എസ്.എസ്.എല്‍ സി ഐ.ടി പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 22 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 2 വരെ നടത്തണം .സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ **SSLC Provisional A List HM Loginല്‍ ലഭ്യമാണ് തിരുത്തലുകള്‍ 24ന് വൈകുട്ട് അഞ്ച് മണിക്കകം വരുത്തണം ..സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ **.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 22 November 2015

Learn Mathematics Thorough GIF images - Irrational lines and squaring a polygon

8,9,10 ക്ലാസുകളിലെ പാഠഭാഗങ്ങളിലെ ഗണിതാശയങ്ങളെ കുട്ടികള്‍ക്ക് എളുപ്പത്തില്‍ ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ ഉതകുന്ന രീതിയില്‍ വീണ്ടും  GIF ചിത്രങ്ങള്‍ രചിച്ച് കുണ്ടൂര്‍ക്കുന്ന് സ്കൂളിലെ ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാര്‍ അയച്ച് തന്നിരികുന്നു. ഐ ടി സാധ്യതകള്‍ ഗണിതത്തില്‍ പരമാവധി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിന് തെളിവ് ഈ നിര്‍മ്മിതികള്‍ നല്‍കും. പരിശോധിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ.


1.അഭിന്നക നീളങ്ങളുള്ള വരകളുടെ നിര്‍മ്മിതി
2.ത്രികോണത്തിന്റെ തുല്യപരപ്പളവുള്ള സമചതുരം
3.ചതുരത്തിന്റെ തുല്യപരപ്പളവുള്ള സമചതുരം

4.അഭിന്നക വശനീളമുള്ള സമചതുരം

No comments: