പ്ലസ്‌വൺ ഒന്നാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം അഡ്മിഷൻ വെബ്‌സൈറ്റായ www.hscap.kerala.gov.in ലെ SUPPLEMENTARY RESULTS എന്ന ലിങ്കിലൂടെ പരിശോധിക്കാം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്നവർ ലിങ്കിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടു പേജുള്ള സ്ലിപ്പുമായി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളിൽ ജൂൺ 17ന് രാവിലെ 10 മുതൽ ജൂൺ 18ന് വൈകിട്ട് നാല്‌വരെയുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണമെന്ന് ഹയർസെക്കൻഡറി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 9 October 2015

സമാശ്വാസ തൊഴില്‍ദാന പദ്ധതി : 327 സൂപ്പര്‍ന്യൂമററി തസ്തികകള്‍ സൃഷ്ടിച്ചു

സമാശ്വാസ തൊഴില്‍ദാന പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള നിയമനത്തിനായി 327 പേര്‍ക്ക് സൂപ്പര്‍ന്യൂമററി തസ്തികകള്‍ സൃഷ്ടിച്ച് നിയമനം നല്‍കാന്‍ ഉത്തരവായി. 2015 സെപ്തംബര്‍ 30 വരെ കംപാഷണേറ്റ് എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് സെല്ലില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തവര്‍ക്കാണ് നിയമനം നല്‍കുക. ഇത് പ്രകാരം സൃഷ്ടിക്കുന്ന തസ്തികകള്‍ ഈ അപേക്ഷകരുടെ റഗുലര്‍ ടേണ്‍ തസ്തികകളില്‍ ഒഴിവ് വരുന്ന മുറയ്ക്ക് തട്ടിക്കിഴിക്കും. ഓരോ വകുപ്പിനും അനുവദിക്കേണ്ടുന്ന തസ്തികകള്‍ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകം ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കും. സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് (എം.എസ്)നം.251/15/പൊതുഭരണ വകുപ്പ്, തീയതി 03/10/2015.

No comments: