Transfer and posting of Js - on Administrative Ground - Orders issued
25.10.2017Comply of KAT Order
24.10.2017 NPS-Updation of Personal details of members Circular No 76/2017/Fin dated 12/10/2017
24.10.2017 Ratio promotion in the cadre of Junior Superintendent (HG) -Orders issued
23.10.2017 Inter district transfer of teachers - Panchayath Schools reg A1/74000/2017/DPI dtd.17.10.2017
21.10.2017 Distribution of third Volume Text Books Reg.
21.10.2017 Direction from DPI on ensuring the clarity of GainPF Account - Circular || Proforma for to HM for Gain PF updation
20.10.2017 Transfer and postings of PA to DEO 19.10.2017
20.10.2017 Implementation of Sradha project in schools reg.
20.10.2017Transfer and postings of senior Supdts. 19.10.2017
20.10.2017Ratio Promotion Order 19.10.2017
19.10.2017Pay Revision arrears—Second installment—Directions to process the same in SPARK 76/2017/Fin dtd 19/10/2017
19.10.2017SSA - Appointment of BRC Trainers in SSA in various Districts on deputation basis - V Phase - orders GO(Rt)No.3369/2017/GEdn dtd 26.09.2017
17.10.2017Kerala Saksharatha Mission -Equivalent examination (11 Batch) -Special concession for CWSN students IED/76000/2017/DPI     dtd 16.10.2017
17.10.2017ദേശീയ പെൻഷൻ പദ്ധതി അംഗങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ അപ്‌ഡേറ്റു ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 76/2017/Fin dtd  12/10/2017
13.10.2017SSLC March 2018 - Educational concessions to CWSN Students reg. Circular IED/69670/17/DPI dtd 12.10.2017
13.10.2017NFTW - Guidelines - Application for financial assistance from National Foundation of Teachers Welfare for professional education of children of school teachers 2015 -16
13.10.2017Celebrating World Handwashing Day on October 17 reg.Circular dtd 13-10-2017
13.10.2017Conducting Environment Quiz - Prakrithi Khoj reg.DPI ltr dtd 12-10-2017
13.10.201761st State level Sports - Guidelines - ltr dtd 13-10-2017
13.10.2017 HSST By transfer- certificate verification ||Circular||Provisional Seniority List ||
12.10.2017Retirement details -D1/72537/2017/DPI dtd 11.10.2017
12.10.2017Harithavidyalayam Reality Show - 2nd Part NEP/73896/2017/DPI dtd 11.10.2017
12.10.2017DPC for the year 2018-Circular D6/72300/2017/DPI dtd 11.10.2017
12.10.2017 Special School Kalolsavam :Web: Manual: Item Codes
11.10.2017NMMS - Submission of online application -N3/26337/2017/DPI dtd 11.10.2017
10.10.201710th Equivalency Exam Time Table 2017
10.10.201710th Equivalency Exam 2017_ confirmation of online applications reg.
10.10.2017Kerla School Sasthrolsavam 2017 - Addtional Directions on Social Science fair
09.10.2017NuMATs Circular dtd 07-10-2017
09.10.2017Conducting awareness classes on child protection reg.DPI ltr dtd 05-10-2017
09.10.2017Midterm IT Exam (High School) 2017-18 NEP(3)/72638/17/DPI dtd 07.10.2017
07.10.2017Noon Meal Scheme 2017-18 Directions Circular dtd 04-10-2017
07.10.2017Scholarship for students studying in pure Sanskrit Schools
06.10.2017Introduction of SRADHA remedial Teaching  in Schools
06.10.2017Pay and Pension Revision 2014-Payment of second installment of arrears-Revised orders issued GO(P) No.128/2017/Fin Dated 06/10/ 2017. 
06.10.2017Modifying and renaming Form II and Form 2 in the Pension Book and KSR Part III - Revised  GO(P)No 127/2017/Fin dtd  05/10/2017
06.10.2017Kerala School Kalolsavam Revised -Order No.121/2017/GEdn  dated 05.10.2017
06.10.2017Cluster Training on 07-10-2017 - Directions
06.10.2017Onsite Support and Monitoring System(OSMS) reg.Circular dtd 3-09-2017
06.10.2017Personnel and Administrative(official language) Reforms department-organisation of Malayalam classical language day celebration and official language celebration,2017-guideline reg No.O.L.4-28-17-P&ARD 27-09-2017
05.10.2017Promotion of Senior Superintendents order dtd 04-10-2017
05.10.201710th Equivalency Exam 2017 - Last date for remitting fee with super fine extended
05.10.2017RMSA- Kala Utsav reg.Circular dtd 05-10-2017
05.10.2017Purchase of Selected Books to Schools reg.
05.10.2017Kerala School Kalolsavam Manual Revised
04.10.2017Application for appointment of Judges -School Kalolsavam 2017 -18
04.10.2017DPI direction not to conduct any JRC activities in schools till further instruction ltr dtd 04-10-2017
04.10.2017Trasnfer and posting of HSA core subjects_Kasaragod district- Order dtd 3-10-2017
28.09.2017Provisional Seniority list of Kannada knowing HM/AEOs
28.09.2017Treasury will function on October 2 - Circular
28.09.2017Pay Revision 2014-Travelling Allowance- maximum amount of Auto Rikshaw / Taxi Fare per day - fixed GO(P)No 121/2017(79)/Fin dtd 11/09/2017    
28.09.2017Permission to fell trees dangerous to safety of superfine extendedStudents and School buildings  revised Circular
28.09.2017Sports_State School Zonal Competitions reg.
28.09.2017School Study tour - Participation of all students_reg
28.09.2017Provisional Seniority list of Tamil Knowing HSA
28.09.2017Mission Indradhanush -Vaccination to children reg. 
27.09.2017Gandhi Jayanthi - State Quiz Competition reg. Notification 
27.09.2017Gandhi Jayanthi - Message from Chief Minister 
26.09.2017Cluster Training on 07-10-2017 reg.
26.09.2017Second Volume Text Book distribution_Directions 
26.09.2017Updating Aadhar details in school records and sampoorna reg.
26.09.2017Approval of appointment of KTET Passed Employees reg.
26.09.2017Provisional Seniority list of Senior AA
25.09.2017HM/AEO-Transfer and postings order modified - order dtd 23-09-2017
25.09.2017Celebrating Gandhi Jayanthi in schols and Govt.Offices reg.Directions
25.09.2017CR for Adhoc DPC(lower)2017 reg.
24.09.2017Harithavidhyalayam Reality Show -Guidelines to Schools
24.09.2017Permission for conducting Aksharamuttam Quiz in schools reg.
23.09.2017HBA for State Govt.Employees &Teachers;  Combined Seniority List 
23.09.2017Special Allowance for handling cash-Discontinued
23.09.2017HM Transfer  - order dtd 23-09-2017
23.09.2017 Probation declaration
22.09.2017FIFA UNDER 17 - Instructions reg. FIFA UNDER 17 - Instructions reg. 
22.09.2017HM/AEO-Transfer and postings Order dtd 22-09-2017
21.09.2017Cluster Level Teacher Empowerment - Workshop for Core SRG members reg
21.09.2017Measles -  Rubella Vaccination campaign reg.
20.09.2017World Alzheimers Day Pledge to be taken on Sept 22
20.09.2017New ID Card for Science Seminar
20.09.2017Kerala School Kalosavam Fund Collection reg.
20.09.2017Conducting IT fest in Sub Dist/Revenue Dist Level - Guidelines
20.09.2017RMSA - Application invited for clerks on contract basis  Notification
19.09.2017School Parliament Election  - Revised Time Table
19.09.2017Post of Additional Director(Primary Education) on Deputaion Basis Circular No.F.11(80)/CED/N/86/SO-III/2017/1964  dated 30.08.2017
19.09.2017Introduction of Debit/Credit Card Payment Gateway in e-treasury System GO(P)No 117/2017/Fin dtd  30/08/2017
16.09.2017Transfer and postings of PA to DEO
16.09.2017Transfer and postings of Senior Supdts.
15.09.2017KERALA TEACHER ELIGIBLITY TEST 2017 -Rectified Answer key 
15.09.2017General Education department- National teachers welfare foundation- teachers day stamp distribution- amount collection- sanctioned-orders issued G.O(Rt)No.3074-G.Edn  dtd 30-08-2017
15.09.2017General Education department- state special school-protection of teachers -relaxation in teachers students ratio-orders issued G.O(Rt)3099-G.Edn 31-08-2017
15.09.2017Promotion/Transfer and posting of JS/NMO/Store Keeper - Modification order issued
15.09.2017Transfer and posting of Junior Superintendent/Noon Meal officer/Storekeeper
14.09.2017Nursery Education Course reg.NS(4)/33816/2016/DPI dtd.14.09.2017
14.09.2017Inviting service cards from qualified typists for Confidential Assistant promotion C2/22/2016/DPI dtd 23.08.2017
14.09.2017കെ.എസ്.എഫ്.ഇ നടത്തുന്ന ചിട്ടികൾക്ക് സെക്യൂരിറ്റിയായി ട്രഷറിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ മാസം തോറും കെ.എസ്.എഫ്.ഇ യ്ക്ക് നൽകുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു. GO(P)No 117/2017/Fin dtd 28/08/2017
14.09.2017Delegation of Financial Powers of the Administrative Departments and Heads of Departments Government Orders - Erratum GO(P)No 112/2017/Fin dtd.24/08/2017
13.09.2017STANDARD X th EQUIVALENCY EXAMINATION OCTOBER 2017 NOTIFICATION
13.09.2017General Education Department- Quality Improvement Programme (QIP) Committee- Reconstituted-Orders issued,GO(Rt)No.3085-G.Ed dtf 30-08-2017
08.09.2017DEO Promotion order dtd 07-09-2017
08.09.2017Ratio Promotion - Junior Superintendent - Orders issued order dtd 08-09-2017
07.09.2017Government Order- Specialist teachers GO(Ms)No.111/2017/GEdn    dtd 07.09.2017
07.09.2017Government Order- Specialist teachers GO(Ms)No.111/2017/GEdn    dtd 07.09.2017
07.09.2017Probation Declaration -reg.
07.9.2017Aided Appointment approval 2017 -18
31.08.2017HSE - Aided - Post creation 2014-15 Circular dtd 30-08-2017
31.08.2017Kerala school sasthrolsavam2017 - Guidelines -Circular dtd 31-08-2017
31.08.2017Surrender of earned leave-Eligibility of provisional and Contract Employees-Clarification Issued.67/2017/Fin dt 23/08/2017
31.08.2017DLED (Hindi) -Approval of course for one year GO(Rt)No.3011/2017/GEdn     25.08.2017
31.08.2017Premetric Scholarship - for publication.
31.08.2017Charge Arrangement
29.08.2017Transfer of Senior Superintendent - Modification Order
29.08.2017Proceedings - Transfer and Posting of HM/AEOs
29.08.2017Transfer and posting HM/AEO
29.08.2017Onam at Hermitage -Notification
26.08.2017 General Education- Higher Secondary Education- Establishment- Transfer and Posting in the cadre of Principals of Government Higher Secondary Schools-Modified-Orders issued,.GO(Rt)No.3014-G.Edn 25/08/2017
26.08.2017 Transfer and promotion of senior superintendents
26.08.2017General Education Department- estta- senior A.A-A.O-post-transfer and promotion-sanctioned-orders issued G.O(Rt)No.2917-2017-G.Edn
26.08.2017 Transfer and postings of PA to DEO
26.08.2017 Ratio promotion of senior superintendents
24.08.2017 Advance payment of wages to the daily waged/contract employees
24.08.2017 LAC ADF - സ്കൂളുകൾക്കുള്ള ചലഞ്ച് ഫണ്ട് പദ്ധതിക്കായി ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നത് - ഭേദഗതി വരുത്തിയ ഉത്തരവ്
24.08.2017 Probation declaration of HM/AEO'S order dtd 27/07/2017
23.08.2017First Terminal Examination 2017-18 - Instruction reg:-Circular NO:QIP1/44849/2017/DPI dtd.23.08.2017
22.08.2017 1)Transfer and promotion of Senior AA/AO(PF)/AA/AO/APFO order dtd 21-08-2017
2) DPI Proceedings
22.08.2017 First Term Evaluation 2017 Scheduled on 25-08-2017 postponed to 26-08-2017  DPI ltr dtd  17-08-2017
22.08.2017 Probation Declaration reg:- order dtd 27-07-2017
22.08.2017 Higher Secondary Education-academic year,2014-2015-creation of teacher,principal,lab assistant post-sanctioned-orders issued G.O.P 106/2017 dtd 21/08/2017
21.08.2017 Charge arrangement -DDE -reg:-
19.08.2017 Question Paper Distribution of First Terminal Examination -reg
17.08.2017 NMP- Direction to complete Audit upto March 2016 reg.
17.08.2017 Editing option in Sports Website reg.DPI ltr dtd 17-08-2017
17.08.2017 Transfer, Promotion and posting of Fair copy superintendent
17.08.2017 Probation declaration - HM/AEO order dtd 14-08-2017
17.08.2017 Including Perumbalam School in remote area list -order GO(Rt)No.92/2017/GEdn dtd 09.08.2017
17.08.2017 സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും  2017 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ്  അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു  GO(P)No 108/2017/Fin dtd 16/08/2017
17.08.2017 സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2016 -17 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു  GO(P)No 107/2017/Fin dtd   16/08/2017
16.08.2017 Relinquishment Accept Order
14.08.2017 Criteria for sports events  category fixed on thee basis of age reg. DPI ltr dtd 14-08-2017
14.08.2017 Delegation/Enhancement of Financial Powers of the Administrative Departments of the Secretariat and Heads of Departments - Revised GO(P)No 102/2017/Fin dtd 07/08/2017   
14.08.2017 ഗണിതശാസ്ത്ര ക്ലബ് - സ്കൂള്‍ തലം മുതല്‍ സംസ്ഥാന തലം വരെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
11.08.2017 SLI_GIS Computerisation -Online Data Entry in Viswas Portal reg.Order||viswas Help File|| viswas portal||
11.08.2017 ക്ലസ്റ്റര്‍തല പരിശീലന പരിപാടിയല്‍ ഹാജരാകാതിരുന്ന അധ്യാപകരില്‍നിന്ന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സംബന്ധിച്ച് QIP(2)/55776/2017 DPI dtd 10-08-2017
11.08.2017 HSE - General transfer-Date extended Reg .Circular dtd 11-08-2017
10.08.2017 Press release from Kerala Cyber cell about OTP financial fraud
10.08.2017 PF Interest rate fixed for the deposits for the July1 to sept 30
10.08.2017 HSE- Ban on conducting Private tution by Teachers of Aided/Govt Schools reg.
10.08.2017 Independence Day Celebration - 2017 -  Instructions - Circular dtd 10-08-2017
10.08.2017 Service card of Clerks - LD/UD Promotion Circular No:C5/5/2017/DPI dtd 09.08.2017
09.08.2017 Noon meal scheme - distribution of 5 kg rice to school children in connection with Onam -Guidelines
09.08.2017 Independence day Flag hoisting in Educational Institutions and Govt Offices reg.Circular dtd 05-08-2017
09.08.2017 Permission to Conduct Independence Day Quiz in Schools reg. DPI ltr dtd 26-07-2017
09.08.2017 DIET Promotion,Transfer and Posting of Principals and Senior Lectures and faculty charge in DIET-orders issued GO(Rt)No.2522/2017/GEdn dtd 31.07.2017
09.08.2017 Online HM Transfer circular No: D5/6000/2017/DPI 08.08.2017
09.08.2017 RMSA -Computer Programmer vacancies -Notification
08.08.2017 Disciplinary Action against the teachers who have not attended cluster training on 05-08-2017 reg.
08.08.2017 Teachers Bank 2017-18 -Time limit H2/44444/2017/DPI dtd 08.08.2017  
07.08.2017 Early Disbursement of salary In connection with Onam order dtd 07-08-2017
07.08.2017 Text book distribution 2017-18- second volume shortage statement submission reg.
07.08.2017 കയർ വികസനം - ഉത്സവ കാലത്തു സർക്കാർ അർദ്ധസർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് കയർ ഉത്പന്നങ്ങൾ തവണ വ്യവസ്ഥയിൽ വിപണനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഇൻഡന്റ്  നൽകുന്നതിനും ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽനിന്നും ടി തുക കിഴിവ് ചെയ്യുന്നതിനും ശമ്പള വിതരണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഉത്തരവാകുന്നു dt 04-08-2017
05.08.2017 NTS/NMMS Examination Notification 2017-2018
05.08.2017 Omitting Ineligible Priority Card Holders reg.Circular dtd 05-08-2017
05.08.2017 ദിവസ വേതന/കരാർ ജീവനക്കാരുടെ വേതന വർദ്ധന സംബന്ധിച്ച് - ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തിക 'ലാബ് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് എന്നു തിരുത്തി ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 98/2017/Fin dtd 28/07/2017   
05.08.2017 Education Loan Repayment support Scheme operational guidelines with regard to applicability conditions and  procedure to be followed for filing claim application- Instructions -Issued Circular:No: 61/2017/Fin dtd 02/08/2017
05.08.2017 ലൈബ്രറി കൗൺസിലിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പ്രത്യേക ആകസ്മിക അവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു. GO(P)No 99/2017/Fin dtd 29/07/2017       
04.08.2017 Cluster Training on 05-08-2017 - Directions from DPI dtd 04-08-2017
04.08.2017 Treasury Fixed Deposits - Instructions for granting special rate of interest for Treasury Fixed Deposits
04.08.2017 KERALA SERVICE RULES-GRANT OF SPECIAL CASUAL LEAVE TO GOVERNMENT SERVANTS WHO ARE ELECTED MEMBERS OF LIBRARY COUNCIL 
04.08.2017 Relinquishment Accept Order
04.08.2017 Suspension-Re-instate Order
03.08.2017 School Parliament Election - Notification
03.08.2017 Financial Assistance to CWSN standard 1 to VIII - 2017-18 - Fund Releasing Order - issued - order dtd 29-07-2017
03.08.2017 Science Drama 2017-18- Theme and Guidelines
03.08.2017 Sanskrit Day 2017-2018 - Pledge
03.08.2017 Sanskrit Day Celebrations 2017-18 reg .DPI ltr dtd 03-08-2017
03.08.2017 National Science Congress - Circular dtd 29-07-2017
03.08.2017 District wise List of Protected teachers (Teachers Bank )
02.08.2017 Minority Prematric Scholarship - Renewal of online Application - date extended to Aug 31 reg.
02.08.2017 Deployment - Teachers Bank reg.H2/44444/2017/DPI  dtd 02.08.2017
02.08.2017 State School Sports meet 2017  -Notification - Sponsorship -reg.
01.08.2017 Service book verification of senior Clerks - Circular dtd 01-08-2017
01.08.2017 Introduction of Pension Portal for all service pensioners in the State for pension related information order dtd 29-07-2017
29.07.2017 Co-operative Recovery from the salary of State Government Employees through SPARK - Clarification issued.Circular No:60/2017/Fin dtd 28/07/2017
29.07.2017 ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി - സ്റ്റൂഡന്റ്സ് സേവിംഗ്സ് സ്കീം - മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു - ഉത്തരവ് - നം.93/2017 ധന തിയതി 21-07-2017
29.07.2017 Cluster training on 5-08-2017 - Instructions-DPI ltr dtd 29-07-2017
29.07.2017Retirement of the Gazetted ministerial Staff - Charge arrangement order dtd 29-07-2018
29.07.2017Higher Secondary Principal Promotion - Orders issued - DPI endorsement dtd 29-07-2017
29.07.2017Muslim/Nadar/Anglo-Indian etc Scholarship-Directions
29.07.2017Directions for Conducting Science Seminar 2017-18
28.07.2017Principal Promotion order G.O (Rt)No.249912017/Gen.Edn dtd 28-07-2017
28.07.2017Transfer and Posting of DEO'S as DDE- order No:GO(Rt)2497/2017/GEdn dtd 26.07.2017
28.07.2017Staff Fixation - Data Collection reg.H2/44444/2017 dtd 28-07-2017
27.07.2017സര്‍വ്വീസിലിരിക്കെ മരണമടയുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ സര്‍ക്കാര്‍ ബാദ്ധ്യതകള്‍ എഴുതിതള്ളുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പുതുക്കിയ ഉത്തരവ് -91/17 തിയതി 17-07-2017
27.07.2017School Parliament Election 2017 -18  - Notification
26.07.2017Staff Fixation 2017 -18 - Data collection reg:-Circular dtd 26-07-2017
26.07.2017Promotion and Transfer of HM/AEO equated categories - Orders issued..order dtd 25-07-2017
26.07.2017Panchayat school HM Promotion -reg:-Order dtd 25-07-2017
25.07.2017Deployment of Protected Teachers- Instructions dtd 25-07-2017 
25.07.2017Transfer and posting and promotion in the cadre of Junior Superintendents/Noon Meal Officers/Store Keepers and Head Clerks - Orders issued. order dtd 24-07-2017
25.07.2017Sanskrit,Arabic,Urdu Teachers' Examination  2017 Notification dtd 27-07-2017||| Syllabus |||
25.07.2017Vidhyarangam Module 2017  - HS SECTION 
24.07.2017Appointing Senior Asst. as Depty. HM in Schools where Pupils strength is above 1500 ..reg. DPI ltr dtd 11-07-2017
22.07.2017Suspension order -reg.order dtd 22-07-2017
22.07.2017Wearing Name badge/Name board for identifying Government Employees on duty—Instructions issued.Circular No: 7318/A.R13(2)16/PRD dtd 18-07-2017
22.07.2017Teachers Day - Competition for Teachers reg. Circular dtd 12-07-2017
21.07.2017Students not to be insisted to wear Shoes and Shoes during rainy Season DPI ltr dtd 20-07-2017
21.07.2017Meeting minutes on 29.05.2017 & 30.05.2017 
20.07.2017Duty leave to BLO's Engaged in Voter's list correction campaign Order dtd 20-07-2017
19.07.2017Staff Fixation 2017 -18-Teachers student ratio as 1:40  - Circular dtd 19-07-2017
19.07.2017Advance for the purchase of Mosquito net and other conveyances- Statements of Allotment for 2017-18 Circular No: 56/2017/Fin dtd 18/07/2017
19.07.2017Promotion and transfer of Senior Superintendents order No:2000/2017 dtd 18-07-2017
19.07.2017Ratio Promotion of SS and Equated categories order No:20001/2017 dtd 18-07-2017
19.07.2017Transfer and postings PA to DEO order dtd 18-07-2017
19.07.2017Promotion in the cadre of UD Typist/Senior Grade Typist/Selection Grade Typist - Orders issued order dtd 18-07-2017
19.07.2017Letter from DPI to employees of Educationl Offices dtd 19-07-2017
18.07.2017Student Teacher ratio as 1:40 Order dtd G.O MS 80/2017 dtd 08-07-2017
18.07.2017Pay Revision 2014- Delinquency in crediting Pay Revision arrears to Provident Fund Account - Strict Instructions  Circular No:55/2017/Fin dtd 18/07/2017
18.07.2017Promotion in the cadre of UD Typist/Senior Grade Typist/Selection Grade Typist - Orders issued order dtd 18-07-2017
17.07.2017Provisional Seniority list of DIET Lecturers Order No:D7/48242/2017 Dtd 17-07-2017
15.07.2017Erattum order - HM/AEO Promotion -reg circular dtd 14-07-2017
14.07.2017Staff Fixation 2017 -18 -Deployment of Protected Teachers H2/44444/2017/DPI dtd 14.07.2017
14.07.2017Promotion and posting of Fair copy superintendents - sanctioned orders - issued  order dtd 13.07.2017 
13.07.2017Staff Fixation 2017 -18 -Deployment of Protected Teachers  Circular No:H2/44444/2017/DPI  13.07.2017
13.07.2017State Archives dept-Conducting History Quiz reg.
13.07.2017Financial assistance to the talented children in School Kalolsavam reg.
12.07.2017HM/AEO Transfer -order order D5 /6000/2017 dtd 12-07-2017
11.07.2017Staff Fixation 2017 -18 Circular No:H2/44444/2017/DPI dtd 11.07.2017
11.07.2017Transfer of HM, AEO and Equated categories order dtd 11-07-2017
11.07.2017General Education Department-Higher Secondary education-G.O(Ms) 247-14-G.Edn dated,24.11.2014-relaxation in order-admission for 2017-18--sanctioned-orders issued G.O(Ms)No.76-2017-G.Edn dt.10-07-2017
11.07.2017Endorsment order dtd 10-07-2017
11.07.2017ഓണത്തിന് ഒരു മുറം പച്ചക്കറി - വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ചൊല്ലേണ്ട പ്രതിജ്ഞ
10.07.2017Staff Fixation 2017-18 DPI ltr dtd 10-07-2017
07.07.2017Traffic rules and safety measures  to be followed by school vehicles -directions from DPI in compliance with the order of Child rights Protection commission - circular dtd 04-07-2017
07.07.2017Inspire Award 2017 - Nomination Submitting date extended to Aug 15 ltr dtd 03-07-2017
07.07.2017Text Book Indenting - Volume II Language Correction reg.Ltr from TBO dtd 06-07-2017
06.07.2017Sixth working day data collection - Last chance for rectification of errors reg. Circular dtd 06-07-2017
06.07.2017Staff Fixation 2017 -18 Circular No: H2/44444/2017/DPI dtd 06.07.2017
06.07.2017GPF(Kerala)/Kerala Aided School employees Provident Fund Rules
05.07.2017Marriage Advance - വായ്പാ തുക വർദ്ധിപ്പിച്ചും നിരക്ക് കുറച്ചും ഉത്തരവാകുന്നു order No:83/2017 Fin dtd 22/06/2017
05.07.2017Appointment of Employees in Aided Schools on daily wage basis order No:2079/2017 G.Edn dtd 28-06-2017
04.07.2017Transfer and postings of Heads of Departmental High School/AEOs/TTIs order dtd 04-07-2017
04.07.2017D.Ed Course 2017 - Notification
01.07.2017One day workshop for SITC'S/HITC'S on July 4 - Circular dtd 30-06-2017 and Agenda
01.07.2017Deployment of Protected Teachers circular dtd 01-07-2017
30.06.2017Probation declaration of Headmaster/AEO declared - orders issued order dtd 30-06-2017
30.06.2017Appointment of Supercheck officer - order dtd 29-06-2017
29.06.2017Workshop for HM's/Principals reg. Circular dtd 29-06-2016
29.06.2017MDMS - Automated Monitoring System- Instructions to schools ltr from DPI dated 29-06-2017
29.06.2017General Education Department- appointment up to 29-01-2016-salary arrears-reg .G.O(Rt)No.2012-2017-G.Edn dtd 23/06/2017
29.06.2017Retirement of Gazetted Minsterial staff - Charge arrangement
28.06.2017Transfer and Postings of Principals of Higher Secondary Schools order dtd 28-06-2017
28.06.2017Criteria for E-Waste disposal Circular dtd 20-06-2017
27.06.2017Higher Secondary Education-academic year,2014-15-creation of teacher-lab assistant-sanctioned-orders issued G.O(Ms)No.61-2017-G.Edn dtd 24-06-2017
24.06.2017Registration of Schools for mentally challenged students reg.circular dtd 22-06-2017
24.06.2017Registration of Schools for mentally challenged students reg.circular dtd 22-06-2017
24.06.2017General Administration Department-Eid ul-Fitr (Ramadan)-holiday on 26th June,2017-all educational institutions including professional colleges-sanctioned-orders issued G.O(Ms)No.203-17-GAD dtd 24-06-2017
24.06.2017Hai kuttikoottam - registration of students to be done before July 7 ltr dtd 23-06-2017
23.06.2017General Transfer 2017-18 - Press Release
23.06.2017Online Transfer (Higher Option) Circular No:D5/6000/2017/DPI dtd 23-06-2017
23.06.2017Relinquishment accepted -Order dtd 23-06-2017
22.06.2017Compliant order of KAT - Appointing Smt.P Geetha, HSST ,GHSS Kottodi  as AEO , Kozhikode rural
22.06.2017Transfer Order - Yatheesh Kumar Rai, HM GHSS Mogral  transfered to GHSS Edneer ..Order dtd 22-06-2017
21.06.2017Full additional charge of AEO -order dtd 22-06-2017
21.06.2017Ramzan- 2017 - June Advance payment of salary  and allowances  GO(P)No 80/2017/Fin dtd 20/06/2017
21.06.2017Pay Revision 2014 -Drawal and Disbursement of Arrears of Re employed Pensioners - Instructions Issued.48/2017/Fin dtd 12/06/2017
20.06.2017SAMPOORNA - Students details updation reg.Circular H2/34017/2017/DPI dt.19.06.2017
20.06.2017Staff Fixation H(2)/34017/2017/DPI  2017 -18 dtd 20.06.2017
20.06.2017Promotion, Transfer and posting of Js/NMO/Store Keeper and Head Clerk - Orders issued
20.06.2017Promotion - Fair Copy Superintendent
20.06.2017Prematric Scholarship 2017 -18 Circular No:N2/41050/2017/DPI 19.06.2017|| Application Form||
19.06.2017Pre matric scholarship- Disabilities N2/41030/2017/DPI dtd 19.06.2017 
19.06.2017Transfer Order order dtd 16-06-2017
19.06.2017Probation declaration order dtd 16-06-2017
19.06.2017Probation declaration order No:D2/28147
17.06.2017Junior Superintendent/NMO/Store Keepr, Head Clerk - Probation declaration - Orders issued - Reg
17.06.2017SC/ST/OBC/PH category - Marks concession reg.order dtd 13-06-2017
16.06.2017Introduction of web portal of Accountant General Office for uploading pay slip of Gazetted Officers,GPF Annual Statements/authorisation of all employees etc.GO(P)No 77/2017/Fin dtd 16/06/2017
16.06.2017Full additional charge of AEO order dtd 16-06-2017
16.06.2017Fair Copy Superintendent promotion relinquishment order - Reg
16.06.2017Fair Copy Superintendent - Promotion
16.06.2017HM/AEO Promotion order dtd 15-06-2017
15.06.2017QIP Activity Calender 2017 -18 -Training Calender
15.06.2017Relinquishment accept-Order dtd 15-06-2017
14.06.2017Aided - Deployment of protected  teachers in parent school order dtd 14-06-2017
14.06.2017Implementing Our Responsibility to children programmes in selected schools reg.order dtd 14-06-2017
14.06.2017Ratio promotion  order of SS and Equated categories order dtd 13-06-2017
14.06.2017Transfer and postings of order PA to DEO order dtd 13-06-2017
14.06.2017Relinquishment order -HM/AEO Transfer  order dtd 13-06-2017
14.06.2017Transfer & Posting of Senior Suptds (Higher Grade) order dtd 13-06-2017
14.06.2017Higher Grade (Ratio Promotion) to senior superintendent and equivalent posts order dtd 13-06-2017
14.06.2017Probation in the cadre of HM/AEO declared order dtd 14-06-2017
14.06.2017Mid Day Meal Scheme -Guidelines Circular dtd 12-06-2017
14.06.2017Transfer & Posting of Officers - Linguistic Minority tamil order dtd 14-06-2017
13.06.2017Conducting Yoga day celebration in schools on 21-06-2017 reg.
13.06.2017Higher Secondary Education-estta-creation of teacher post-criteria-amended-orders issued order dtd 08-06-2017
13.06.2017HM/AEO Transfer - Delinquency in online transfer order dtd 06-06-2017
12.06.2017Noon Meal Programme Notification.dtd 21-06-2017
12.06.2017Relinquishment order -HM/AEO Transfer
09.06.2017NTWF - Cash awards for the ward of teachers who secured A+ in SSLC/+2 Exam and those who studied in Aided/Govt schools
09.06.2017Promotion and transfer of officers in the cadre of SAA/AO(PF)/AA/AO/APFO GO(Rt)1800/2017/GEdn dtd.09.06.2017
09.06.2017Pre Primary Teachers Training Course (Nursery Teachers Education Course)
08.06.2017OEC Lumpsum Grant Notification 2017 -18
08.06.2017Installing Automatic napkin vending machine and Incinerator in schools reg.Circular dtd 02-06-2017
07.06.2017Application for the Selection of Master Trainers in IT@School Project Click here for apply
07.06.2017Application for the grant of financial Assistance for the education to the children of Beedi/Lime stone &Dolomite Mines/Cine workers for the academeic year 2017-2018
07.06.2017B.Ed Training Course 2017-2019 -Selection of candidates under Department Quota - Application called for -reg:-
07.06.2017SSA - Kerala -Celebrating Yoga Day on June 21st reg.Circular dtd 24/05/2017
06.06.2017Pre matric scholarship 2017 -18 dt.N2/41050/2017/DPI 06.06.2017
06.06.2017Improving Quality of education through podu vidyabhyasa samrakshana yajnam - directions
06.06.2017Suspension reinstate order
06.06.2017Relinquishment accept order
05.06.2017Application for financial assistance from National Foundation of Teachers Welfare -Guidelines
05.06.2017Circular No.V.R./37379/2015/DPI  dtd 11.05.2017
Circular No.V.R./37379(2)/2015/DPI  dtd 11.05.2017
Vidhyarangam HS Module
Vidhyarangam UP Module
05.06.2017Data collection of Education Department through "SAMPOORNA" online School Management Software -Permission sanctioned -GO(Rt)No.1602/2017/GEdn dtd 27.05.2017
03.06.2017Promotion & transferof DEOs GO(Ms)1709/2017/GEdn 02.06.2017
03.06.2017HSE- Single window admision for +1- Last date extended to June 6.Press Release from HSE directorate
03.06.2017Revaluation Mark Updation in hscap portal- Instruction to Principals and Parents - ltr dtd 02-06-2017
03.06.2017World environment day-Circular and Pledge
03.06.2017LAC ADF - എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ പാചകപ്പുരയും ടോയ്ലറ്റും നിർമ്മിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയത് സ്പഷ്ടീകരണം dtd 28/05/2017
02.06.2017Appointment of teachers in temporary basis during the academic Year 2017-2018
02.06.2017Declaration  of completion of probation in the cadre of HM/AEO
02.06.2017Stamp sales in schools reg.circular dtd 31-05-2017
02.06.20171) PTA Award 2017-18 - Circular dtd 26-05-2017|| 2) Proforma ||
02.06.2017Probation of HMs in panchayath school D2/39425/2017/DPI Dtd 25.05.2017
02.06.2017Kerala State Library Council- organising Vayana Pakshacharanam from June 19 to July 7 reg.
31.05.2017Directions from DPI not to burn plastic wastes in school Circular dtd 29-05-2017
31.05.2017PSC - LDC Exam - Centres - Instructions
31.05.2017Text book distribution_directions circular dtd 31-05-2017
31.05.2017Athletic fund collection reg.circular dtd 31-05-2017
31.05.2017Noon meal scheme 2017-18 NM(1)/3900/2017/DPI dtd 30.05.2017
30.05.2017Allowance - DA/DR to State Government Employees/Pensioners w.e.f 01/01/2017- Modified
30.05.2017സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള എച് ബി എ ക്കു ആദായ നികുതി ഇളവ് - ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ  പാൻ നമ്പർ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്നു 
30.05.2017പാലക്കാട്, പെരുമാട്ടി പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്കൂളിലെ പ്രധാനാധ്യാപകനെ "2202-02-109-99-01" എന്ന ശീർഷകത്തിന്റെ DDO ആയി നിയമിച്ച് ഉത്തരാവാകുന്നു.
30.05.2017പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം പദ്ധതി - 141 മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും TSB അക്കൗണ്ട്
30.05.2017Green Protocol - Instruction Notification dtd 30-05-2017
30.05.2017Charge arrangement dated 30.05.2017
29.05.20171)Promotion of HM/AEO ||2)Relinquishment order
29.05.2017Higher Secondary Principal Promotion cir 3 dtd 27-05-2017
29.05.2017 Charge arrangment of ministerial gazetted officers
26.05.2017Promotion & transfer of SAA/AO(PF),AO -orders issued order dtd 26-05-2017
26.05.2017Uploading 6th working day  students details in sampoorna reg.circular dtd 24-05-2017
25.05.2017State Teachers Award || Notification || Proforma ||
25.05.2017School Mapping -upgradation - Gazetted notification NS(3)/21147/2016/DPI dtd 19.05.2017
25.05.2017Ekalavya,Asram,Model residential Schools- Posting of teachers vacancies -2016 -17
25.05.2017Promotion of Clerks as Senior clerks -orders issued
25.05.2017Promotion of Clerks as Senior Clerks - Notional Promotion
25.05.2017Promotion of Clerks as Senior clerks -orders issued
25.05.2017Transfer and posting of Heads of Departmental High Schools/ Asst.Educational Officers/Teachers Training institudes and equated categories on Rs.39500 - 83000/- for the year 2017-18
25.05.2017Reinstated in Service - orders issued
22.05.2017സ്പാർക്ക് ഡാറ്റാബേസിൽ പദവികൾ പേരിന്റെ തുടക്കമായി തന്നെ ചേർക്കുന്നതിന്റെ അപ്രായോഗികത സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം 37/2017/Fin dtd 19/05/2017
22.05.2017Grant in Aid to MR Schools 2017 -18 M1/27300/2017/DPI   dtd 17.05.2017
22.05.2017HarithaKerala Programm-Ente Maram M4-34144/2017/DPI dtd 19.05.2017
22.05.2017Ratio promotion -Junior Superintendent -HG -orders issued C5/3000 dpi Dtd19/05/2017
20.05.2017Transfer & Postings of Panchayath school HMs
19.05.2017House Building Advance - Extension of date for the submission of applications in respective offices by Government employees/ Teachers and online registration of applications by the Head of Department/ Sanctioning authority 2017-18- Modified order No:36/2017/Fin dtd 17/05/2017
19.05.2017Vidyarangam - Temporary vacancy - reg. Announcement
18.05.2017Disbursement of salary and other entitilements of State Government employees- Inclusion of private sector banks GO(P)No.66/2017/Fin dtd. 17/05/2017
18.05.2017Asset Development Fund - Permission to construct toilet and kitchen in aided schools GO(P)No 63/2017/Fin dtd 12/05/2017
18.05.2017Pay Revision 2014-Rectification of Junior-Senior anomaly -Instructions 35/2017/Fin dtd.17/05/2017
18.05.2017Implementation of Education Loan Repayment Support Scheme for providing repayment support to borrower students announced in the Budget Speech 2016-17 and 2017-18 - Guidelines GO(P)No 65/2017/Fin dtd  16/05/2017
18.05.2017General Transfer -Govt High School HM/AEO reg.Circular dtd 17-05-2017
18.05.2017Provisional Transfer list of HM/AEO -  dtd 16-05-2017
15.05.2017Social Justice Department-G.O(P)No.40-13-SJD dated,18.05.2013- service allowance to disabled persons- cancelled-orders issued G.O(P)No.5-17-SJD 26/04/2017
13.05.2017DPI Circular on IT Education_Laptop & Other Study Materials - Circular dtd 05-04-2017
13.05.2017Vidyaranga Kala Sahithya Vedi 2017-18 -competitions for Teachers
13.05.2017Vidyaranga Kala Sahithya Vedi formation 2017-18 in schools - Directions
13.05.2017Text book distribution in schools societies - directions - Circular dtd 12-05-2017
13.05.2017FATCA-Declaration Statement reg.Circular 10-05-2017
13.05.2017Training for teachers in special schools
12.05.2017Diploma in Education (DEd) Course 2017 -2019 -Self Finance
11.05.2017Posting of Principal HSE-Correction D5/26330/17/DPI dt.11.05.2017
11.05.2017Promotion and transfer of officers in the cadre of SAA/AA/AO/APFO/AO SSA GO(Rt)N01344/2017/GEdn dtd11.05.2017
11.05.2017Urgent direction from DPI on fitness of Aided/Govt School Building DPI ltr dtd 25-04-2017
10.05.2017HM/AEO/Higher Secondary Principal Promotion D5/26330/17/DPI dtd 06.05.2017
10.05.2017Procedure for clearing the bills in theTreasury queue 33/2017/Fin dtd10/05/2017
10.05.2017Department test Notification July 2017
10.05.2017Computerisation of KSID - updating SLI/GIS premium deductions in passbook- Instruction 31/2017/Fin dtd 29/04/2017
10.05.2017General provident fund(kerala)rules - withdrawal fromThe fund - revision of upper mo netary limit for various Categories of sanctioning officers with specification of Their scales of pay - orders issued
10.05.2017Inspire Award_MANAK_scheme 2017 _18_nomination called_for ltr dtd 25-04-2017
10.05.2017Permission granted for the students studied in unrecognised schools to continue study in Recognized Schools ltr dtd 03-05-2017
09.05.2017Pre-Matric Scholarship 2016-17-Renewal Verification - Circular dtd 29-04-2017
08.05.2017SSLC SAY EXAM 2017 - NOTIFICATION
08.05.2017Enhancement of daily wages/contract employees salary reg..order dtd 28-04-2017
06.05.2017HM/AEO promotion order dtd 05-05-2017
06.05.2017Transfer ,Promotion and Posting of Junior Superintendents/Noon Meal Officers /Store Keepers and Head clerks order dtd 05-05-2017
06.05.2017Transfer and posting of officers in General education department order dtd 04-05-2017
06.05.2017KTET -Appointment proposal -reg:-Endorsement dtd 03-05-2017
04.05.2017HSE Academic- Single Window System for admission to Plus One Course for the cademic year 2017-18- Prospectus Approved-Orders issued.GO(Rt)No.1236-2017-G.Edn Dt.03.05.20
04.05.2017Online teacher transfer 2017 -18 A5/4000/2017/DPI dtd.05.05.2017
04.05.2017 Selected Books list reg.Circular dtd 03-05-2017
04.05.2017 SSLC Result -March 2017 -Arangements by IT@School -Circular No.ITS/2017/1264(1)  dated 03.05.2017
03.05.2017HM/AEO - Transfer & Postings order dtd 02/05/2017
03.05.2017Inter district transfer -Reconstitution of Committee GO(Ms)No.1155/2017/GEdn Dtd.26.04.2017
29.04.2017DPI Direction on Exemption of Primary Headmasters from Class Charges on Strength ltr dtd 25-04-2017
29.04.2017Implementing Bharanabhasha- Malayalam reg.
29.04.2017HBA to state Govt.Employees and teachers - Online registration of applications by the head of the depts. and the sanctioning authority 2017-18 - Instructions issued - Circular dtd 29-04-2017
29.04.2017Retirement on Superannuation of the Gazetted Ministerial officers with effect from the AN of 30.04.2017- full additional charge
29.04.2017Teachers Bank - Entry Details DPI ltr dtd 29-04-2017
29.04.2017HSA ICT Training 2017 reg.Circular dtd 27-04-2017
28.04.2017 Ban on conducting classes in schools during mid summer vacation - DPI circular
28.04.2017 Guidelines  for conducting Teacher empowerment training programme during summer vacation RMSA Circular dtd 24-04-2017 ||Zonal Training Schedule ||
28.04.2017 Dearness Allowance/Relief revised with effect from 01/01/2017 dtd GO(P)No 55/2017/Fin dtd 26/04/2017   
28.04.2017 Dearness Allowance/Relief revised with effect from 01/01/2017 dtd GO(P)No 55/2017/Fin dtd 26/04/2017   
27.04.2017 Text Book Price List 2017
26.04.2017 Introducing Health Insurance Scheme to Kerala Government Employees and Service Pensioners GO(P)No 54/2017/Fin dtd24/04/2017
26.04.2017 Introducing the system of disbursement of salary and other entitlements of non-gazetted officers through TSB on optional basis  GO(P)No 53/2017/Fin dtd 22/04/2017
26.04.2017 Pay Revision 2014- Payment of first instalment of arrears in cash to certain group of employees GO(P)No.50/2017/Fin dtd 22/04/2017
26.04.2017 PRISM - e-Submission of pension papers-Detailed Guidelines issued
25.04.2017 State Child rights protection commision - Ban on conducting classes during summer vacation - Press release dtd 24-04-2017
25.04.2017 Verification of Service Book of Senior Clerks -1.Circular 2.Service Card -Form
22.04.2017Vacation Training for High School Teachers  - uploading details in Training Management System reg.Circular dtd 21-04-2017
21.04.2017General Administration Department-higher secondary education-academic,2017-18-first year admission for higher secondary-marginal seat in plus one-enhanced-orders issued G.O(Ms)No.28-2017-G.Edn dtd.18/04/2017
20.04.2017IAS - Appointment by selection
19.04.2017The Malayalam Language(compulsary Language) Ordinance 2017
18.04.2017Selected books for School Library 2017 -18 Circular No.T2/76016/2016/DPI dtd 18.04.2017
18.04.2017Recovery during April 2017 against loans and advances sanctioned to Government Employees 0rder dtd 17-04-2017
18.04.2017HM/AEO Promotion - order dtd 11/04/2017
18.04.2017RMSA Display Board - Instruction to Govt Schools ltr dtd 10-04-2017
18.04.2017Aided - Appointment Sanction -orders issued -order dtd 07/04/2017
15.04.2017Transfer & Postings of officers in the cadre pf Personal Assistant to District Educational Officers on Rs 40500-85000/- order dtd 15/04/2017
12.04.2017Backward Communities Development Department-Paravans of Malabar area-exempted from S.E.B.C list-orders issued G.O(Ms)No.03-2017-BCDD dt.23-03-2017
12.04.2017Non-teaching employees in education department-by transfer appointment-relaxation-sanctioned-orders issued G.O(P)No.07-2017-G.Edn 07-04-2017
11.04.2017Quoting of Aadhaar / EID of Aadhaar is made mandatory for filing of return of income and for making an application for allotment of PAN with effect from 1st July, 2017
11.04.2017NMMS 2016-17 Instructions-- circular dtd 07-04-2016
10.04.2017Pay Revision 2014- Payment of First installment of arrears - Revised G.O 45/2017 dtd 09-04-2017
10.04.2017General Education Department-Higher secondary education-general transfer -criteria and guideline-amended-orders issued G.O(P)No.06-2017-G.Edn DTD 03/04/2017
10.04.2017General Education Department-Higher secondary education-general transfer -criteria and guideline-amended-orders issued G.O(P)No.06-2017-G.Edn DTD 03/04/2017
10.04.2017General Education Department-Higher secondary education-general transfer -criteria and guideline-amended-orders issued G.O(P)No.06-2017-G.Edn DTD 03/04/2017
08.04.2017DIET -Lecturer/Senior Lecturer/Principals - General Transfer 2017-18
04.04.2017SSLC Valuation Camp Postponed- Notification
04.04.2017Utilization of accumulated balance of Special Fee in the PD account in schools- Sanction Accorded-Orders issued.
03.04.2017General Transfer 2016-2017 of HM/AEO and Equated Categories reg.Circular No:4 dtd 03-03-2017
03.04.2017Ekalavya,Asram,Model Residential School - Teacher Transfer - Circular||Profoma for application ||
03.04.2017Diploma in Language Education Course 2016 -17-(Arabic,Urdu) - General Quota
01.04.2017Transfer ,Promotion and Posting of Junior Superintendents/Noon Meal Officers /Store Keepers and Head clerks
01.04.2017ICT/DRG training for UP teachers -Circular dtd 01-04-2017
1.G.O'S CIRCULARS 2016 - UPTO 31-03-2017
2. G.O'S AND CIRCULARS 2015      

No comments:

Post a Comment