2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 26 May 2014

STD IX


SCERT QUESTION POOL
SCERT QUESTION POOL SUBJECTWISE
Malayalam :  STD IX
Arabic : STD IX
Urudu : STD IX
English :  STD IX
Hindi : STD IX
Social Science : STD IX
Physics :  STD IX
Chemistry : STD IX
Biology : STD IX
Mathematics :STD IX 
ENGLISH
Std. 9 Revision Test Series - Questions
Std. 9 Revision Test Series - Answers 
MATHEMATICS
Art of Counting : A new approach on finding diagonal sum of Polygons.

Click here for Model Question Paper IX Maths.
prepared by Vijayakumar sir

STD IX Questions - Answers
Prepared by Sreejith Mupliyam

STD IX Answers
Prepared by Hitha P. Nair 

STD IX Questions
Sent by Suji sir, SITC, Varkala Sivagiri HS, Trivandrum

Questions Prepared by Haritha (zip file)(STD IX)

Click here for Maths English Version : Standard X - Standard IX റിവിഷന്‍ പാക്കേജിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Standard IX Model Question Paper
 

Circles Questions 

Qns prepared by John Sir

Qns prepared by Gayathri

Qns prepared by Jayasankar sir

Qns prepared by Sanjay Gulati

BIOLOGY

STD IX Biology Unit 1
Malayalam Medium | English Medium

STD IX Biology Unit 2
Malayalam Medium | English Medium

STD IX Biology Unit 3
Malayalam Medium | English Medium

ക്ലാസ്സ് IX- അഞ്ചാമധ്യായം- യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് 

ഒന്‍പതാം ക്ലാസ്സ് അധ്യായം 2, മാതൃകാ ചോദ്യപ്പേപ്പര്‍

ഒന്‍പതാം ക്ലാസ്സ് മാതൃകാ ചോദ്യപ്പേപ്പര്‍CLASS IX - BIOLOGY
CHAPTER 1
CHAPTER 2
CHAPTER 3

  പാഠസംഗ്രഹം-  CHAPTER 1

Malayalam Medium    |    English Medium
STD IX Biology Unit 1
Malayalam Medium | English Medium
STD IX Biology Unit 2
Malayalam Medium | English Medium
STD IX Biology Unit 3
Malayalam Medium | English Medium

  INFORMATION TECHNOLOGY

STD IX IT Video Tutorial- Unit 1
IT STD IX : Unit 2 (Open office Software)
വിവരശേഖരണവും വിശകലനവും
Part 1 | Part 2 | Part 3 | Example files  

 
STD IX (Unit 3 to 5)

Unit 3 ഗണിതകൗതുകങ്ങള്‍ : ജിയോജിബ്ര
ബഹുഭുജങ്ങളുടെ നിര്‍മ്മിതി : View | Download
സമബഹുഭുജങ്ങളുടെ നിര്‍മ്മിതി : View | Download
സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് കോണുകളുടെ തുക : View | Download
സ്ലൈഡര്‍ : View | Download

Unit 4 : വെബ്പേജുകളുടെ രഹസ്യം
Software : G Edit, Mozilla Fire Fox
വെബ്പേജുകളുടെ നിര്‍മ്മിതി; തുടക്കം : View | Download
വെബ്പേജുകളുടെ നിര്‍മ്മിതി; കൂടുതല്‍ സങ്കേതങ്ങള്‍ : View | Download
Unit 5 : കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്
കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കെട്ടും മട്ടും മാറ്റാം : View | Download
കമ്പ്യൂട്ടര്‍ Error പരിഹരിക്കാം : View | Download

പാഠം - ആന്ദോളനം ദോലനം
phet (ഫെറ്റ്)
periodic table(പീരിയോഡിക് ടേബിള്‍ ഓഫ് ദ എലമന്റ്സ്)
kalzium(കാല്‍സ്യം)
പാഠം - ശബ്ദലേഖനം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍
Software: AUDACITY & WINFF
audio editing
 

 

 

 

 

2 comments:

Anonymous said...

nice thnx so much

Anonymous said...

very useful