കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 13 August 2016

STD 10 - MATHS VIDEO TUTORIALS BY SUNNY THOMAS

പത്താം ക്ലൈസിലെ ഗണിത പാഠപുസ്തകത്തിലെ ചില പാഠഭാഗങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ വീഡിയോ ട്യുട്ടോറിയല്‍സ് ഷെണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക് വെയ്ക്കുകയാണ് സെന്റ് അഗസ്റ്റിന്‍ ട്യൂഷന്‍ സെന്ററിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ സണ്ണി തോമസ് സര്‍. വീഡിയോകള്‍ ഗണിത അധ്യാപകര്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ.
MATHS| PART1- CHAPTER 1 - NUMBER PATTERN |NEW SYLLABUS | 2016 | | CLASS 10 KERALA 
MATHS| PART 2- CHAPTER 1 - NUMBER PATTERN |NEW SYLLABUS | 2016 | | CLASS 10 KERALA  MATHS| PART 3- CHAPTER 1 - NUMBER PATTERN |NEW SYLLABUS | 2016 | | CLASS 10 KERALA  MATHS |free video. class 10 Kerala | PART 5- CHAPTER 1 -Algebra Of Sequences|NEW SYLLABUS | 2016 |  MATHS |free video. class 10 Kerala | PART 6- CHAPTER 1 -Algebra Of Sequences|NEW SYLLABUS | 2016 | 

No comments: