പ്ലസ്‌വൺ ഒന്നാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം അഡ്മിഷൻ വെബ്‌സൈറ്റായ www.hscap.kerala.gov.in ലെ SUPPLEMENTARY RESULTS എന്ന ലിങ്കിലൂടെ പരിശോധിക്കാം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്നവർ ലിങ്കിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടു പേജുള്ള സ്ലിപ്പുമായി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളിൽ ജൂൺ 17ന് രാവിലെ 10 മുതൽ ജൂൺ 18ന് വൈകിട്ട് നാല്‌വരെയുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണമെന്ന് ഹയർസെക്കൻഡറി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 22 August 2016

STD 10 - ICT CHAPTER 3 - WEB DESIGNING WORKSHEETS BY IQBAL M.K

മാറിയ പത്താം ക്ലാസിലെ ഐ.ടി പാഠപുസ്തകത്തിലെ മൂന്നാം അധ്യായമായ വെബ് ഡിസൈനിങ് എന്ന പാഠഭാഗത്തിന്റെ പ്രവരത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക് വെയ്ക്കകയാണ്   എടത്തനാട്ടുകര ജി.ഒ.എച്ച്. എസ്സിലെ  ശ്രീ ഇക്‌ബാല്‍ സര്‍. അദ്ദേഹം  പാലക്കാട് എസ്.ഐ.ടി. സി ഫോറത്തിലെ അംഗവുമാണ്. ശ്രീ ഇക്‌ബാല്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
1.വെബ്  ഡിസൈനിങ്  - കാസ്‌കേഡിങ് സ്റ്റൈല്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി വെബ്  പേജ് നിര്‍മ്മാണം - ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2.വെബ്  ഡിസൈനിങ്  -കാസ്‌കേഡിങ് സ്റ്റൈല്‍ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് വെബ് പേജില്‍ ഉള്‍കൊള്ളിക്കുന്നത്  - ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

3 comments:

rafi rahmani said...

Very good

leeba anish said...

please give the html tag to include the audio and video files

Raveendranatha Nayak Sheni said...

please use