സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെന്ഷന്കാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. circular 117/2018/Fin dt 12/12/2018 ..see downloads**KTET Result October 2018 Published see Pareekshabhavan Site**കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ - അപേക്ഷകർക്കുള്ള യോഗ്യതകൾ പരിഷ്കരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍**
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 15 July 2016

CHEMISTRY STD 10 CHAPTER 2 - MODEL QUESTION PAPER

 പത്താം ക്ലാസിലെ കെമിസ്ട്രി പാഠപുസ്തകത്തിലെ മോൾ സങ്കൽപ്പനം എന്ന രണ്ടാം അധ്യായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പർ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ Science Institute Vengara യിലെ റാഹിസ് വളപ്പിൽ സർ . പുതിയ പാഠപുസ്തകമായതിനാൽ മുൻ വർഷ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ അപ്രസക്തമായ ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പർ ലഭിക്കുന്നത് അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരനുഗ്രഹമായിരിക്കും . റാഹിസ് സാറിന്റെ അവസരോചിതമായ ഈ പ്രയത്നത്തിന് ബ്ലോഗ് ടീം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു . ഷേണി ബ്ലോഗുമായി റാഹിസ്  സാറിന്റെ സഹകരണം തുടർന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
മാതൃകാ ചോദ്യപേപര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

No comments: