29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 2 November 2013

ബയോളജി പഠിക്കാം -- പാട്ടിലൂടെ...!


AKAS Payyanur ല്‍ നടന്ന ഈ വര്‍ഷത്തെ biology valuation camp ല്‍ വെച്ചാണ് G.V.H.S.S Cheruvannur ,kolathara  സ്കൂളിലെ സുനന്ദ ടീച്ചറെ ആകസ്മികമായി പരിചയപ്പെട്ടത്. ബയോളജി പാഠഭാഗങ്ങളെ കവിതാ രൂപത്തില്‍ അവതരിപ്പിച്ചത് കേട്ടപ്പോള്‍ തോന്നിയ കൗതുകം ടീച്ചറെകൊണ്ട് വീണ്ടും പാടിപ്പിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചു.അങ്ങനെ കിട്ടിയ നുറുങ്ങുകളെ മൊബൈലില്‍ പിടിച്ചു് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് പാട്ടിന് കീ ബോര്‍ഡ് സപ്പോര്‍ട്ട് ഉണ്ടെങ്കില്‍ നന്നായിരുന്നു എന്നു തോന്നിയത്. കീബോര്‍ഡ് അറിയാവുന്ന ആളെ
അന്വേഷിച്ചപ്പോളാണ് കാസറഗോഡ് മംഗല്‍പാടി ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് ലെ
ചിത്ര കലാ അദ്ധ്യാപകനായ സത്യനാരായണ ഐലിനെ കുറിച്ച് അറിയുവാന്‍ സാധിച്ചത്.അദ്ദേഹത്തോട് ഫോണില്‍ സംസാരിച്ചപ്പോള്‍ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തത്.അദ്ദേഹത്തിന് ഒരായിരം നന്ദി. സുനന്ദ ടീച്ചറിനോട് നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് അങ്ങേയറ്റം കടപ്പെട്ടിരിക്കന്നു.ടീച്ചറില്‍നിന്ന് ഇനിയും ഇതു പോലുള്ള സൃഷ്ടികള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
1. രക്ത ഗ്രൂപ് നാലു തരം - blood group by sunanda GVHSS cheruvannur,kozhikode, kolathara post
2.വൈ ദിസ്  കൊക്കില്‍ പല്ല് ..ആര്‍കിയോപ്ടെറിക്സ് - archeopteryx
5.പ്രൈമേറ്റ്കളുടെ പൊതു സ്വഭാവങ്ങള്‍--primates general features ***ഈ പാട്ടുകളെ  video download helper ഉപയോഗിച്ച് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം... shreeshaedneer@gmail.com

No comments: