നാളെ സംസ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പി ഹര്‍ത്താല്‍ ..സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ നടത്താനിരുന്ന ഹൈസ്കൂള്‍ പരീക്ഷകള്‍ 21ലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു. ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി/VHSE പരീക്ഷകളും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്**
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 26 September 2015

SYSINFO TRAINING SOFTWARE BY PRAMOD MOORTHY

AN ICT TOOL TO PRACTICE SYSINFO SOFTWARE TO GENERATE AND SAVE THE DETAILED INFORMATION REPORT ABOUT YOUR SYSTEM
 

EXTRACT AND DOUBLE CLICK TO RUNSYSINFO TRAINER(10.04).tar.gz ON EDUBUNTU 10.04

EXTRACT AND DOUBLE CLICK TO RUN SYSINFO TRAINER  (>=14.04).tar.gz
ON EDUBUNTU 14.04

No comments: