12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 22 November 2015

Learn Mathematics Thorough GIF images - Irrational lines and squaring a polygon

8,9,10 ക്ലാസുകളിലെ പാഠഭാഗങ്ങളിലെ ഗണിതാശയങ്ങളെ കുട്ടികള്‍ക്ക് എളുപ്പത്തില്‍ ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ ഉതകുന്ന രീതിയില്‍ വീണ്ടും  GIF ചിത്രങ്ങള്‍ രചിച്ച് കുണ്ടൂര്‍ക്കുന്ന് സ്കൂളിലെ ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാര്‍ അയച്ച് തന്നിരികുന്നു. ഐ ടി സാധ്യതകള്‍ ഗണിതത്തില്‍ പരമാവധി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിന് തെളിവ് ഈ നിര്‍മ്മിതികള്‍ നല്‍കും. പരിശോധിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ.


1.അഭിന്നക നീളങ്ങളുള്ള വരകളുടെ നിര്‍മ്മിതി
2.ത്രികോണത്തിന്റെ തുല്യപരപ്പളവുള്ള സമചതുരം
3.ചതുരത്തിന്റെ തുല്യപരപ്പളവുള്ള സമചതുരം

4.അഭിന്നക വശനീളമുള്ള സമചതുരം

No comments: