ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 10 February 2016

SSLC MODEL EXAM 2016 - ANSWER KEY - english

എസ്.എസ്.എല്‍.സി മോഡല്‍ പരീക്ഷ 2016ലെ ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരസൂചിക തയ്യാറാക്കി അയച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവര്‍ക്കും സുപരിചിതനായ കൊട്ടോടി സ്കൂളിലെ ശ്രീ പ്രശാന്ത് സാറാണ്.ശ്രീ പ്രശാന്ത് സാറിന്  ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍.
ഇംഗ്ലീഷ് ഉത്തര സൂചിക ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2 comments:

Hareesha S.K said...

Thank you sir for preparing scoring key.
I think, the answer for the question 32)a. haven't you? is quite wrong. The answer may be "don't you?"
I expect your reply soon sir.

s s f said...

thanks