സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 11 October 2016

STANDARD 10 - BIOLOGY - CHAPTER 4 - KEEPING DISEASES AWAY - DETAILED NOTES AND WORKSHEETS BY RATHEESH

അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കായി   ടീച്ചിംഗ് മാന്വലുകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്ക് ചോദ്യ ശേഖരം, മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ എന്നിവ  തയ്യാറാക്കി കുട്ടികളെയും ബയോളജി അധ്യാപകരെയും അല്‍ഭുതപ്പെടുത്തിയ വയനാട് ജില്ലയിലെ ടീം ബയോളജി ഇതാ വീണ്ടും പുതിയ വിഭവങ്ങളുമായി ഷേണി ബ്ലോഗിലെ വായനക്കാരുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തവണ 10ാം ക്ലാസിലെ നാലാം അധ്യായത്തിലെ വിശദമായ നോട്ട്സും വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകളും  അവതരിപ്പിക്കുന്നത്  ടീം ബയോളജിയിലെ അംഗവും   ജി.എച്ച്. എസ്.എസ് കല്ലൂരിലെ  അധ്യാപകനുമായ ശ്രീ രതീഷ്  സര്‍ . തിരക്കിനിടയിലും സമയം കണ്ടെത്തി പഠന വിഭവങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കിയ രതീഷ് സാറിന്  ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീം ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
1. 10ാം ക്ലാസ്  ബയോളജി  - നാലാം അധ്യായം - വിശദമായ നോട്ട്സ്
2.10ാം ക്ലാസ്  ബയോളജി  - നാലാം അധ്യായം - വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകള്‍

RELATED POSTS
10ാം ക്ലാസ് ബയോളജി 3ാം അധ്യായം - ചോദ്യശേഖരം
10ാം ക്ലാസ് ബയോളജി 2ാം അധ്യായം - ചോദ്യശേഖരം
 

No comments: