നാളെ സംസ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പി ഹര്‍ത്താല്‍ ..സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ നടത്താനിരുന്ന ഹൈസ്കൂള്‍ പരീക്ഷകള്‍ 21ലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു. ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി/VHSE പരീക്ഷകളും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്**
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 22 May 2014

KANNADA SECTION

Kannada Section 
PHYSICS X CHEMISTRY X BIOLOGY X
MATHS X HISTORY X GEOGRAPHY X
PHYSICS IX CHEMISTRY IX BIOLOGY IX
MATHS IX HISTORY IX GEOGRAPHY IX
PHYSICS VIII CHEMISTRY VIII BIOLOGY VIII
SOCIAL SCIENCE VIII MATHMATICS VIII
SCERT QUESTION POOL-KANNADA -BIOLOGY PART I

INFORMATION TECHNOLOGY

GEOGEBRA CONSTRUCTIONS AS SUPPORTING MATERIALS FOR X MATHS BY ARAVINDA K GFHSS BEKAL
CLICK HERE TO DOWLOAD

1 comment:

Adi Singh said...

In order to download UPSEE 2018 Admit Card, candidates have to enter their application number of UPSEE 2018, date of birth and password.