പ്ലസ്‌വൺ ഒന്നാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം അഡ്മിഷൻ വെബ്‌സൈറ്റായ www.hscap.kerala.gov.in ലെ SUPPLEMENTARY RESULTS എന്ന ലിങ്കിലൂടെ പരിശോധിക്കാം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്നവർ ലിങ്കിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടു പേജുള്ള സ്ലിപ്പുമായി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളിൽ ജൂൺ 17ന് രാവിലെ 10 മുതൽ ജൂൺ 18ന് വൈകിട്ട് നാല്‌വരെയുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണമെന്ന് ഹയർസെക്കൻഡറി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 8 August 2016

പത്താം ക്ലാസ് - മലയാളം - കേരള പാഠാവലി ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍ , യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് പേപ്പര്‍ & അടിസ്ഥാന പാഠാവലി യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് പേപ്പര്‍

പത്താംതരം കേരള പാഠാവലി ഒന്നും രണ്ടും യൂണിറ്റിലെ പാഠഭാഗങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കിയ ടീച്ചിംഗ് മാന്വലും ചോദ്യാവലിയും ഷേണി ബ്ലോഗിന് അയച്ചു തരാൻ തിരക്കേറിയ അദ്ധ്യാപനത്തിനിടയിലും സമയം കണ്ടെത്തിയ ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.ചാവശ്ശേരിയിലെ ഷാജി.ടി.വി. സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
പത്താം ക്ലാസ് കേരള പാഠാവലി  - ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍ - കാളിദാസന്‍
പത്താം ക്ലാസ്  കേരള പാഠാവലി  - ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍ - വിശ്വരൂപം
പത്താം ക്ലാസ്  അടിസ്ഥാന പാഠാവലി - യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് പേപ്പര്‍ 
പത്താം ക്ലാസ്  കേരള പാഠാവലി -യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് പേപ്പര്‍

No comments: