സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 6 August 2016

9ാം ക്ലാസ് -ഗണിതം - ഭിന്ന സംഖ്യകള്‍ -ടീച്ചിംഗ് എയ്ഡ്

9ാം ക്ലാസിലെ ഗണിത പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഭിന്നസംഖ്യകള്‍ എന്ന പാഠഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു Teaching Aid ആണ് കുണ്ടൂര്‍കുന്ന് TSNMHS ലെ ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സര്‍ ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.കുട്ടികള്‍ക്കും ഗണിത അധ്യാപകര്‍ക്കും  ഉപകാരപ്രദമായ Teaching Aid അയച്ചു തന്ന ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍.
ഫയല്‍ ഇവിടെനിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് ഡബിള്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇന്‍സ്റ്റാല്‍ ചെയ്ത ശേഷം Application --> Universal acess --->bhinnasankhyakal9 എന്ന ക്രമത്തില്‍ തുറക്കണം.

2 comments:

raveendran said...

DOWNLOADED BUT OPENING IN NOTEPAD AND HENCE CAN NOT READ

Raveendranatha Nayak Sheni said...

Sir
right click on the downloaded file open with gdebi installer then click install. after installation open the software by Aplication--universal access-->bhinnasankhyakal9