കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 20 February 2015

IT EXAM 2015-SOFTWARE COPYING PROBLEM - SOLUTION FROM SITC FORUM PALAKKAD

IT Practical Exam Installation CD-യില്‍ അപാകതകള്‍ മൂലം പല വിദ്യാലയങ്ങളിലും ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ തടസപ്പെടുന്നതായി പരാതി. CDയിലെ അപാകതകള്‍ക്ക് പരിഹാരമായി CD-യിലെ ഫോള്‍ഡര്‍ ലാപ്‌ടോപ്പിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുകയും അതിനെ പെന്‍ഡ്രൈവിലേക്ക് പകര്‍ത്തിയതിന് ശേഷം ഡെസ്ക്‌ടോപ്പില്‍ കോപ്പി ചെയ്താല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതാണ്. ലാപ്‌ടോപ്പിലും സി ഡി പ്രവര്‍ത്തിക്കാത്ത പക്ഷം ഡി ഇ ഓയില്‍ നിന്നും പുതിയ CD വാങ്ങേണ്ടതാണ്. തൊട്ടടുത്ത വിദ്യാലയത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന CD ഉള്ള പക്ഷം ബന്ധപ്പെട്ട ചീഫിന്റെ റിക്വസ്റ്റ് സഹിതം മാത്രം ആ വിദ്യാലയത്തില്‍ നിന്നും CD കോപ്പി ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
CIRCULAR FROM PAREEKSHABHAVAN IS GIVEN IN THE POST BELOW

No comments: