2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 12 October 2016

STANDARD 10 - ICT - CHAPTER 3 - ATTRACTIVE WEB DESIGNING - HTML, CSS PROGRAMMES, AND OUTPUT - DETAILED STUDY NOTE

പത്താം ക്ലാസിലെ ഐ.ടി പാഠപുസ്തകത്തിലെ മൂന്നാം അധ്യായമായ വെബ് ഡിസൈനിങ്ങ് മിഴിവോടെ എന്ന പാഠത്തിലെ  CSSകോഡുകള്‍ തികച്ചും പുതുതായുള്ള വിഷയമായത്കൊണ്ട്തന്നെ  അധ്യാപകര്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും കൂടുതല്‍ അറിയുവാന്‍ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും.HTML, CSS Programme , അവയുടെ ഔട്ട്പുട്ട്  എന്നിവയെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായ ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക് വെയ്ക്കുകയാണ്  St.Thomas HSS, Eruvellipra, Thiruvalla യിലെ ഗണിത അധ്യാപകനും SITC യും ആയ  ശ്രീ Gigi Varughese സര്‍. തിറക്കിനിടയിലും സമയം കണ്ടെത്തി വിലമതിക്കുന്ന ഈ പഠന വിഭവം തയ്യാറാക്കിയ ശ്രീ Gigi സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീം നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
1. 10 ക്ലാസ് ഐ.ടി മൂന്നാം അധ്യായം  - വെബ് ഡിസൈനിങ് മിഴിവോടെ -Detailed Study Note
Related Posts
STANDARD 10 - IT - CHAPTER 4 - PYTHON GRAPHICS - PRACTICAL NOTES BY GIGI VARUGHESE

No comments: