2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 27 May 2014

STD VIII

   IT VIDEO TUTORIALS

 • STD VIII IT Video Tutorial- Unit 1  
 • IT STD VIII : Unit 2 (Sun clock)
  സമയമേഖല അറിയാന്‍ View
   
 • STD VIII (Unit 3)
  View | Download
 • STD VIII (Unit 3 to 5)

  Unit 3 - നമുക്കൊരു ക്ലാസ് പത്രിക : ഓപ്പണ്‍ ഓഫീസ് വേര്‍ഡ് പ്രൊസസര്‍
  View | Download

  Unit 4 - വിജ്ഞാനം വിരല്‍ത്തുമ്പില്‍
  Website : www.greenland.com, www.mikipedia.org, www.google.co.in
  ഇന്റര്‍നെറ്റ് അടിസ്ഥാന പാഠങ്ങള്‍ : View | Download

  Unit 5 - രസതന്ത്രപഠനം രസകരമാക്കാം
  Software - Kalzium
  കാല്‍സ്യം സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ : View | Download
  Software - Ghemical
  തന്മാത്രാ ഘടന - View | Download

  പാഠം 6 - കളിയല്ല കാര്യം
  video 1 (എത്രയെത്ര കൈകള്‍)
  video 2(പൈത്തണ്‍)
  പാഠം 7 - ജ്യാമിതീയ നിര്‍മ്മിതികള്‍
  Software : GEOGEBRA
  geogebra1
  geogebra 2
  geogebra 3
   
ICT NOTES

No comments: