കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 14 August 2016

STD 10 - BIOLOGY FIRST TERM SAMPLE QUESTION PAPER AND ANSWER KEY + STD VIII CHAPTER 3 TEACHING MANUAL

വയനാട് ജില്ലയിലെ  ബയോളജി ടീമിന്റെ അമരക്കാരന്‍ ശ്രീ രതീഷ കല്ലൂര്‍ വീണ്ടും ഷേണി ബ്ലോഗിലുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലെത്തുകയാണ്. ഇത്തവണ പത്താം ക്ലാസിലെ  ചോദ്യ പേപ്പറും അതിന്റെ  ഉത്തര സൂചികയും , 8ാം ക്ലാസിലെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ -(വീണ്ടെടുക്കാം വിളനിലങ്ങള്‍ )ടീച്ചിംഗ് മാന്വലുമായാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 8ാം ക്ലാസിലെ ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍ തയ്യാറാക്കിയത് ടീം ബയോളജി അംഗങ്ങളായ SAMJI, JEEJA C, MANOJ  എന്നിവരാണ്. ശ്രീ രതിഷ് സാറിനും(ജി.എച്ച്.എച്ച്.എസ് കല്ലൂര്‍) അദ്ദേഹം നയിക്കുന്ന ടീം ബയോളജിക്കും ഒരായിരം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
10ാം ക്ലാസിലെ ചോദ്യ പേപ്പര്‍  Set 2+ ഉത്തര സൂചിക ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
8ാം ക്ലാസിലെ ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Related Posts
1. A+ ORIENTED First Term sample Question Paper Set 1 and Answer Key
2.10 ക്ലാസിലെ 3ാം അധ്യായത്തിലെ ചോദ്യശേഖരം 
3. 9ാം ക്ലാസ്സിലെ 3ാം അധ്യായത്തിലെ ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍  

4.10ാം ക്ലാസിലെ 2ാം അധ്യായത്തിലെ ചോദ്യശേഖരം
5.9, 10 ക്ലാസ്സുകളിലെ  2ാം അധ്യായത്തിലെ ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍ 
6.10ാം ക്ലാസിലെ 3ാം അധ്യായത്തിലെ  ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍
7.8ാം  ക്ലാസ്സിലെ 2ാം അധ്യായത്തിലെ ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍ 
 

No comments: