**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 15 August 2016

SCHOOL KALOLSAVAM SOFTWARE 2016-17 -COMPATIBLE WITH UBUNTU 14.04

കലോത്സവത്തിന്റെ നാളുകള്‍ അടുത്തു വരികയാണല്ലോ.കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം സ്കൂള്‍ തലത്തില്‍ കലോത്സവം നടത്തുവാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്ട് വെയര്‍ കുണ്ടൂര്‍ക്കുന്ന് TSNMHS ലെ ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാര്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് കൂട്ടുക്കാര്‍ക്ക് ഓര്‍മ്മയുണ്ടല്ലോ. അതിന്റെ പരിഷ്കൃത പതിപ്പിനെയാണ് മൂര്‍ത്തി സര്‍ ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ സോഫ്ട് വെയര്‍ ഉബുണ്ടു 14.04 ല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കും.Mysql back end ഉം ഈ സോഫ്ട്‌വെയറില്‍  ഉള്‍പ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്.ഇതിനെ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്ന രീതി വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ഹെല്‍പ്പ് ഫയലും കൂടെയുണ്ട്. കൂട്ടുക്കാര്‍ സോഫ്ട്‌വെയര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ച് അഭിപ്രായം കമന്റിലൂടെ അറിയിക്കുമല്ലോ.നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ സോഫ്ട് വെയറിനെ ഇനിയും മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ മൂര്‍ത്തി സാറിന് പ്രചോദനമാകും.
കലോത്സവം സോഫ്ട്‌വെയര്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിന് അയച്ചു തന്ന ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
കലോത്സവ സോഫ്‍ടവെയര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഹെല്‍പ്പ് ഫയല്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

No comments: