സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെന്ഷന്കാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. circular 117/2018/Fin dt 12/12/2018 ..see downloads**KTET Result October 2018 Published see Pareekshabhavan Site**കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ - അപേക്ഷകർക്കുള്ള യോഗ്യതകൾ പരിഷ്കരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍**
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 17 July 2016

TEACHING MANUAL - BIOLOGY STD IX AND X - CHAPTER 2

മാറിയ ഒമ്പതാം പത്താം തരത്തിലെയും ജീവശാസ്ത്ര പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പഴയതില്‍നിന്ന് വ്യത്യസ്ഥമായി കുറേ കൂടി ശാസ്ത്ര കണ്ടുപിടിത്തങ്ങള്‍ ഉള്‍കൊള്ളുന്നതാണ്.ടീച്ചിംഗ് മാനുവല്‍ ഓരോ അധ്യാപകനും അധ്യാപികക്കും ക്ലാസ്സ് അനായാസമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുവാന്‍ അത്യാവശ്യമാണ്.നല്ലൊരു ടീച്ചിംഗ് മാനുവല്‍ തയ്യാറാക്കുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല.വയനാട് ജില്ലയിലെ 3 അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മ 9,10 ക്ലാസുകളിലെ ജീവശാസ്ത്രം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ ടീച്ചിംഗ് മാനുവല്‍ വളരെ നന്നായി തയ്യറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക് വയ്കുക്കുകയാണ്. Ratheesh B  GHSS Kalloor Wayanad, Manoj SN HSS Poothadi , Kuriakose GHSS Meenangadi എന്നി അധ്യാപകരടങ്ങിയ ടീമാണ് ടീച്ചിംഗ്  മാനുവല്‍ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വയനാട് ബയോളജി ടീമിന് ഷേണി  സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീം നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
9ാം ക്ലാസ്- രണ്ടാം അധ്യായം - സ്വാദറിയുന്നതിനപ്പുറം - ടീച്ചിംഗ് മാനുവല്‍  
10ാം ക്ലാസ് - രണ്ടാം അധ്യായം - അറിവിന്റെ വാതായനങ്ങള്‍ - ടീച്ചിംഗ് മാനുവല്‍ 

Related Posts
BIOLOGY Notes Std IX and X Unit I and II   (Eng, Mal.Medium) BY Rasheed Odakkal)

1 comment:

SIVADASAN.M.R said...

VERY GOOD EFFORT. THANK YOU SIR